Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På den här sidan finns information och stöd som riktar sig till medarbetare inom kommunal vård och omsorg under pandemin.

Samverkan i en komplex vård- och omsorgsmiljö

Kommunerna ansvar för en stor andel av länets sköraste patienter; äldre, multisjuka och personer med funktionsnedsättningar i olika vård- och omsorgsformer. Kommunerna verkar i en komplex miljö där boende/brukare ofta behöver både vård och sociala insatser där flera vård- och omsorgsgivare behöver samverka om en patient/brukare. Med de svårigheter som pandemiförloppet innebär är det därför helt avgörande att samverkan mellan regionen, kommunerna och verksamheterna fungerar på alla plan. Region Stockholm har en nära samverkan direkt med länets kommuner. Löpande samordning och samverkan sker också genom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och via TiB, Tjänsteman i Beredskap.

Samordning i närsjukvården

Stockholms läns sjukvårdsområden, SLSO, har i uppdrag att samordna och stödja vårdgivare inom närsjukvården. Uppdraget omfattar samverkan med Smittskydd Stockholm, Vårdhygien Stockholm och samordning av kontakter mellan Region Stockholm och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter.

Vaccination mot covid-19

Samlad information om vaccination mot covid-19

Provtagning

Minimera risken för smittspridning

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Nyhetsbrev

  • Uppdaterad: 30 augusti 2021

  • Faktagranskad: 30 augusti 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Marite Sandström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen