Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsokommunikatörer utbildar nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund om hälsa och levnadsvanor på deras eget språk. Hälsokommunikatörer bidrar till ett bättre folkhälsoarbete och mer effektiva sjukvårdsinsatser för nyanlända flyktingar. Regionens Hälsokommunikatörer har själva utländsk bakgrund och är utbildade inom hälso- och sjukvård. Hälsokommunikation sker via gruppträffar med målgruppen där dialog förs om olika hälso- och folkhälsofrågor och hur hälso- och sjukvården fungerar i Sverige. Hälsokommunikatörerna är anställda på Transkulturellt centrum.

Alla kommuner i Stockholms län kan beställa hälsokommunikation till sina invånare med migrationsbakgrund utifrån de behov som finns.

Transkulturellt Centrum utbildar också personal inom kommunala och vårdverksamheter som vill ha mer kunskap om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan.

Vill du veta mera eller boka Hälsokommunikatörer - kontakta Transkulturellt Centrum

  • Uppdaterad: 25 januari 2022

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen