Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Covid-19 - samlad information

Pandemin pågår fortfarande och fortsatt beredskap behövs för smittökning samtidigt som den vård som skjutits upp ska utföras och nya vårdbehov som identifieras när fler söker sig till vården igen ska tas omhand.

Socialstyrelsens diagnoskoder: U07.1 Covid-19, virus påvisat samt U07.2 Covid 19, virus ej påvisat.

A-Ö om vård under pandemin

Information om vad som gäller i olika frågor och olika delar av vården. Välj område i listan nedan och klicka på OK.

Kommunikationsstöd

Kampanj- och informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda på er webbplats, på mottagningen eller i patientmöten.