Brödsmule-navigation

Föreläsningshalvdagen, som är kostnadsfri, riktar sig till barnläkare och allmänläkare som är verksamma på BVC i Region Stockholm.

Halvdagen kommer att innehålla dessa inslag:

  • Föreläsning om tillväxt ur ett BVC-perspektiv med Anton Holmgren, barnhälsovårdsöverläkare i Halland.
  • Föreläsningen: Bröstmjölk och frisk- och  riskfaktorer för amningsproblem och bröstkomplikationer: en update! Kristin Svensson, med. Dr, Universitetsbarnmorska och Anna Gustavsson, barnmorska och doktorand
  • Kortare allmän diskussion med barnhälsovårdsöverläkarna i Region Stockholm

Den 7 maj 2020,  kl. 8.30-12.30.