Brödsmule-navigation

Stöd och behandling är en e-tjänst som möjliggör för vårdgivare att utveckla och erbjuda invånare digitala stöd- och behandlingsprogram via 1177 Vårdguidens e-tjänster. På så sätt kan vårdgivare kan interagera, kommunicera och dela information digitalt med invånare i stöd- och behandlingsprocesser.

Regionala förvaltningen för Stöd och behandling hälsar nya och befintliga designers i Stöd och behandling varmt välkomna till utbildning.

Läs mer om Stöd och behandling 

Grundutbildning

6 mars 8.30-14.30

Fortsättningsutbildning

27 mars 8.30-14.30, då även tid för tips och erfarenhetsutbyten designers emellan.

 

Eftermiddagen 13.00-14.30 kommer båda dagarna att ägnas åt samma program med tillgänglighet via webben, mediepedagogik samt språk- och bildriktlinjer inom 1177.

Det finns möjlighet att delta även om du inte går designerutbildningen. Anmälan behövs oavsett.

Lunch ingår ej men vi bjuder på förmiddagsfika.

Plats:

Lindhagensgatan 98. Anmäl dig i receptionen.

Förutsättningar 

För att kunna arbeta i Designverktyget och ta del av utbildning krävs att du är ansluten till HSA och har ett fungerande SITHSkort. Om du inte har fått behörighet till utbildningsmiljön i Designverktyget ännu, behöver du ange ditt HSA-id vid anmälan så att vi kan ge dig behörighet.

Förberedelser

  • Ta med dig egen dator och SITHS-kort. 
  • Ha gärna en eller flera mediefiler (bilder, ljudfil eller video) på din dator.
  • Bekanta dig gärna med manualen för Designverktyget

Anmälan

Några få platser finns kvar fredag 27 mars 13.00-14.30. Övriga tillfällen är tyvärr fullbokade. Hör av dig via mejl till Regionala förvaltningen för Stöd och behandling  för att ställa dig på reservplats och få information om nästa utbildningstillfälle. sob.hsf@sll.se

Sista anmälningsdag 20 februari. 

* Obligatoriska fält

Tillgänglighet via webben, mediepedagogik, språk- och bildriktlinjer inom 1177. Samma innehåll båda dagarna. Få platser kvar.