Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla lägesrapporter om covid-19

Uppdateringar: 20 juni

 • Uppdaterad information om att när vaccinationsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är stängd under sommaren vaccinerar Liljeholmens respektive Tullinge vårdcentral med vaccinet Nuvaxovid. Invånare bokar vaccination via telefonbokningen 08–428 429 30. Informationen finns på sidan Nuvaxovid, Novavax Covid-19 vaccin.

16 juni

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

7 juni

 • Uppdaterad information i dokumentet "Beställning av covid-19-vaccin för samtliga vårdgivare" samt ny formuleringsguide för Comirnaty på sidan Beställning av vaccin och material.

3 juni

 • Ny telefonbokningstjänst för medarbetare som behöver provta sig för covid-19 och som inte har digitala möjligheter till det. Den är öppen måndag till söndag mellan klockan 9.00-16.00 och nås på telefonnummer 070-787 50 89. Informationen finns på sidan Provtagning för medarbetare.

1 juni

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Kris- och stödsamtalstjänsterna har blivit förlängda till och med den 31 december 2022, mer information finns på sidan Krisstöd för medarbetare.

16 maj

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

13 maj

 • Broschyren Råd och tips om hur man kan hålla i längden är uppdaterad på sidan Krisstöd för medarbetare.

9 maj

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

27 april

 • Nya språkversioner på foldern Vaccinera dig för en vardag tillsammans finns på sidan Kommunikationsstöd.

25 april

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Ny målgrupp som kan boka vaccination mot covid-19 är invånare med måttlig immunbrist som inte är i kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset eller redan fått vaccination ordinerat av en läkare. Det ska ha gått minst tre månader sedan den senaste dosen. Mer information på sidan Målgrupper och genomförande.

22 april

 • Region Stockholm fortsätter att erbjuda psykologiskt krisstöd för medarbetare och chefer, det är nu förlängt till den 31 augusti 2022, mer information på sidan Krisstöd för medarbetare.

20 april

 • Uppdaterade dokument Beställning av covid-19-vaccin och Beställningsschema för covid-19-vacciner, samt dokument med information om vaccinen Comirnatys och Spikevaxs förlängda hållbarhet på sidan Beställning av vaccin och material.

19 april

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

11 april

 • Ny åldersgrupp 65-69 erbjuds nu vaccination mot covid-19, mer information finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterat förväntad storlek på åldersgruppen som får ta sin andra påfyllnadsdosen samt utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterade rekommendtioner om gruppverksamhet inom vård och omsorg på sidan Rekommendationer för gruppbehandlingar med anledning av covid-19,

8 april

 • Ny folder "Vaccinera dig för en vardag tillsammans" finns nu på sidan Kommunikationsstöd.

6 april

 • Uppdaterat dokumentet Instruktion - skapa nytt ärende för PCR-hemtest i Vårdportalen på sidan PCR-test i hemmet för patienter med medicinsk indikation.
 • Ny åldersgrupp 70-74 erbjuds nu vaccination mot covid-19, mer information finns på sidan Målgrupper och genomförande.

5 april 

 • Dokumentet Regional vägledning avseende besök av närstående på vårdinrättningar är uppdaterat.

4 april

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination, samt information om den nya påsläppta gruppen för andra påfyllnadsdosen på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Ny sida Andra påfyllnadsdosen (fjärde dosen) till invånare 65-79 år, samt 18-64 med immunbrist, hittas på sidan Målgrupper och genomförande. 
01 april, 2022

Ändringar avseende source control, smittspårning och besök i vård och omsorg efter 1 april.

01 april, 2022

Från 2022-04-01 är inte längre covid-19 allmänfarlig och samhällsfarlig.

1 april

 • Uppdaterat dokumentet Snabbtester antigen covid-19 – användning vid inläggning, på sidan Rutiner och principer.
 • Uppdaterat dokumentet Informationsbrev positivt antigentest - självtest, på sidan Antingetest mot covid-19.
 • Uppdaterat informationen om provsvar på sidorna Provtagning för medarbetare och Provresultat egenprovtagning för covid-19 för medarbetare. 
 • Nytt dokument från Smittskydd "Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård". 

