Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på samhällsspridning i Stockholmsregionen och i Västra Götalandsregionen. Myndighetens uppmaning är att alla med symtom, även lindriga, på luftvägsinfektion avstår från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Särskilt viktigt är att medarbetare och studenter inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion.

För Region Stockholm är det viktigt att vi nu kraftsamlar och samarbetar för att tillsammans kunna upprätthålla våra viktiga samhällsfunktioner som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Att anpassa arbetssätt, följa rekommendationer för resor och möten utifrån den aktuella situationen är exempel på hur vi följer råden från Folkhälsomyndigheten.

Nu prioriterar Region Stockholm om och avslutar successivt provtagning av personer som rest från tidigare riskområden. Istället koncentreras resurserna på provtagning av patienter inlagda på sjukhus med symtom som påminner om Covid-19. Det görs för att skydda patienter på sjukhus som redan är sjuka och svaga.

Rekommendationer för medarbetare och chefer

För medarbetare och chefer i Region Stockholm finns tre aktuella rekommendationer framtagna:

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.

Titta gärna på den nya invånarkampanjen som just nu finns på sju språk, fler språk tillkommer inom kort. Kampanjen syns i sociala medier, i dagspress, på digitala tavlor utomhus där många människor passerar, på 1177.se och i tv och radio.

Information för vårdgivare

Smittskydd Stockholm följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationerna från nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Information för invånare

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra.

Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Här finns en del av de frågor och svar som har ställts med anledning av covid-19. Information om det nya coronaviruset finns på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats. Uppdateringar på dessa sidor sker dagligen och det är viktigt att både chefer och medarbetare håller sig informerade.

Till dig som medarbetare 

Till dig som chef

 

Observera att dessa rekommendationer kan komma att ändras

Mer information

Smittskydd Stockholm