Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kursen riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam. Kursens övergripande syfte är att stärka dig som handledare så att du får kunskaper och verktyg för att på bästa sätt kunna stödja studenterna i att samarbeta och lära i interprofessionella team. 

Anmälan

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete hösten 2022.

Läs mer

  • Uppdaterad: 9 maj 2022

  • Faktagranskad: 9 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Malin Horngren, Södersjukhuset