30 mars

 • Insatsen med vaccinationen av barn 12-15 år i länets skolor är avslutad, hädanefter ska barnen vaccinera sig på vaccinationsmottagning. Ny sida Vaccination av barn som fyllt 12 år upp till 15 år hittas på sidan Målgrupper och genomförande. 
 • Uppdaterad information om att invånare kan få vaccinationsbevis på apotek, på sidan Covidbevis och andra intyg

29 mars

 • Uppdaterad information om att efter två doser är vaccinationen bara giltig i 270 dagar, och att man behöver få en ny påfyllnadsdos och nytt covidbevis då för att resa till vissa länder, på sidan Covidbevis och andra intyg.

28 mars

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterad information om provtagning av medarbetare som inte kan boka covid-test via appen Alltid öppet på sidan Provtagning för medarbetare.

24 mars

 • Ny information i tabellen med rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Ny information om dosintervall på sidan Vaccin mot covid-19.

23 mars

 • Uppdaterade versioner av affischerna Informationsblad om vaccinationsbevis på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om covidbevis/vaccinationsintyg till personer som blivit registrerade på samordningsnummer på sidan För dig som vaccinatör.

21 mars

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

17 mars

 • Nya språkversioner, polska och ryska, på foldern Vaccin och myter. Finns på sidan Kommunikationsstöd. 
 • Ny information om vaccination av personer utan svenskt personnummer eller utan ID-handling, på sidan För dig som vaccinatör. 

14 mars

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

10 mars

 • Uppdaterat dokumentet "Instruktion - Skapa nytt ärende för PCR-hemtest i Vårdportalen", på sidan PCR-test i hemmet för patienter med medicinsk indikation.
 • Uppdaterat dokumenten Kohortvård vid covid-19 i slutenvård och Covid-19-vaccination: Vårdhygieniska rekommendationer till vårdgivare för att minimera smittrisker på Vårdhygiens sida om covid-19.

9 mars

 • Ny version av foldern Vaccin och myter, och på olika språk, finns på sidan Kommunikationsstöd.

7 mars

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterat information på sidan Smittspårning för symtomfri personal som nu bytt namn till Provtagning inom smittspårning

4 mars

 • Uppdaterat dokumentet Information om stänkskydd på Vårdhygiens sida om covid-19.
 • Ny sida om Nuvaxovid, Novavax Covid-19 vaccin, hittas på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Ny Frågor och svar-sida om Nuvaxovid, hittas på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.
 • Ny sida om Vård för flyktingar från Ukraina, finns på startsidan och på ämnessidan Patientadministration.

3 mars 

 • Uppdaterat de generiska affischerna/allmänna kampanjmaterialet, finns på ämnessidan om Hela Stockholm mot pandemin.
 • Uppdaterat dokumentet Hantering av munskydd och visir i hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård i Stockholms län under covid-19-pandemin, på Vårdhygiens sida om covid-19.

2 mars

 • Nytt kampanjmaterial med budskapet Hela Botkyrka mot pandemin finns nu på ämnessidan om Hela Stockholm mot pandemin. 

28 februari

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterat dokumentet Rengöring och desinfektion av ventilatorer vid covid-19 på Vårdhygiens covid-19-sida.

25 februari

 • Uppdaterat dokumenten Rekommendationer för att förebygga smitta mellan anställda i vård och omsorg på Vårdhygiens covid-19-sida.
 • Ny sida med information om att patienter med medicinsk indikation kan få göra PCR-test i hemmet, finns på ämnessidan om Provtagning och på sidan Rutiner och principer.

24 februari

 • Uppdaterat dokumenten Aerosolbildande vårdmoment och Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion på Vårdhygiens covid-19-sida.
 • Förtydligad information om att hemjänsten får använda smittspårningstjänsten samt nya utlämningsställen på sidan Smittspårning av symtomfri personal.

