Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms ultraljudsprojekt är ett samarbetsprojekt mellan Mödrahälsovårdsenheten, ultraljudsmottagningarna samt Centrum för fostermedicin. Projektet består av flera olika typer av kompetenshöjande och stödjande insatser. En del är att erbjuda personal vid BMM möjlighet att via handledning fördjupa sina kunskaper inom ultraljud och fosterdiagnostik.

Peter Lindgren, överläkare och Charlotta Ingvoldstad, genetisk vägledare, båda från Centrum för fostermedicin, håller i handledningen som sker i dialog med deltagarna. Även mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorska deltar.

Anmäl dig till ett av alternativen:

Har du frågor om kursen kontakta gärna kursledareCharlotta Ingvoldstad Malmgren ellerMödrahälsovårdsenheten

  • Uppdaterad: 28 april 2022

  • Faktagranskad: 26 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten