Brödsmule-navigation

Husläkarmottagningar i Region Stockholm får målrelaterad ersättning och erbjuds stöd för att genomföra medicinska förbättringsarbeten under 2020. Stödet består av en rad aktiviteter, varav en är denna femdagarskurs.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig eller fördjupa dina kunskaper i förbättringsarbete och ta tillfället i akt att bygga kunskaper som även kommer att ge nytta i framtida kvalitetsarbeten. Kursen sträcker sig över nio månader, innefattar fem utbildningstillfällen och bygger på teori och praktik. Under kursen kommer du som deltagare att leda ett tvärprofessionellt team i din egen verksamhet och tillsammans med teamet förbättra vården.

Om du deltar på kursen är det rekommenderat att din chef eller annan nyckelperson från din verksamhet deltar i en snabbkurs i förbättringsarbete.

Stödet som erbjuds till mottagningarna arrangeras av QRC Stockholm – en enhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen vars uppdrag är att stödja verksamheter i förbättringsarbete.

Ersättning

Ersättning betalas för en person per mottagning, men två personer per mottagning kan delta i kursen. Ersättningen är 500 kr per deltagare per timme. En kursdag räknas som 7 timmar. Ersättning betalas endast om deltagaren är på plats.

Plats

Alla tillfällen förutom det sista är hos QRC Stockholm på Västgötagatan 2, plan 4. Det sista tillfället är på Hantverkargatan 11b.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 december 2019.

Läs mer

Mer information om stödaktiviteterna och anmälan finns på QRC:s webbplats.

Mall för redovisning av kvalitetsarbete och instruktioner 

"Ansökan om målrelaterad ersättning", se länken Ersättning.

Ersättning

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.