23 februari

 • Uppdaterat dokumentet Ersättning för antigentest, med information om hur vårdgivare kan få ersättning för utförda tester, på sidan Antigentester för covid-19.
 • Uppdaterat nya kampanjfilmer på flera olika språk på sidan Kampanjmaterialet för Hela Stockholm mot pandemin. 
 • Ny information kring tillfrisknandebeviset om att invånaren kan ansöka via Alltid öppet, samt nya öppettider för E-hälsomyndighetens support på sidan Covidbevis och andra intyg.

22 februari

 • Uppdaterat dokumentet Matris bokningsprodukter och tidstyper på sidan IT-komponenter för covid-19-vaccinatörer.

21 februari

 • Uppdaterat utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterat kampanjmaterialet (affischer och filmer) för Hela Stockholm-, Hela Södertälje- och Hela Järva mot pandemin. 

18 januari

 • Nytt dokument, Ersättning för antigentest, med information om hur vårdgivare kan få ersättning för utförda tester, på sidan Antigentester för covid-19.

16 januari

 • Ny målgruppssida Vaccination av barn 5-11 år med vissa mediciniska tillstånd, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

15 januari

 • Förtydligat informationen på den nya målgruppssidan Andra påfyllnadsdos (fjärde dosen) till invånare som är födda 1942 eller tidigare, boende på säbo för äldre samt med hemsjukvård eller hemtjänst, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

14 februari

 • Nytt kampanjmaterial för Hela Södertälje mot pandemin, finns på ämnessidan Hela Stockholm mot pandemin.
 • Uppdaterat dokumentet Rekommendation gällande studerande på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Nya affischer med information om att besökare fortsatt ska använda munskydd i vården, finns på sidan Kommunikationsstöd.
 • Ny målgruppsida Andra påfyllnadsdos (fjärde dosen) till invånare som är födda 1942 eller tidigare, boende på säbo för äldre samt med hemsjukvård eller hemtjänst, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.

11 februari

 • Uppdaterad information på sidan Provtagning av symtomfri personal som bytt namn till Smittspårning av symtomfri personal, hittas på sidan Provtagning för medarbetare.
11 februari, 2022

De nya riktlinjerna för covid-19 inom kommunal vård och omsorg gäller från 2022-02-09.

10 februari

 • Nya uppdaterade språkversioner till informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19, både beställningsbara och för utskrift, på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nytt kampanjmaterial Hela Södertälje mot pandemin som är nästa anhalt och lokala insats för få fler att vaccinera sig, hittas på ämnessidan Hela Stockholm mot pandemin.

9 februari

 • Flera uppdaterade dokument och ny information om antigentest, hittas på sidan Antigentester för covid-19.
 • Uppdaterad språkversion (somaliska) gällande dokumentet Samtyckesblankett och Hälsodeklaration på sidan Vaccination av 12-15 år vid länets skolor.
 • Uppdaterade språkversioner (ryska och turkiska) gällande dokumentet Informationsblad till föräldrar på sidan Vaccination av 12-15 år vid länets skolor.
 • Ny målgruppssida Vaccination med påfyllnadsdos till invånare, fyllda 18 år eller äldre, med kraftigt nedsatt immunförsvar, finns på sidan Målgrupper och genomförande
 • Ny information om provtagning för medarbetare och symtomfri personal, hittas på ämnessidan om provtagning.
 • Uppdaterad information kring bland annat provtagning och rekommendationer på sidan För medarbetare
 • Uppdaterade dokument: Val av analysmetod vid provtagning för Covid och Principer för provtagning gällande SARS-COV2 av patienter och personal på sidan Rutiner och principer.
09 februari, 2022

De nya rutinerna gäller från 2022-02-09.

8 februari

 • Ny affisch för nedladdning med information om att provtagningen upphör den 9 februari för allmänheten på sidan Kommunikationsstöd.
 • Uppdaterat dokument Riktlinje för samtycke vid vaccination mot covid-19 för barn som fyllt 12–15 år (födda 2007), på sidan För dig som vaccinatör.

