Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riskbedömning för gravida medarbetare

Arbetsmiljöverket har gjort en ny bedömning om gravidas arbete inom hälso- och sjukvården. Gravida kan nu, efter en individuell riskbedömning, arbeta med patienter som är misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19. Om du är chef är det bra att känna till att du har fortsatt ansvar för att göra en individuell riskbedömning så snart en medarbetare berättar om sin graviditet. Du som är gravid medarbetare vänder dig i första hand till din chef eller skyddsombud om du har några frågor.

Frågor och svar om gravida medarbetare i samband med covid-19. Uppdaterad den 30 juni 2022.

Checklista för riskbedömning av gravida medarbetare i samband med covid-19. Uppdaterad 30 juni 2022

Krisstöd för medarbetare och chefer

Det finns olika former av psykologiskt krisstöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården under pandemin. Region Stockholm erbjuder bland annat material som handlar om hur man kan orka i längden, kris- och stödsamtal, chefsstöd och Region Stockholms akuta krisstödstelefon är öppen.   

Detta gäller för ST-läkare

På grund av pandemin har situationen för ST-utbildningen i länet varit ansträngd de senaste åren. För att motverka kvardröjande förseningar i ST-utbildningar, nu när läget har förbättrats, bör ansvariga för utbildningarna fortsatt regelbundet och enskilt bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att möjliggöra att ST-läkare kan slutföra sina utbildningar i tid. Sidotjänstgöringar ska i möjligaste mån genomföras som planerat.

Vaccination för medarbetare

Vård- och omsorgspersonal hänvisas i första hand till vaccination på samma sätt som övriga invånare. Om vårdgivare har möjlighet, kan de vaccinera sina medarbetare på arbetsplatsen, förutsatt att de är aktuella för den specifika dosen enligt Folkhälsomyndigheten.

Fråga din närmaste chef om du erbjuds vaccination på arbetsplatsen.

Här hittar du information om olika målgrupper och genomförandet av vaccinationer mot covid-19.

Provtagning för medarbetare

Provtagning för medarbetare med PCR för covid-19 rekommenderas inte längre vid symtom. Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Stanna hemma tills du känner dig frisk. Om du mår bättre kan du gå tillbaka även om du har vissa kvarstående lindriga symtom. Om du har haft feber bör du ha varit feberfri ett dygn innan du går tillbaka till jobbet. Kontakta 1177 för rådgivning vid behov (till exempel vid svåra symtom).

Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19

Vårdhygien Stockholm är en expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och vårdpersonal. Ta del av instruktioner, checklistor och rutiner för covid-19:

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Utbildningar om covid-19

Det finns ett flertal digitala kurser om covid-19 för dig som medarbetare. På Lärtorget kan du söka på "covid-19" eller "corona" för att hitta till kurserna som erbjuds. Även Karolinska Institutet och Socialstyrelsen erbjuder e-utbildningar om covid-19 för dig som arbetar inom vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 15 februari 2023

  • Faktagranskad: 10 maj 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Kristina Pesula, Strategisk HR