Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hela hälso- och sjukvårdssystemet i regionen måste utnyttjas för att tillgodose invånarnas vårdbehov. Resurserna ska fördelas på ett jämlikt sätt och utifrån medicinska prioriteringar. Vårdsystemet behöver också kunna ställas om vid behov. Som vårdgivare är det några viktiga saker du behöver göra för att bidra till att kapaciteten i hälso- och sjukvårdsystemet utnyttjas så effektivt som möjligt: remittera till rätt vårdnivå, uppdatera dina kunskaper om vårdutbudet och följ vårdgarantin.

Remittera till rätt vårdnivå

Principen om rätt vårdnivå är styrande. Patienter som är i behov av akutsjukhusens resurser ska tas om hand där. Patienter som bedöms kunna få behandling i öppenvård och/eller behandling hos vårdgivare utanför akutsjukhusen bör i första hand remitteras till någon av vårdgivare nedan.

Vårdområde

Beskrivning

Vårdgivare

Öppenvårds-kardiologi

 

Inom vårdområdet öppenvårdskardiologi finns upphandlade vårdgivare som tar emot remisser för patienter som inte bedöms ha behov av akutsjukhusets resurser.

 

Öppenvårds-kirurgi

 

Inom vårdområdet öppenvårdskirurgi finns upphandlade vårdgivare som tar emot remisser för patienter som inte bedöms ha behov av akutsjukhusets resurser.

 

 https://vardutbud.vardgivarguiden.se/?hsaActivityCode=1315

Öppenvård-ortopedi

Inom vårdområdet öppenvårdsortopedi finns upphandlade vårdgivare som tar emot remisser för patienter som inte bedöms ha behov av akutsjukhusets resurser.

 

https://vardutbud.vardgivarguiden.se/?assignment=612&hsaActivityCode=1324

Operation av höft- och knäplastik

 

Inom vårdområdet höft- och knäplastik har regionen avtal med vårdvalsvårdgivare som har möjlighet att ta emot remisser för patienter som inte bedöms ha behov av akutsjukhusets resurser, det vill säga patienter som bedömts ingå i ASA 1-2. 

 

Primärvårds-rehabilitering

Inom vårdområdet primärvårdsrehabilitering har regionen avtal med vårdgivare som tar emot patienter i behov av öppenvårdsrehabilitering. Ingen remiss krävs.

Rehabilitering i hemmet påbörjas senast inom 24h vardagar efter avslutat vårdtillfälle

Inom vårdområdet finns tilläggsuppdraget Neuroteam där insatser påbörjas inom 48 h vardagar.

Logopedi

Inom vårdområdet Logopedi har regionen avtal med vårdgivare som tar emot patienter i behov av logopedi i öppenvården. Remiss krävs.

Specialiserad fysioterapi

Inom vårdområdet specialiserad fysioterapi har regionen avtal med vårdgivare som tar emot patienter i behov av öppenvårdsrehabilitering inom 13 olika specialiseringsområden.

Ingen remiss krävs.

Urologi

 

Inom vårdområdet urologi finns upphandlade vårdgivare som tar emot remisser för patienter som inte bedöms ha behov av akutsjukhusets resurser.

Utgå från aktuellt vårdutbud

Hälso- och sjukvårdsystemet utvecklas hela tiden. Vård upphandlas, avtal går ut och nya vårdgivare startar upp verksamheter inom vårdvalen. Inför en remittering är det viktigt att du som vårdgivare tar reda på hur det aktuella utbudet ser ut inom vårdområdet samt också tar ställning till väntetiden hos olika vårdgivare.

Det aktuella vårdutbudet hittar du i sökfunktionen Vårdutbud i Region Stockholm.

Om du vill veta mer om remittering i Region Stockholm finns en särskild sida med samlad information.

På viss.nu finns information om vårdprogram och rekommendationer om remittering.

Följ vårdgarantin

Vårdgarantin gäller som vanligt vilket innebär att invånarna ska få bedömning inom primärvården inom tre dagar, besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar och få planerad vård inom 90 dagar. När en vårdgivare inte kan uppfylla vårdgarantin ska patienten i nära samråd få hjälp att få kontakt med annan vårdgivare.

Vårdgarantikansliet vägleder invånare som inte får sina vårdbehov tillgodosedda enligt vårdgarantin. Vårdgivare som har outnyttjad kapacitet ska kontakta Vårdgarantikansliet som kan koordinera patienter så att kapaciteten blir utnyttjad.

Läs mer om vårdgarantin

Kontakt med Vårdgarantikansliet

  • Uppdaterad: 14 december 2021

  • Faktagranskad: 14 december 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Johan Bratt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen