Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Lärtorget är Region Stockholms plattform för de kurser som regionen erbjuder medarbetare och uppdragstagare. Här kan du ta del av e-utbildningar och anmäla dig till fysiska kurser. För att ta kunna ta del av kursutbudet loggar du in med ditt e-tjänstekort. Inloggning är möjlig för anställda i organisationer som tecknat tjänsteavtal.

Möjligheter med Lärtorget

 • Deltagarna går e-kurser när det passar
 • Öppna kurser på Lärtorgets startsida
 • Kurskatalog med hela regionens kursutbud efter inloggning
 • Verktyg för att skapa och publicera e-kurser och fysiska kurser
 • Verktyg för kursadministration av fysiska kurser eller aktiviteter
 • Verktyg för att skapa utvärderingar
 • Verktyg för statistik över kurser och deltagare
 • Verktyg för att skapa enkäter
 • Verktyg för att fastställa mål och framsteg och följa upp resultat av kurserna
 • Chatt och diskussionsforum
 • Förvaltning av kurser

Öppna kurskatalogen

För dig som är anställd i en verksamhet i Region Stockholm som inte tecknat tjänsteavtal med Lärtorget finns möjlighet att ta del av ett begränsat kursutbud. Detta sker via Lärtorgets öppna del som inte kräver någon inloggning. Exempel på verksamheter som inte omfattas av Lärtorgets tjänsteavtal är privata vårdgivare och kommuner.

Förvaltning och support

Den centrala förvaltningen svarar på frågor som rör systemlösningen, avtal och dylikt. Frågor kring kurser och användarfrågor besvaras av respektive lokala förvaltning. Se kontaktuppgifter nedan.

Lokal förvaltning och kontaktuppgifter

Styrgrupp

 • Carina Landberg, styrgruppsordförande och objektägare, Digitalisering och IT, HSF
 • Anders Genberg, objektägare IT, enhetschef Medicinsk IT, Digitalisering och IT, HSF
 • Anna Nordin Lundqvist, chef Klinicum, Södersjukhuset
 • Vibeke Sparring, FoUU-strateg, SLSO
 • Satu-Maarit Bohm, chef Medicinska biblioteket, Danderyds sjukhus
 • Hanna Olsson, biträdande avdelningschef/HR-strateg, Trafikförvaltningen
 • Charlotte Schönqvist, enhetschef Införande och implementering, Digitalisering och IT, HSF
 • Linda Lindskog, chef Fou-ledning, Fou-divisionen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Pia Skott, Fou-chef, Folktandvården
 • Lars Fredriksson, Fou-chef, Folktandvården
 • Isa Wiman, chef strategisk kompetensförsörjning, Strategisk HR

Adjungerande

 • Kim Raihle Held, Förvaltningsledare, Digitalisering och IT, HSF
 • Jonas Fromholt, Förvaltningsledare IT, Digitalisering och IT, HSF

Kontakt

Om du har frågor om Lärtorget är du välkommen att kontakta lartorget.hsf@sll.se eller din lokala förvaltare, se ovan.

 • Uppdaterad: 9 juni 2020
 • Faktagranskad: 19 maj 2020
 • Redaktör: Irina Öström Zetterman
 • Faktagranskare: Kim Raihle Held, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen