Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Verksamhetsansvariga, inom kommunen och på uppdrag av kommunen, har nu möjlighet att på ett enkelt sätt rapportera avvikelser vad gäller Region Stockholms ansvar för vården på särskilt äldreboende och inom socialpsykiatri och LSS-boenden (Lagen om särskild service).

Syftet är att kunna identifiera problem och avvikelser för att inom den samordning som sker, på grund av pågående pandemi, kunna bedöma om det behövs förstärkningar eller andra åtgärder för att åtgärda dem eller undvika att det upprepas. Det kan till exempel handla om läkarinsatser på särskilt äldreboende, socialpsykiatri och LSS-boenden, provtagning och smittspårning.

Skicka avvikelse till:

covid19avvikelserkommun.slso@sll.se

Detta ersätter inte ordinarie hantering av avvikelser, utan den ska fortsatt ske enligt ordinarie rutiner. Uppgifter på individnivå ska inte anges.

Vi ber dig som skickar in avvikelsen ange följande:

  1. Beskrivning av avvikelse
  2. Verksamhet
  3. Kontaktperson

Observera att vid frågor från kommuner till Region Stockholm gäller även fortsättningsvis denna adress: covid19kommunfragor.hsf@sll.se

 

  • Uppdaterad: 9 december 2020

  • Faktagranskad: 9 december 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström