Brödsmule-navigation

Kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård vänder sig till dig som arbetar i vården och vill driva varaktigt förbättringsarbete i din verksamhet. Du lär dig coachingmetodik och får stöd för att samtidigt coacha ett tvärprofessionellt team på din arbetsplats. Utbildningen varvar teori och praktik och har fyra kärnområden:

  • förbättringskunskap
  • coaching och förändringspsykologi
  • kvalitetsregister och mätningar
  • patientsamverkan.

Kursen löper från 4 september 2019 till den 28 maj 2020 (9 månader) och innefattar sju fysiska heldagar i Stockholm och fem virtuella distansmöten. Däremellan arbetar du som kursdeltagare med ditt lokala förbättringsteam och gör individuella studieuppgifter på distans. Du får regelbunden och personlig uppföljning och coachning, samt minst ett besök på din arbetsplats.

Kursen är ett samarbete mellan QRC Coachingakademi och Karolinska Institutet och ger 15 högskolepoäng. Sista anmälningsdag är 10 maj 2019.