Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare.  

Här får vårdpersonalen stöd i de utmaningar patientmöten i det mångkulturella Stockholm kan innebära, men också kompetensutveckling för att säkerställa en god och relevant vård för patienter med migrationsbakgrund. 

Utbildningar, rådgivning och nätverk

Transkulturellt Centrum erbjuder utbildningar i olika former, tillsammans med rådgivning, handledning och konsultation. Dessutom finns nätverk för olika professioner inom vården. Centret har däremot ingen klinisk patientverksamhet och kan inte ta emot remisser. 

Centret också ett folkhälsouppdrag gentemot nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund. Denna målgrupp tar del av:
• Hälsokommunikation – föreläsningar om hälsa och levnadsvanor.
• Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer för att minska övervikt.
• Hälsoinformation i områden med lägre vaccinationsgrad.

Vad betyder "transkulturellt"?

Ordet "transkulturellt" syftar på att mycket av centrets arbete handlar om kulturmöten - att försöka förstå varandra även när språk, religion eller kulturella traditioner skiljer sig åt. 

Kontakt

För frågor om utbildningar, rådgivning och nätverk:

Transkulturellt centrum

Ann Johansson Olsson

Maria Bramsgård|Samordnare/Överviktsprevention

Fatuma Mohamed|Projektledare/Hälsoinformation

  • Uppdaterad: 18 maj 2022

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ewa Eckerman, Transkulturellt centrum