Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Elektroniska katalogen, EK

Aktuell kontaktinformation för verksamheten ska finnas i Elektroniska katalogen, EK. EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Informationen i EK används av många olika system och utgör viktigt underlag för exempelvis behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webbplatser.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

En aktiv personpost med en registrerad e-postadress i EK behövs innan det går att beställa eTjänstekort/SITHS-kort till medarbetarna.

Privata vårdgivare som inte har en egen EK-administratör beställer ändring av information i en enhetspost, eller att en personpost ska läggas upp, ändras eller tas bort via beställningsblanketter. Blanketterna skickas till SF IT Servicedesk via Tellus.

eTjänstekort/SITHS-kort

Varje medarbetare som ska komma åt schemat i bokningssystemet Alltid öppet/vårdportalen och övriga system behöver ett eTjänstekort/SITHS-kort med sexsiffrig PIN-kod.

Först när det finns en aktiv personpost med en registrerad e-postadress för medarbetare under mottagningsenheten i EK kan beställning av eTjänstekort påbörjas.

Via länken nedan går det att testa att ett eTjänstekortet/SITHS med tillhörande PIN-kod fungerar.

Kortläsare och NetID

Kortläsare behövs för att eTjänstekort/SITHS-kort ska kunna användas.

Programvaran NetID behövs på datorn för att eTjänstekort/SITHS-kort ska fungera.

Om man använder webbläsaren Chrome behöver man högerklicka på valfri NetID-länk och sedan välja "Spara länk som...".

Steg för steg manual för installation av NetiD.

Regionalt nät/SLLnet (fiber, router eller SAM-konto)

Regionalt nät/SLLnet är Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Anslutning till nätet sker via fast anslutning eller den mjukvarubaserad VPN-tjänsten SAM.

Region Stockholms gemensamma kommunikationsnät. Information om beställning av anslutning samt support.

Varje medarbetare som ska komma åt schemat i bokningssystemet Alltid öppet/vårdportalen behöver åtkomst till SLLnet, vanligtvis via ett SAM-konto. För att kunna använda SAM måste medarbetaren ha ett eTjänstekort/SITHS-kort.

Beställ SAM genom att fylla i blanketten och skicka till SF IT Servicedesk via Tellus (länk nedan).

Välj SAM-roll: Alltid öppet. Ingen applikation behöver markeras.

För att ansluta till SLLnet med SAM måste den anslutande datorn uppfylla säkerhetskrav med avseende på antivirusprogram och operativsystem.

Alltid öppet (gemensam tidbok/Vårdportalen)

Region Stockholm tillhandahåller en gemensam tidbok för vaccinationsbokningar i appen Alltid öppet. Invånare kan själva boka vaccinationstid via Region Stockholms app Alltid öppet. 

Instruktioner för hur man laddar ner och börjar använda appen Alltid öppet.

Instruktioner för hur man bokar tid i appen Alltid öppet.

Instruktion för administratör i 4US - tidbok. Gäller från och med 5 maj 2021.

Information om bokningsprodukter och tidstyper i Alltid öppet. Senast uppdaterad 8 november 2022.

Inställningar för administratör - redigera uppgifter i enhet i 4US Admin. Gäller från och med 10 maj 2021.

Instruktion för administratör i 4US - lägga till användare till Vårdportalen. Gäller från 5 maj 2021.

Instruktion för användare - Vårdportalens bokningar. Gäller från och med 6 maj 2021.

Instruktion för Behandling av Personuppgifter rörande systemet Alltid öppet som används vid vaccination av allmänheten mot covid-19.

Vaccinera

Vaccinera används för att rapportera, journalföra och fakturera utförda vaccinationer mot covid-19. Vaccinera är kopplat till Nationella vaccinationsregistret, NVR.

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot covid-19, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Beställning av vaccin och material 

Rutiner och instruktioner för beställning av vaccin mot covid-19 i Region Stockholm.

Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

1177.se Hitta vård

Hitta vård är den del på 1177.se som presenterar information om vårdmottagningar för invånare. Alla vaccinationsmottagningar ska ha ett kontaktkort i Hitta vård. Kontaktkorten är ett komplement till informationen om mottagningarna i Alltid öppet.

Här kan du se mottagningarnas adresser och uppgifter i Hitta vård på 1177.se:

Mottagningens namn är detsamma i Hitta vård och i Alltid öppet och tas fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt namnstandarden: Plats - vaccination covid – företag. Viss information i kontaktkorten är enhetlig för samtliga mottagningar och läggs in av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen medan vaccinatören ansvarar för viss information.

Följande information ansvarar vaccinatören för och ska ges till avtalshandläggaren:

 • Yttre färdväg: Information om buss, t-bana, avfart på väg etc. som underlättar för invånare att hitta till mottagningen. Löptext max 1024 tecken.
 • Inre färdväg: Information om vaccinationsplatsen som underlättar för invånaren att hitta och ta sig fram på plats. Information om parkering, parkering för rörelsehindrade och parkeringsavgifter.  Är lokalen anpassad för rullstolsburna? Finns trappor/hiss? Rullstol att låna? Annan relevant information till personer med funktionsvariation. Löptext max 1024 tecken.
 • Om oss: Enbart information som rör vaccinationen. Sker den inomhus/utomhus? Hur går det till? Information om entrévärdar. Löptext max 2048 tecken.

Här hittar du en presentation av informationen i kontaktkorten i Hitta vård på 1177 Vårdguidens webbplats:

Ändringar i de tre informationsmängderna som vaccinatören ansvarar för görs i Elektroniska katalogen, EK. Privata vårdgivare beställer ändringar med blanketten ”Beställning - uppdatering av befintlig enhet i EK” som skickas till SF IT Servicedesk via Tellus.

Support och felanmälan

SF IT Servicedesk

Följande ärenden hanteras av SF IT Servicedesk via digitalt formulär eller telefon:

 • Elektroniska katalogen, EK: Beställning/ändring i EK gällande organisation- eller personpost.
 • eTjänstekort/SITHS-kort (reservkort): Beställning av reservkort. Aktivering, utlämning av certifikat.
 • Regionalt nät/SLLnet: Beställning och felanmälan. Beställning av SAM-konto.
 • Vaccinera: Vaccinatörens egen administratör stöttar upp i första hand. Kontakta SF IT Servicedesk för felanmälan.
 • Proceedo: Support, felanmälan och frågor om behörighet.
 • Hitta vård på 1177.se: Ändring av information på mottagningens kontaktkort.

Digitalt formulär: 

Telefon: 08‑123 145 10. Supporten är bemannad alla dagar 06.00–22.00.

Det går att prenumerera på driftstörningar via Tellus. Logga in och följ instruktionerna.

Alltid öppet

För supportfrågor som gäller det gemensamma tidbokningssystemet och hälsodeklarationen i appen, kontakta: 

Supporten är bemannad måndag-fredag, klockan 08.00–19.00, lördag-söndag, klockan 08.00–15.00.

FAQ - Hantering av personuppgifter i Alltid öppet

 • Uppdaterad: 25 augusti 2022

 • Faktagranskad: 15 april 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren