Brödsmule-navigation

Rapporten som innefattar 3 augusti till och med klockan 11.30 den 6 augusti visar att 179 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 23 575 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 387 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet.

Antalet svårt sjuka i behov av vård vid sjukhus har gått från 1 100 personer i april till 44 personer idag, vilket är 5 färre än vid senaste lägesrapporten 3 augusti. Nästa rapport kommer på måndag 10 augusti.

4 augusti

3 augusti

31 juli

 • Uppdaterad fördelningsnyckel för snabb-pcr

28 juli

24 juli

20 juli

Återgång till ordinarie rutiner för omhändertagande av avlida

16 juli

10 juli

9 juli

6 juli

 • Rutin för provtagning av medarbetare bosatta utanför Stockholms län
 • Kampanjmaterial för sommaren

2 juli

1 juli

30 juni

26 juni

 • Informationsblad om sommaren i Stockholm och coronaviruset - finns på ett flertal olika språk på sidan kommunikationsstöd:

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

25 juni

 • Uppdaterad information om provtagning för samhällsviktiga verksamheter

23 juni

 

22 juni

 • Uppdateringar om provtagning - egen process för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

18 juni

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

15 juni

11juni

 • Information om vården i Region Stockholm under sommarmånaderna
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm.

10 juni

 • Kampanjmaterial "Jobba hemma för..." som uppmuntrar folk att jobba hemma för andras skull.
 • Kampanjmaterial för midsommar.
 • Uppdaterad infomration om alternativ vid brist på klorhexidinsprit på sidan om Läkemedelsförsörjning
 • Samlad och uppdaterad information om uppskjuten vård:

9 juni

 • Nyhet om förutsättningar för elektiv vård för riskgrupper
 • Antal smittade per kommun/stadsdel
 • Handlingsplan Värmebölja 2020 uppdaterad - innehåller information om covid-19-vård

4 juni

 • Den 5–17 juni öppnar telefonväxeln till Samariten ambulans för mobil provtagning i kommunala verksamheter tillfälligt igen.
 • Beslut om att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start 4 juni 2020

3 juni

 • Information om provtagning för medarbetare i samhällsviktiga verksamheter
 • Kampanjmaterial om nationaldagen
 • Fira säkert-guiden och Så smittar coronaviruset på resanderomani

2 juni

 • Uppdateringar av provtagningsprocesser för medarbetare i olika verksamheter
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

29 maj

 • Uppdateringar med anledning av förlängt beslut om distanskontakt
 • Uppdateringar gällande provtagning och provtagninsindikationer
 • Fler riskgruppen än perosner över 70 år erbjuds sjukresor till vård och behandling

28 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för sociala kanaler inför studenten 2020

27 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

26 maj

 • Antal smittade och döda per kommun

25 maj

 • Frågor och svar om provtagning av medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Region Stockholm startar Folktandvården i två steg
 • Revidering av regelverket kring patientflöden

20 maj

 • Utökad information om kris- och samtalsstöd på sidan för medarbetare

19 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel
 • Kampanjmaterial för Eid översatt till arabiska och somaliska
 • Provtagning för medarbetare vid närakuter, vårdcentraler och psykiatrisk vård samt hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

18 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för Kristihimmelsfärd och Eid

15 maj

 • Provtagning för medarbetare inom psykiatrisk vård
 • Nya smittskyddsblad
 • Uppdateringar om läkemedel: ApoEx startar upp ordinarie produktion av förfyllda antibiotikasprutor och beställningar kan göras i Proceedo från och med 18 maj. För att undvika en bristsituation av midazolam inj ska andra alternativ användas, till exempel midazolam nässpray, inom palliativ vård.

14 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

13 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Information om att alla som skrivs in på SÄBO ska provtas

12 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel

11 maj

8 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Nya översättningar för informationsbladet Så smittar coronaviruset A5, samt A4 i liggande format. De finns nu på engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

6 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

5 maj

30 april

29 april

28 april

26 april

25 april

24 april

 • Testning av personal inom vissa verksamheter har utökats till hela regionen, med undantag för vissa områden i skärgården
 • Information om att anmälningar av restauranger och liknande verksamheter ska göras till kommunen, inte Smittskydd Stockholm
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

23 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

22 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Smittskyddsblad  för patienter översatt till flera språk

21 april

 • Uppdaterade rutiner för byte till annat läkemedel när beställt läkemedel inte räcker till full leverans.
 • Uppdaterad information om provtagning av medarbetare, erbjuds nu även personal inom LSS-boenden och ASiH
 • Ny samlingssida för ny personal och personal som tillfälligt byter arbetsplats

20 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Film om skyddsutrustning för arbete i kommunal verksamhet

18 april

17 april

Om provtagning medarbetare

16 april

 • Flera nya filmer, på olika språk på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

