Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tolkportalen är ett verktyg för den som behöver använda tolk i möten med patienten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en utbildning med syfte att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns. Allt för att kunna ge patienterna rätt stöd vid rätt tillfälle.

Du hittar onlineutbildningen "Beställa och använda tolk med Tolkportalen" på Lärtorget.

Utbildningen tar cirka 30 minuter att göra.

  • Uppdaterad: 20 april 2023

  • Faktagranskad: 20 april 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Peter Ölund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen