Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Utbildningarna är öppna och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Webbutbildningarna är avgiftsfria och utgivna av olika aktörer. 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Webbutbildningar på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

  • Uppdaterad: 11 april 2016
  • Faktagranskad: 3 april 2016
  • Redaktör: Anna Waldenström