15 april

 • Film om krisstöd på sidan för medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial Stanna hemma upplagt på fler språk

14 april

 • Uppdaterad instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19
 • Nya översättningar för informationsbladet Stanna hemma om du är sjuk A4 och flyer Stanna hemma A5. De finns nu på dari, pashto och sorani. Uppdaterat informationsblad och flyer för språket romani lovari.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

13 april

12 april

 • Information om skyddsutrustnig vid aerosolbildande vårdmoment

11 april

 • Frågor och svar om krislägesavtalet på sidan för medarbetare

10 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Mer information om personaltransporter som tjänsteresa

9 april

 • Samlad information om patienttransporter på samlingssidan för covid-19
 • Information om krisstöd för medarbetare
 • Uppdaterade smittskyddsblad
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Informationsmaterial för Miljö- och Hälsoinspektörer från Smittskydd

8 april

Nytt kampanjmaterial: 2 meters-regeln

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 april

 • Kampanjmaterial för påskveckan finns på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

6 april

 • Uppdaterat dokument om handläggning av gravida och nyfödda barn
 • Rutin för samverkan mellan Husläkarmottagningar och LSS publicerad på sidorna för kommunala verksamheter och öppnevård.
 • Nya översättningar på språken romani lovari, romani arli, kinesiska och amhariska.

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

3 april

 • Kommunikationsstöd uppdaterat med fler språk
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Krislägesavtalet aktiverat

2 april

 • Tillfälligt stopp för omlistning på husläkarmottagningar
 • Begränsningar för närstående i verksamheter för graviditet och födande
 • Förtydligande kring smittskyddsanmälan i SmiNet
 • Tillägg i provtagningsindikationen gällande LSS-boenden

 

1 april

31 mars

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

30 mars

Söndag 29 mars

Fredag 27 mars

 • Uppdaterad statistik frånSmittskydd Stockholm

Torsdag 26 mars

 • Region Stockholm påminner vårdgivare att använda hänvisningsstödet för att patienter ska ledas rätt i vården.
 • Uppdaterad instruktion för omhändertagnade av avlidna.
 • Information om tandvård och förlossning finns under "Specialiserad vård" på samlingssidan.
 • Statistik t.o.m 23 mars från Smittskydd Stockholm publicerad

Onsdag 25 mars

 • Uppdaterade versioner av översatt kampanjmaterial
 • Husläkarjourer får reducera verksamheten med fysiska besök

Tisdag 24 mars

 • Förtydliganden av handläggning av personer med luftvägssymtom inom LSS och SÄBO
 • Uppdaterad rekommendation för studerande på sidan för medarbetare
 • Kompletterande information om bedömning av skyddsutrustning
 • Kompletterande information om uppskjuten elektiv vård

Söndag 22 mars

Folktandvården stänger alla utom 10 kliniker

21 mars, 2020

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Folktandvården Stockholm begränsar därför från och med måndag den 23 mars tillfälligt verksamheten till tio öppna kliniker som enbart erbjuder akuttandvård.

Lördag 21 mars

 • Nya målgruppsanpassade sidor för psykiatrisk vård och specialiserad öppen- och slutenvård, se samlingssidan.
 • Information om beslut om ändringar eller tillägg till avtal gällande distanskontakt - se detaljer för respektive avtal/målgrupp på samlingssidan:

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Fredag 20 mars

 • Uppdaterad rutin vid misstänkta fall - infektionsbakjouren Karolinska sjukhuset Huddinge behöver ej kontaktas, kontakta mottagnade enhet om personen är i behov av slutenvård.
 • Målgruppsanpassad information tillagd på samlingssidan, t.ex för geriatrik, ASIH och SPSV.

Torsdag 19 mars

 • Förändringar gällande tandvård och cancerscreening

Onsdag 18 mars

Tisdag 17 mars

Måndag 16 mars

Fredag 13 mars

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Slopat tak för digitala besök respektive krav på drop in-tider för vissa vårdgivare - information finns på de berörda avtalssidorna

Torsdag 12 mars

Prioritering av skyddsutrustning

12 mars, 2020

Eftersom det finns en stor internationell efterfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare med anledning av covid-19 finns det brist eller risk för brist på viss skyddsutrustning.

Onsdag 11 mars

 • Ändrad provtagningsindikation: endast baserat på klinisk bild.
  Akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård eller boende i särskilt boende för äldre.
 • Tolkning i talade språk erbjuds endast per telefon för att minska risken för spridning och säkerställa tolkresursen.
 • Första dödsfallet till följd av covid-19.

Tisdag 10 mars

Måndag 9 mars

 • Nytt område tillagt där smittspridning pågår: delstaten Tyrolen i Österrike.
 • En tredje indikataion för provtagning tillagd: akut nedre luftvägsinfektion med behov av inläggning oavsett exponering.