Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utbildningen är uppdelad i två delar. I den första delen får ni ta del av en föreläsning med Leg Psykolog Rebecca Rickert-Olsson som syftar till att ge en djupare förståelse kring ångest och depression relaterat till förlossningsrädsla. I del 2 håller Jennie Lenntorp i utbildningen. Här går vi igenom omhändertagande av gravida med en måttlig förlossningsrädsla. Fokus läggs på stödsamtalet, dess struktur och dokumentation. 

När

Del 1. Onsdag den 9 mars klockan 08.30 - 11.30

Del 2. Torsdag den 17 mars 2022 kl 08.30 - 11.15

Var

Stora Blå, Rackabacken - Södersjukhusets personalmatsal, Hjalmar Cederströmsgata 20, 118 61 Stockholm.

  • Uppdaterad: 24 januari 2022

  • Faktagranskad: 21 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten