Brödsmule-navigation

Transkulturellt Centrum, TC, är Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, vård och tandvård för asylsökande och flyktingar samt hälsokommunikation. Centret stöder en utveckling av hälso- och sjukvården
i länet som svarar mot den kulturella mångfalden hos befolkningen.

TC vänder sig till alla yrkeskategorier inom Region Stockholm samt upphandlade vårdverksamheter.

Utbildningar

Kontakt

Kontakt som gäller utbildning, konsultation och handledning via e-post: