Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada på Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildningsaktiviteter, utvecklingsarbete och fortlöpande stöd till olika yrkeskategorier i primärvården. Syftet är att bidra till trygg och säker vård och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående, samt bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i regionen.

Kunskapsteamet erbjuder regelbundet kurser i exempelvis interprofessionell hjärnskaderehabilitering för yrkeskategorier verksamma inom primärvårdens neuroteam.

För mer information, kontaktuppgifter och kursutbud:

  • Uppdaterad: 26 november 2019
  • Faktagranskad: 26 november 2019
  • Redaktör: Caroline Olsson