Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för
verksamhetsintegrerat lärande. I första hand gäller det utbildningsplatser för vårdstuderande på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskoleutbildningar i Stockholms län.

Läs mer på Region Stockholms webbplats:

  • Uppdaterad: 7 oktober 2020
  • Faktagranskad: 1 juni 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Susanne Kalén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen