Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har tagit fram en e-utbildning som ska öka kunskapen om hur biverkningar ska rapporteras.

Klicka på länken nedan för att ta del av utbildningsmaterialet som förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan/ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket kring denna verksamhet.

  • Uppdaterad: 26 februari 2018
  • Faktagranskad: 14 november 2018
  • Redaktör: Anna Waldenström