7 februari

 • Ny ersättning för rapporterad vaccination med vaccin från Moderna, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande.
 • Uppdaterade dokument kring beställningsrutiner av vaccin på sidan Beställning av vaccin och material.
 • Nytt kampanjmaterial med information om att provtagningen upphör den 9 februari för allmänheten, se affischer på sidan Kommunikationsstöd.

2 februari

 • Uppdaterat dokumentet Riktlinje för använding av vaccin mot covid-19, på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Nytt kampanjmaterial för Hela Stockholm mot pandemin i form av en mejlsignatur, skärmbild till Teams och profilram till Facebook, finns på sidan Kampanjmaterial för Hela Stockholm mot pandemin. 
 • Uppdaterat information i tabellen För patienter som fått vaccin som inte används i Sverige, på sidan Vaccin mot covid-19.
 • På Smittskyddssidor om smittspårning i vården finns riktlinjer samlade för att enklare se hur man ska göra i olika verksamheter

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

1 februari

 • Uppdaterad information om utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande. 
 • Uppdaterade informationsblad till personer som vaccinerat sig och önskar få vaccinationsbevis men som saknar person- och samordningsnummer, finns på sidan För dig som vaccinatör.

31 januari

 • Uppdaterade språkversioner på samtyckesblanketter och informationsblad till föräldrar för vaccination av 12-15-åringar i skolan, på sidan Vaccination av barn som fyllt 12 år upp till 15 år vid länets skolor.
 • Från och med idag har samtliga sjukhus samma rutin kring egenprovtagning av symtomfri personal, mer information hittas på Provtagning för medarbetare

27 januari

 • Nya informationsblad att dela ut till personer som vaccinerat sig och önskar få vaccinationsbevis men som saknar person- och samordningsnummer, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterat dokumentet Rekommendationer om självtest på sidan Antigentest.
 • Uppdaterat dokumentet Riktlinjer vid bokning av vaccin mot covid-19 vid allergi på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterat informationsbladen Till dig som vaccinerats mot covid-19 på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om att medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län endast ska provta sig i Drive-in-provtagning på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Nytt kampanjmaterial att använda i sociala medier, finns på sidan Kampanjmaterial för Hela Stockholm mot pandemin.

26 januari

 • Uppdaterad information hemisolering på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdaterad information om utfall i tabellen med prognosticerad efterfrågan av vaccination på sidan Underlag för planering och utförande. 
 • Uppdaterade dokument Rekommendationer om självtest och Rekommendationer för screening av personer utan symtom i verksamheter utanför hälso- och sjukvården, till exempel på arbetsplatser eller inom idrottsverksamheter, på sidan Antigentest. 
 • Nytt material publicerat på sidorna med kampanjmaterialet för Hela Stockholm mot pandemin och Hela järva mot pandemin. 
 • Uppdaterat dokument Beslut gällande undantag från förhållningsregel vid kritisk personalbrist i vissa vårdverksamheter, finns på sidan För medarbetare om covid-19.

25 januari

 • Uppdaterat dokument Beslut gällande undantag från förhållningsregel vid kritisk personalbrist i vissa vårdverksamheter, finns på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdatering om vaccinering av personal och förkortat dosintervall på sidan Personalvaccinering
 • Ny kampanj Hela Stockholm mot pandemin, hittas på sidan Kommunikationsstöd.

24 januari

 • Uppdaterat dokument Beslut undantag förhållningsregel vid kritisk personalbrist i vissa vårdverksamheter, finns på sidan För medarbetare om covid-19 samt sidan Smittspårning av hushållskontakter.
 • Ny information om provtagning för symtomfri personal, finns på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Uppdaterade informationsbrev till de med positivt antigentest, finns på sidan Antigentest för covid-19.

