Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns många fallgropar i samband med rekrytering och en felrekrytering sker nästan alltid omedvetet och trots goda intentioner.

I utbildningen får du möjlighet att reflektera kring hur du brukar göra och vilka moment i rekryteringsprocessen som kan vara avgörande för att rekrytera fel. Utbildningen består av fyra steg, samma som i rekryteringsprocessen; sätta igång, göra urval, intervjua och fatta beslut.

Anmälan

  • Uppdaterad: 18 april 2019
  • Faktagranskad: 18 april 2019
  • Redaktör: Britta Manninen