Brödsmule-navigation

Transkulturellt Centrum, TC, är Region Stockholms kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, vård och tandvård för asylsökande och flyktingar samt hälsokommunikation. Centret stöder en utveckling av hälso- och sjukvården
i länet som svarar mot den kulturella mångfalden hos befolkningen.

TC vänder sig till alla yrkeskategorier inom Region Stockholm samt upphandlade vårdverksamheter.

Utbildningar

Kontakt

Haibe Hussein

Samordnare/hälsokommunikation

Kontakt som gäller utbildning, konsultation och handledning via e-post:

Transkulturellt centrum