21 januari

 • Ny riktlinje om använding av covid-19-vaccin, finns på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Uppdaterad information om hemisolering, återgång till arbete och provsvar på sidorna För medarbetare om covid-19 och Provtagning av medabetare.
 • Uppdaterade versioner av Smittskyddsbladen om covid-19.
21 januari, 2022

Ändringarna avser covid-19 och gäller från 2022-01-21.

20 januari

 • Nya beställningsbara affischer till covid-19-vaccinatörerna finns på sidan Informationsmaterial för covid-19-vaccinatörer (hittas på sidan För dig som vaccinatör).
 • Uppdaterad information kring öppettider och förlängd provtagning vid smittspårning av symtomfri vårdpersonal på akutsjukhusen, hittas på sidan Provtagning för medarbetare.

18 januari

 • Nya öppettider och förlängd provtagning vid smittspårning av symtomfri vårdpersonal på akutsjukhusen, hittas på sidan Provtagning för medarbetare
 • Ny sida "Underlag för planering och utförande" med information som kan underlätta både verksamhetsplaneringen och det dagliga utförandet av vaccinationsuppdraget, hittas på ämnessidan om vaccination.
 • Uppdaterad information om bland annat dosintervall på målgruppsidan Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen för minst 5 månader sedan, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Smittskydds dokumentet Tillfällig åtgärd för att möta hög efterfrågan av provtagning har uppdaterats, finns på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Vårdhygiens dokumentet Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion har uppdaterats, finns på Vårdhygiens covid-19-sida och hittas även på covid-19s samlingssida.
18 januari, 2022

På grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i regionen återinförs rekommendationen att all personal använder kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir under hela arbetspasset.

18 januari, 2022

Nu införs tillfällig rekommendation kring smittspårning inom sjukvården.

17 januari

 • Uppdaterad information om hemisolering på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Personal- och chefsstöd i samband med covid-19 är förlängt till och med 31 maj 2022, mer information finns på sidan Krisstöd för medarbetare
17 januari, 2022

Ändringar avser covid-19 och gäller från 2022-01-17.

14 januari

 • Ny rekommendation om provtagning av personer som varit utomlands (gäller från och med den 13 januari), finns på sidan Om mutationer och reserekommendationer.
 • Ny information om hur invånare som saknar person- eller samordningsnummer kan kontakta en regional kundtjänst för att beställa covidbevis finns på sidan Covidbevis och andra intyg.

13 januari

 • Ny tillfällig rekommendation för att öka möjligheterna för personer med symtom att provta sig för covid-19
Tillfällig åtgärd för att möta hög efterfrågan av provtagning

12 januari

 • Uppdaterat dokument Riskbedömning för gravida medarbetare i samband med covid-19 på sidan För medarbetare om covid-19.

11 januari

 • Uppdaterad information om ovaccinerade medarbetare på sidan För medarbetare om covid-19
 • Nytt kampanjmaterial med de nya rekommendationerna på sidan Kommunikationsstöd.
 • Uppdaterade dokument kring vaccinationen av 12-15-åringar och 16-17-åringar på sidorna För dig som vaccinatör och Vaccination av 12-15-åringar vid länets skolor.
 • Uppdaterad information om vaccinationsutbudet på sidan Utbud för vaccination av covid-19.

3 januari

 • Uppdaterade årtal kring vaccination av olika grupper på sidan Målgrupper och genomförande.

2021

30 december

 • Uppdaterat dokument Beslut gällande undantag från förhållningsregel vid kritisk personalbrist i vissa vårdverksamheter, finns på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdaterad information om kombination av mRNA-vaccin på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya beställningsbara affischer Välkommen till vaccination mot covid-19, finns på sidan Kommunikationsstöd.

29 december

 • Ny målgruppssida Vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med reumatisk sjukdom och pågående antireumatisk behandling, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

27 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen 15 juni eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

23 december

 • Uppdaterad information på sidan För medarbetare om covid-19 under rubriken Hemisolering om du bor med någon som har covid-19. 
 • Uppdaterat dokument om regional vägledning avseende besök av närstående på vårdinrättningar. Finns på sidan Smittsäker vård under pandemin.
 • Uppdaterad information om covidbevis för personer som saknar person- eller samordningsnummer. Finns på sidan Covidbevis och andra intyg. 

