Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från och med maj 2021 förstärktes uppdraget att ge vård till patienter i alla åldrar med mild till måttlig psykisk ohälsa, på samtliga husläkarmottagningar. Tillgänglighet och kvalitet i vården ska öka genom teambaserat omhändertagande, där det psykosociala teamet på husläkarmottagningen får ett utökat uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. 

Det här ställer nya krav på arbetssätt, samarbete och kompetens. STEP-UP är ett projekt inom Region Stockholm med syfte att stötta husläkarmottagningarna i förändringen.

Alla husläkarmottagningar erbjuds en serie kurser, framtagna inom ramen för STEP-UP. Kurserna är framtagna av medarbetare med mångårig klinisk erfarenhet och med fokus på den praktiska arbetsvardagen, så att materialet verkligen blir ett användbart stöd i det praktiska arbetet.

  • Uppdaterad: 24 september 2021

  • Faktagranskad: 24 september 2021

  • Redaktör: Britta Manninen