Brödsmule-navigation

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (tidigare Lafa – enheten för sexualitet och hälsa) är ett metod- och kunskapscentrum som arbetar för att främja sexuell hälsa för personer i Stockholms län, till exempel i skolan, vården och på ungdomsmottagningar.

Har i uppdrag att:

  • motverka spridning av hiv och sexuellt överförda infektioner, STI 
  • implementera landstingets hbt-policy
  • förebygga oönskade graviditeter.

Det innebär att enheten ska tillhandahålla kunskaps- och expertstöd inom området sexualitet och hälsa. Verksamheten vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa i Stockholms län, inom till exempel vård, skola, fritidsverksamhet och frivilligorganisationer.

Läs mer