20 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen i maj eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om tryck material för vaccinationsbevis, finns på sidan Covidbevis och andra intyg.

17 december

 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare från 18 år med insatser enligt LSS, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny beställningsrutin för snabbtester, finns på sidan Antigentester för covid-19.

16 december

 • Nya kampanjfilmer med budskap om att skydda sig och följa de allmänna råden, finns på sidan Kommunikationsstöd.
 • Ny målgruppsida Påfyllnadsdos till invånare som fyllt 18 år och som tagit andra dosen 16 maj eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny och samlad information kring påfyllnadsdos för personal inom vård och omsorg, finns nu på sidan Personalvaccinering.
 • Nya rekommendationer för personer som rest utomlands, finns på sidan Mutationer. 

14 december

 • Ny målgruppssida Påfyllnadsdos (tredje dosen) till invånare som är födda från 1957 och fram till 1961, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad provtagningstabell om visar vilken analysmetod som ska väljas beroende på vårdform, finns på sidan Rutiner och principer.

10 december

 • Uppdaterad information om vaccination av medarbetare på sidan Personalvaccinering.

8 december

 • Dokumentet Principer för provtagning gällande SARS-COV2 av patienter och personal är uppdaterat, finns på sidan Rutiner och principer. 
 • Uppdaterad information med bland annat nya rekommendationer, finns på sidan För medarbetare om covid-19.

7 december

 • Nytt dokument Genomgång av supportflöde i Vårdportalen för felregistreringar i Vaccinera, finns på sidan IT-komponenter till breddvaccinatörerna.

6 december

 • Uppdaterad information om att börja använda det vaccin som minimerar risken för kassation, finns på sidan Vaccin mot covid-19.
 • Ny målgruppssida om vaccination med påfyllnadsdos (tredje dosen) för personal inom viss slutenvård, akutvård, prehospital vård och LSS, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Uppdaterad information om vaccination på sidan Personalvaccinering.

3 december

 • Uppdaterat dokument Frågor och svar - Gemensam tidbok för Alltid öppet, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Uppdaterad information på sidan Rekommendationer för gruppbehandlingar, hittas på sidan Smittförebyggande vård under pandemin

2 december

 • Uppdaterat dokumentet Matris för bokningsprodukter och tidstyper, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Nya instruktionsbilder på de olika stegen i Alltid öppet när medarbetare ska boka provtagning i personalspåret på sidan Provtagning för medarbetare.

1 december

 • Uppdaterad information om reserekommendationer och provtagning på sidan Mutationer.
 • Från och med 1 december 2021 blir vaccination mot covid-19 ett tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination. Anmälan är nu öppen för vaccinatörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget:

Vårdvalet omfattar vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokocker samt covid-19 i ett tilläggsuppdrag. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

 

30 november

 • Återinförande av rekommendation om screening av patienter med AG-tester inför inläggning, nytt dokument finns på sidan Antigentest.

29 november

 • Uppdaterad information i och med förändrade inreserekommendationer och muterade varianten omikron på sidan Mutationer. 
 • Nya språkversioner av informationsbladet "Infomation till dig som vaccineras mot covid-19", finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Nya versioner av foldern Vaccin och myter, och på flera språk, finns på sidan Kommunikationsstöd.

26 november

 • Nytt informationsmaterial, affischer med information om vilka som får påfyllnadsdos just nu, finns på sidan För dig som vaccinatör.

25 november

 • Uppdaterad information om provtagning och hemisolering på sidan För medarbetare om covid-19.
 • Uppdaterad information om provtagning och resor på sidan Mutationer.
 • Ny information om vaccinationsbeviset och vad som gäller kring covidbevis på sidan Covidbevis och andra intyg.

