Brödsmule-navigation

Välkommen till våra webbutbildningar:

  • WINST - Webbutbildning för insatser mot ätstörningar
  • Utbildning i RIKSÄT - Nationellt Kvalitetsregister för ätstörningsbehandling
  • STÄRKA - För dig som har en anhörig med en ätstörning

Gå in på länken och välj utbildning för att komma till inloggningssidan: