Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kursen syftar till att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Anmälan

Kursen genomförs som webbutbildning via Teams.
Anmälan och mer information se respektive kurstillfälle här nere.

Tillfällen

31 maj 2022, 8.30 - 16.30

Anmäl dig senast 24 maj.

27 september 2022, 8.30-16.30

Anmäl dig senast 18 september.

9 november 2022, 8.30-16.30

Anmäl dig senast 4 november

  • Uppdaterad: 2 maj 2022

  • Faktagranskad: 2 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Charlotte Danielsson, SLSO