23 november

 • Uppdaterade informationsblad "Information till dig som vaccineras mot covid-19, finns på sidan För dig som vaccinatör.

22 november

 • Nytt dokument med ersättningsmodell till kommunerna/elevhälsan för deras insats vid vaccination mot covid-19, finns på sidan Vaccination av barn 12-15 år vid länets skolor. 
 • Nya filmer Fortsätt testa dig med den nya rekommendationen om att alla bör testa sig, även vaccinerade, finns på sidan Kommunikationsstöd.

19 november

18 november, 2021

Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från och med 1 januari 2022. Beslut fattas i avtalsutskottet den 1 december.

18 november

 • Uppdaterat dokumentet Beställning av covid-19-vaccin till vårdcentraler och ASIH, samt nytt dokument med beställningsschema för covid-19-vacciner på sidan Beställning av vaccin och material.

17 november

 • Nya språkversioner av informationsbladet Information till dig som vaccineras mot covid-19 att dela ut till patienter, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Ny information kring remisshantering inför vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar, hittas på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny rutin om hur medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län kan provta sig, finns på sidan Provtagning för medarbetare.
 • Ny information om att gravida kan ta sin påfyllnadsdos efter 12:e graviditetsveckan, finns på sidan För dig som vaccinatör.

16 november

 • Filmerna Fortsätt testa dig har uppdateras, den nya versionen hittar du på sidan Kommunikationsstöd.
 • Förlängt medarbetar- och chefsstödet via Feelgood Företagshälsovård samt krisstödstelefonen via Falck Healthcare till och med den 28 februari 2022, mer information finns på sidan Krisstöd för medarbetare
 • Nya beställningsbara affischer i olika storlekar med information om drop-in-mottagningar, finns på sidan Kommunikationsstöd.

11 november

 • Nya versioner av informationsbladet om vaccinationen mot covid-19 att dela ut till patienter som precis vaccinerat sig. Gruppen 65+ kan nu vaccinera sig med påfyllnadsdos efter fem månader istället för sex, finns på sidan För dig som vaccinatör
 • Ny sida om personalvaccinering "Vaccination för medarbetare", hittas på ämnessidan Vaccination mot covid-19.
 • Nya språkversioner av filmen "Fortsätt testa dig", finns på sidan Kommunikationsstöd.
 • Uppdaterad information om återgång till arbete efter sjukdom på sidan För medarbetare om covid-19.

9 november

 • Ny broschyr om att bemöta vaccintveksamhet från Folkhälsoguiden finns  på sidorna Kommunicera om vaccination och Vägledning av ovaccinerade patienter.
 • Ny målgrupssida till personal inom SÄBO för äldre, hemtjänst och hemsjukvård om påfyllnadsdosen (tredje dosen), finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny information om att påfyllnadsdosen kan tas fem månader efter andra dosen för invånare födda 1956 eller tidigare, finns på sidan Målgrupper och genomförande.

8 november

 • Nya informationsblad om vaccinationen mot covid-19 att dela ut till patienter som precis vaccinerat sig, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterat dokument "Vägledning för skola - vaccination mot covid-19", finns på sidan Vaccination av barn 12-15 år vid länets skolor
 • Nytt dokument med vägledning till vaccinatörerna som utför vaccinationen av barn 12-15 och 16-17 på vaccinationsmottagningar, finns på sidan För dig som vaccinatör.

5 november

 • Ny information om covidbevis på papper, blanketter för de som saknar svensk e-legitimation eller folkbokföringsadress. Finns på sidan Vaccinationsintyg.

3 november

 • Uppdaterad information på sidan Provtagning för medarbetare.

2 november

 • Nytt kampanjmaterial med budskap om vilka invånare som fortsatt bör testa sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny vaccinationstabell med rekommendationer för hur man ska hantera patienter som fått vaccin som inte används i Sverige, finns på sidan Vaccin mot covid-19
 • Uppdaterade frågor och svar på sidan Frågor och svar om vaccination mot covid-19.

