Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information inför vårterminen 2023

Som ett led i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen avsätter Region Stockholm medel för att medfinansiera löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Medel för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm hanteras av Hälso -och sjukvårdsförvaltningen, (HSF)

Medfinansiering betalas ut med maximalt 300 000 kronor per helårsstuderande,
150 000 kronor per termin. Halvårstuderande 75 000 kronor per termin.

Mer detaljerad information gällande ansökningsförfarandet kommer i mitten av
juni 2022.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Medfinansiering av studielön

 

  • Uppdaterad: 29 mars 2022

  • Faktagranskad: 29 mars 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Carl Lundblad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen