Brödsmule-navigation

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för
verksamhetsintegrerat lärande. I första hand gäller det utbildningsplatser för vårdstuderande på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskoleutbildningar i Stockholms län.

Läs mer på Region Stockholms webbplats: