Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Under utbildningen får du teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas.

Målgrupp

Legitimerad vårdpersonal och som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar, exempelvis sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer och läkare.

Innehåll

Utbildningen innefattar teoretisk och praktisk kunskap om behandling av barnobesitas samt träning i att hålla föräldragrupper med fokus på föräldrabeteenden som stärker interaktionen mellan barn och föräldrar vilket i sin tur kan underlätta förändringar av levnadsvanor och andra beteenden.

Omfattning

Fyra heldagar online via Zoom, 29-30 september, 20-21 oktober 2022.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för legitimerad vårdpersonal som arbetar inom Region Stockholm.

Certifiering

För att bli certifierad i att hålla MoM föräldragrupper behöver deltagaren utöver utbildningen delta i handledning under sin första föräldragrupp. 

Anmälan

  • Uppdaterad: 17 maj 2022

  • Faktagranskad: 17 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen