Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet med kursen Hälsosamma levnadsvanor är att öka kunskapen om varför hälso- och sjukvården ska arbeta med hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Kursen går igenom hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienten, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete. Kursen vänder sig till all personal som möter patienter och tar cirka 60 minuter att genomföra. 

Utbildningen består av fem delar:

  • Samtal och förhållningssätt
  • Tobaksbruk
  • Riskbruk alkohol
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor

Anställd inom regionen

För dig som arbetar inom Stockholms läns sjukvårdsområde, på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus. Logga in på Lärtorget och sök på Hälsosamma levnadsvanor för att komma till utbildningen, då läggs den till i din profil.

Privat vårdgivare och Folktandvården

Du som arbetar för en privat vårdgivare eller inom Folktandvården använd denna länk som går direkt till utbildningen på Lärtorget utan att inloggning behövs.

  • Uppdaterad: 24 november 2022

  • Faktagranskad: 24 november 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johanna Lindberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen