Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm anordnar regelbundet grundkurser i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner med fokus på klamydia, gonorré och syfilis. Kursen riktas till personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Region Stockholm.

Efter godkänd kurs har deltagaren fått den särskilda kompetens som krävs för att utföra smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner.

Tid

Onsdag 15:e november kl. 9.00-16.30

Plats

Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget, BV

För vem

Personal vid vårdcentraler, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar i Region Stockholm

Utbildningsansvarig

Kontakta oss vid frågor eller utbildningsbehov inom infektionssjukdomar, smittspridning eller möjliga preventionsinsatser.

  • Uppdaterad: 21 juni 2023

  • Faktagranskad: 2 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen