Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare.  

Här får vårdpersonalen stöd i de utmaningar patientmöten i det mångkulturella Stockholm kan innebära, men också kompetensutveckling för att säkerställa en god och relevant vård för patienter med migrationsbakgrund. 

Utbildningar, rådgivning och nätverk

Transkulturellt Centrum erbjuder utbildningar i olika former, tillsammans med rådgivning, handledning och konsultation. Dessutom finns nätverk för olika professioner inom vården. Centret har däremot ingen klinisk patientverksamhet och kan inte ta emot remisser. 

Centret har också ett uppdrag att genom hälsokommunikation på olika språk främja hälsa och förebygga ohälsa hos migranter och asylsökande. Ytterligare ett uppdrag är att bidra till hälsosamma vanor och minska övervikt hos föräldrar, barn och gravida inom samma målgrupper. 

Vad betyder "transkulturellt"?

Ordet "transkulturellt" syftar på att mycket av centrets arbete handlar om kulturmöten - att försöka förstå varandra även när språk, religion eller kulturella traditioner skiljer sig åt. 

Kontakt

För frågor om utbildningar, rådgivning och nätverk:

Transkulturellt centrum

Haibe Hussein | Samordnare/Hälsokommunikation

Maria Bramsgård | Samordnare/Överviktsprevention

  • Uppdaterad: 24 november 2020
  • Faktagranskad: 2 augusti 2020
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Ewa Eckerman, Transkulturellt centrum