Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination för medarbetare

Du som medarbetare har ett betydelsefullt uppdrag som tar hand om personer som behöver vård och omsorg.  Region Stockholm vill underlätta för så många medarbetare som möjligt att vaccinera sig. Därför kan din närmaste chef bevilja att du vaccinerar dig på arbetstid om verksamheten så tillåter.

Ovaccinerade medarbetare

Vårdgivaransvaret likväl som patientsäkerheten är det viktigaste för Region Stockholms verksamheter. Det innebär att när verksamheten är av en sådan karaktär att användning av skyddsutrustning och source control samt användandet av basala hygienrutiner inte är tillräckligt för att skydda patienter kan verksamheten fatta beslut om att enbart vaccinerade medarbetare arbetar med de sköraste patienterna. Beslutet måste föregås av en bedömning utifrån vårdgivaransvaret och patientsäkerheten.

Provtagning för medarbetare

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de har symtom på covid-19. Medarbetare inom både hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg kan även hämta ut provtagningskit på sjukhusens laboratorier vid smittspårning. 

Provtagning för covid-19 för medarbetare inom vård och äldreomsorg.

Om du bor med någon som har covid-19

Du behöver inte stanna hemma från arbetet om du bor med någon som har misstänkt eller konstaterad covid-19, om du är symtomfri. Stanna hemma om du får symtom och beställ PCR-test.

Återgång till arbete efter förkylning om du tidigare haft covid-19

Om du har haft bekräftad covid-19 inom de senaste 3 månaderna behöver du inte provta dig vid nytillkomna lindriga luftvägssymtom/förkylningssymtom, men du bör stanna hemma. Du kan återgå i arbete när du känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa lindriga luftvägssymtom. Om du har haft feber bör du ha varit feberfri i minst ett dygn innan du går tillbaka till arbetet.

Riskbedömning för gravida medarbetare

Som chef har du ansvar för att göra en individuell riskbedömning så snart en medarbetare berättar om sin graviditet. Det innebär att du måste undersöka om medarbetaren utsätts för några riskfaktorer i sitt arbete – gravida ska till exempel inte arbeta med patienter som är konstaterat smittade av covid-19 eller de som misstänks vara smittade men ännu inte fått svar på sin provtagning.

Information om riskbedömning för gravida medarbetare i samband med covid-19 och checklista för riskbedömning. Granskad den 10 maj 2022.

Frågor och svar om gravida medarbetare i samband med covid-19. Granskad den 10 maj 2022.

Krisstöd för medarbetare och chefer

Det finns olika former av psykologiskt krisstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården under pandemin. Region Stockholm erbjuder bland annat material som handlar om hur man kan orka i längden, kris- och stödsamtal, chefsstöd och Region Stockholms akuta krisstödstelefon är öppen.   

Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal. Ta del av instruktioner, checklistor och rutiner för covid-19.

Vårdhygieniska rutiner under pandemin:

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Detta gäller för ST-läkare

På grund av pandemin har situationen för ST-utbildningen i länet varit ansträngd de senaste åren. För att motverka kvardröjande förseningar i ST-utbildningar, nu när läget har förbättrats, bör ansvariga för utbildningarna fortsatt regelbundet och enskilt bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att möjliggöra att ST-läkare kan slutföra sina utbildningar i tid. Sidotjänstgöringar ska i möjligaste mån genomföras som planerat.

Rekommendation gällande studerande

Utbildningsuppdraget gällande VFU/APL/LIA ingår i Region Stockholms kärnuppdrag. Denna rekommendation tydliggör vad som gäller avseende utbildningsuppdraget med anledning av covid-19. 

Uppdaterad 14 februari 2022.

Utbildningar om covid-19

Det finns ett flertal digitala kurser om covid-19 för dig som medarbetare. På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta till kurserna som erbjuds. Även Karolinska Institutet och Socialstyrelsen erbjuder e-utbildningar om covid-19 för dig som arbetar inom vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 10 maj 2022

  • Faktagranskad: 10 maj 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR