Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Psykologiskt krisstöd för alla medarbetare och chefer

Det är viktigt med ett psykologiskt krisstöd för att medarbetare och chefer ska orka i det aktuella läge vi är nu med en ökad smittspridning och antal sjuka covid-19 patienter.

Se film med Pernilla Bergman, legitimerad psykolog från Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi, som berättar om varför det är så viktigt med krisstödet nu, vilka som kan få stöd och hur stödet kan se ut. 

Akut krisstödstelefon

Nu är regionens akuta krisstödstelefon öppen för chefer och medarbetare  som behöver få hjälp och stöd att hantera akuta situationer i samband med covid-19. Falck Healthcare AB är regionens upphandlade krisstöd och stöttar alla verksamheter i Region Stockholm.

Det akuta krisstödet är tillgängligt dygnet runt, alla dagar under året, inklusive röda dagar. När du ringer får du tala med en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har hög kompetens inom kris och krishantering.

Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen och betalas centralt av Region Stockholm.

Behöver du akut stöd; ring Falck Healthcare på telefon: 0200-24 7 365

Krisstöd på plats

För dig som chef och som är i behov av att organisera krisstöd på plats för IVA eller covid-19 relaterad vård, vänligen kontakta din lokala HR-avdelning.

Boka kris-och stödsamtal - till och med 30 september 2021

Märker du att din vardag och ditt privatliv påverkas negativt och att du inte längre klarar sådant som du vanligen brukar göra, kan du söka hjälp via Feelgood Företagshälsovård AB. Stödet innebär att man kan få upp till tio samtal till och med september 2021 och betalas centralt av Region Stockholm. Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen.

  • Kontakta Feelgood för ett första stödsamtal gällande din situation i samband med covid-19. Du behöver inte ha godkännande av din chef och samtalet återkopplas inte till din arbetsgivare.
  • Efter överenskommelse med din samtalskontakt, kan du få utökat stöd med upp till tio samtal. Dessa samtal behöver godkännas av chef och efter ditt samtycke återkopplas till din arbetsgivare.
  • Teamet kring krisstödet innefattar även läkare och fysioterapeut. Din samtalsterapeut kan boka tid hos läkare och fysioterapeut vid behov. Godkännande från chefen behövs.

De som det centrala krisstödet gäller för är medarbetare och chefer som är anställda av Region Stockholm. Medarbetar och chefer hos de privata vårdgivarna omfattas inte av krisstödet.

Boka tid för ditt samtal på Feelgood: 08-522 47 630, måndag till fredag, kl 8.00–17.00 eller på webben:

Boka chefsstöd - till och med 30 september 2021

Region Stockholm erbjuder även stöd till chefer via Feelgood Företagshälsovård med upp till tio samtal. Chefsstödet syftar till att ge stöd till chefer så att de i sin tur kan vara ett gott stöd för sina medarbetare. Samtalen betalas centralt av Region Stockholm och gäller till och med 3o september 2021.

Boka gruppinsats - till och med 30 september 2021

Region Stockholm erbjuder även gruppinsatser via Feelgodd Företagshälsovård. Erbjudandet gäller för medarbetargrupper och chefsgrupper till 30 september 2021.

Boka tid på: 08-522-47 630, måndag-fredag 8.00-17.00.

Webbinarium om nytt om kris- och stödsamtal och chefsstöd

Lyssna på Charlotte Therup Svedenlöf och Pernilla Bergman från Regionalt kunskapscentrum Kris- och katastrofpsykologi som berättar om hur HR kan stötta chefer inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19. 

Lotta Malmheden, psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB berättar om kris- och stödsamtal samt chefsstöd

Webinarium om kris- och stödsamtal på individ-, grupp och organisationsnivå

Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial som är framtaget. Önskar du tryckt material kontaktar du Amy Hjärthner via mejl; amy.hjarthner@sll.se.

Vikten av att skapa utrymme för reflektion

Coronapandemins påverkan på medarbetare och chefer är en viktig arbetsmiljöfråga, där utrymme för reflektion ger möjlighet att för egen del och gemensamt, formulera sina erfarenheter, tankar, känslor och reaktioner. Med en gemensam reflektion får chefen eller arbetsledaren också möjlighet att fånga upp om medarbetare har behov av individuella/grupp stödinsatser.

- Brist på reflektion leder till stagnation. Det är viktigt att alla medarbetares röster blir hörda" menar Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut på regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. 

Regionalt kunskapscentrum Kris-och katastrofpsykologi har tillsammans med SLSO tagit fram reflektionskort som kan användas till exempel på veckomöten och arbetsplatsträffar.

Bra material från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv ger tips och verktyg i arbetet för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. Organisationen drivs av fackliga organisationer i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Leda i kris

Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. För att klara utmaningar under coronapandemin behöver du som ledare vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro.

 

Risk för ökad arbetsbelastning

Under coronapandemin finns en ökad risk att arbetsbelastningen blir alldeles för hög, exempelvis på grund av att fler är sjukskrivna, att vikarier ska introduceras, att arbetsmängden ökar och att arbetssätt har förändrats.

Filmade intervjuer med sakkunniga

Lyssna på våra sakkunniga som berättar mer om Region Stockholms externa krisstöd och stödsamtal.

Charlotte Therup Svedenlöf, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt chef för regionens kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi

- Att få lov att berätta hur man känner och tänker är ett stöd. Då märker man att andra tänker och tycker likadant. Därför är det viktigt att ha en arbetsorganisation som stöder den typen av klimat och miljö på arbetet. Då skapar vi en långsiktig motståndskraft för all personal säger Charlotte Therup Svedenlöf.

Lotta Malmheden, legitimerad psykolog på Feelgood Företagshälsovård AB

- Vi vet att alla som jobbar inom Region Stockholm just nu har mycket press. För vissa utformar sig det här till en akut reaktion. Då behöver man hjälp ganska snart och ska vända sig till Falck Healthcare. För andra kan symptom och känslor komma lite mer smygande när allt har lugnat ned sig. Man kan uppleva att allt borde vara bra. Men ända känna symptom. Då vänder man sig till företagshälsovården så vi kan ge stöd säger Lotta Malmheden.

  • Uppdaterad: 21 april 2021

  • Faktagranskad: 26 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Charlotte Therup Svedenlöf, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen