Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antigentester kan användas för att snabbt identifiera högsmittsamma asymtomatiska patienter vid inläggning inom slutenvård samt vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare. Regionen har ingen generell rekommendation om screening av personal inom vård och äldreomsorg, men riktlinjer finns för de vård- och omsorgsgivare som bedömer att sådan screening är aktuell i deras verksamhet. I så fall bekostar verksamheten detta. Tidigare riktlinjer om screening i andra verksamheter (som ej bedriver vård eller omsorg) har tagits bort, då det inte längre är aktuellt.

Antigentester kan också i vissa fall användas som komplement till provtagning med PCR.

Screening av patienter som läggs in för slutenvård där klinisk misstanke på covid-19 inte föreligger. Uppdaterad den 1 april 2022.

Detta dokument avser de antigentester som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdaterat 9 februari 2022.

Rekommendationer för hur screening av personal inom vård eller äldreomsorg utan symtom kan göras med självtest antigen (snabbtest) för covid-19. Uppdaterad den 9 februari 2022.

Utbildning

När antigentester av den typen som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal ska användas inom vård och omsorg i Region Stockholm rekommenderas Abbott Panbio.

E-utbildning via Lärtorget ska genomföras av alla som använder testerna. Utbildningen ger deltagaren kunskaper om förberedelser, provtagning, analys av patientprov och kontroller, avläsning och svarsrutiner.

Utbildningens namn: ”PNA 24 Abbott Panbio covid-19 antigen snabbtest”.

Du når e-utbildningen via länken:

Länken nedan leder till Karolinska Universitetslaboratoriet och där hittar du utbildningsmaterial och resultatblankett för covid-19 antigen snabbtest och länkar till Lärtorget på Karolinska Universitetslaboratoriet.

​Beställning av material

Snabbtesterna beställs i Clockwork, Medicarrier.

Ersättning

Vårdgivare har rätt att få ersättning för utförda antigentester. Ersättningen administreras av Karolinska Universitetslaboratoriet på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Vårdgivare som under pandemin har använt så kallade ”snabbtester” för påvisande av antigen covid-19 har rätt att söka statlig ersättning för utförda tester. Faktura med underlag skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet. Uppdaterad 23 februari 2022.

Ordineras av läkare

Folkhälsomyndighetens har tagit fram en vägledning som beskriver hur antigentester kan komplettera PCR-testerna. Vissa antigentester måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal på läkarordination. Andra är så kallade självtester, då utför individen som ska göra testet själv provtagning, analys och avläsning av resultat.

Informationsbrev till de med positivt antigentest

För patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg rekommenderas att alla positiva antigentester verifieras med PCR-test. Vid symtom hos person tillhörande någon av de kategorierna ska PCR-test alltid tas oavsett om antigentest utförts eller inte och oavsett resultatet på antigentestet.

Information till självtestande individer när provsvaret på antigentestet är positivt. Uppdaterad den 26 augusti 2022.

Antigentest eller snabbtest

Antigentester kallas också ”snabbtester” för att de utförs patientnära med kort tid till resultat.

Lägre känslighet än PCR

Då testerna har en lägre känslighet än PCR-tester kan de framför allt användas för att snabbt identifiera smittsamma personer som har relativt mycket virus. De kan däremot inte användas för att utesluta en pågående covid-19-infektion.

Mer information

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 9 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, hälso- och sjukvårdsförvaltningen