Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Undernäring, trycksår och fall orsakar lidande för många människor och stora kostnader för samhället. Nu finns en online-kurs om hur detta kan förebyggas, som är tillgänglig för medarbetare inom offentlig och privat vård samt inom kommunal verksamhet. Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.

Kursen tar cirka 20 minuter och ger kunskap i hur riskerna för undernäring, trycksår och fall kan förebyggas och upptäckas hos patienter.

Kursen innehåller följande kapitel:

  • Identifiera risker
  • Patientfall
  • Bedömningsinstrument
  • Åtgärder vid identifierade risker
  • Uppföljning

Till utbildningen  • Uppdaterad: 14 september 2020
  • Faktagranskad: 14 september 2020
  • Redaktör: Britta Manninen