Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionen har från 6 februari 2023 ingen rekommendation om screening av symtomfria patienter med antigentester.

Antigentester kan i vissa fall användas som komplement till provtagning med PCR.
De antigentester som tas bekostas av den egna verksamheten.

Screening av patienter som läggs in för slutenvård rekommenderas inte från 6 februari 2023. Uppdaterad 6 februari 2023.

Detta dokument avser de antigentester som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdaterat mars 2023.

Utbildning

När antigentester av den typen som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal ska användas inom vård och omsorg i Region Stockholm rekommenderas Abbott Panbio.

E-utbildning via Lärtorget ska genomföras av alla som använder testerna. Utbildningen ger deltagaren kunskaper om förberedelser, provtagning, analys av patientprov och kontroller, avläsning och svarsrutiner.

Utbildningens namn: ”PNA 24 Abbott Panbio covid-19 antigen snabbtest”.

Du når e-utbildningen via länken:

Länken nedan leder till Karolinska Universitetslaboratoriet och där hittar du utbildningsmaterial och resultatblankett för covid-19 antigen snabbtest och länkar till Lärtorget på Karolinska Universitetslaboratoriet.

​Beställning av material

Snabbtesterna beställs i Clockwork, Medicarrier.

Ersättning

Vårdgivare betalar själv för antigentester.

Ordineras av läkare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning som beskriver hur antigentester kan komplettera PCR-testerna. Vissa antigentester måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal på läkarordination. Andra är så kallade självtester, då utför individen som ska göra testet själv provtagning, analys och avläsning av resultat.

Antigentest eller snabbtest

Antigentester kallas också ”snabbtester” för att de utförs patientnära med kort tid till resultat.

Lägre känslighet än PCR

Då testerna har en lägre känslighet än PCR-tester kan de framför allt användas för att snabbt identifiera smittsamma personer som har relativt mycket virus. De kan däremot inte användas för att utesluta en pågående covid-19-infektion.

Mer information

  • Uppdaterad: 17 mars 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, hälso- och sjukvårdsförvaltningen