Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Att arbeta med frågor om funktionsnedsättning är ett viktigt och prioriterat område inom Stockholms läns landsting.

Utbildningens innehåll

Att undanröja hinder är en webbutbildning som vill skapa delaktighet för alla. Syftet är att utveckla ett normkritiskt tänkande och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen handlar om våra olika funktionsförmågor, våra normer och hur vi möter varandra. Fokus ligger på samhället, våra verksamheter, våra arbetsplatser och på dig som individ. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om allas rätt att fullt ut kunna delta i samhällets alla funktioner och vårt gemensamma ansvar att säkerställa denna rättighet.

Utbildningen utgår från landstingets Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Den tar cirka 20 minuter och vänder sig till alla som är anställda i landstinget eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget.

Utbildningen kan göras både enskilt och i grupp.

Utbildningen finns på Stockholms läns landstings utbildningsplats Lärtorget. Välj sedan Gå till öppna kurser:

Ansvarig

Ansvarig för utbildningen är SLL Personal och utbildning vid landstingsstyrelsens förvaltning. Utbildningen är framtagen av Stockholms läns landsting i samarbete med Handisam. Utbildningen utgår från landstingets delaktighetsprogram Mer än bara trösklar.

Kontakt

Eva Bergman

  • Uppdaterad: 11 december 2018
  • Faktagranskad: 11 december 2018
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Charlotte Ovefelt