Brödsmule-navigation

Covid-19 - samlad information

Här finns information till dig som vårdgivare om viruset, läget just nu, rekommendationer samt instruktioner att hantera patienter med misstänkt eller konstaterad smitta.
Det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset är covid-19. Socialstyrelsen har beslutat om diagnoskoder: U07.1 Covid-19, virus påvisat samt U07.2 Covid 19, virus ej påvisat.