1 november

 • Ny information om provtagningsindikationer på sidorna Mutationer och Provtagning för medarbetare m.fl.

29 oktober

 • Uppdaterad information om bland annat stägningar av vaccinationsmottagningar, se anpassad vaccinationskapacitet på sidan För dig som vaccinatör.

27 oktober

 • Nytt dokument med instruktioner för hantering och bedömning av samtyckesblanketten när en vårdgivare inte är "aktiv", finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya språkversioner på armeniska, dari, turkiska och västassyriska för Samtyckesblanketten och Informationsbladet om vaccination till föräldrar för 12-15-åringar som vaccineras på skolor, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Ny åldersgrupp släpps på för tredje dosen, ny information finns på sidan Målgrupper och genomförande.

25 oktober

 • Nya språkversioner på finska för Samtyckesblanketten och Informationsbladet om vaccination till föräldrar för 12-15-åringar som vaccineras på skolor, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nytt dokument med vägledning för länets skolor, rektorer, skolsköterskor m.fl. som beskriver ansvarsfördelning, bemötande av vaccintvekan, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Dokumentet med riktlinjer vid bokning av vaccin mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi har kompletterats med rutiner för 12-15-åringarna, finns på sidan För dig som vaccinatör.

22 oktober

 • Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att personer födda 1991 eller senare som fått Moderna som dos 1 rekommenderas få Pfizer som dos 2. Paus av Moderna för åldersgruppen gäller även efter den 1 december. Informationen finns på sidorna som berör vaccin och Spikevax.

19 oktober

 • Ny rekommendation gällande studenter och covid-19, finns på sidan För medarbetare om covid-19
 • Nya språkversioner på ryska och polska av Samtyckesblanketten och informationsbladet till föräldrar kring 12-15-åringarnas vaccination i skolorna, finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 

15 oktober

 • Ny information om vilka vaccinationsmottagningar som stänger, finns på sidan För dig som vaccinatör.
 • Presentation från webbinariet till skolsköterskor finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor.

14 oktober

 • Nytt dokument med instruktioner för avläsning av svar i hälsodeklrationer på andra språk på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 
 • Ny information gällande ovaccinerade medarbetare finns på sidan För medarbetare om covid-19.

13 oktober

 • Ny språkversion av samtyckesblankett och informationsblad på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 
 • Nytt informationsmaterial med väntrumsfilmer på personer och IVA-personal som pratar om varför man bör vaccinera sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Ny information om tredje dosen för personer med nedsatt immunförsvar finns på sidan Vaccination med extra dos till invånare från 18 år och äldre med kraftigt nedsatt immunförsvar

12 oktober

 • Ny språkversion av samtyckesblankett och informationsblad på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor.  
 • Ny information om tredje dosen på SÄBO på målgruppssidan Tredje dosen till invånare på säbo samt invånare med hemsjukvård eller hemtjänst.
 • Ny information om vaccination till chefer på sidan För dig medarbete om covid-19.

11 oktober

 • Webbinarium till skolsköterskorna finns på sidan Vaccination av 12-15-åringar i länet skolor. 

8 oktober

 • Nytt material publicerat på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya språkversioner av filmen Fortsätt testa dig, finns på sidan Kommunikationsstödsidan.
 • Nya språkversioner av filmen Drop in-vaccination, finns på sidan Kommunikationsstödsidan.
 • Ny målgruppssida om tredje dosen för till invånare på säbo samt invånare som har hemsjukvård eller hemtjänst, finns på sidan Målgrupper och genomförande.
 • Ny målgruppssida om tredje dosen till alla invånare som är 80 år eller äldre (födda 1941 eller tidigare), finns på sidan Målgrupper och genomförande.

7 oktober

 • Uppdaterad information inför vaccinationen på skolorna, finns på sidan Vaccination av barn från 12-15 år vid länets skolor.
 • Nya riktlinjer och rekommendationer för gravida, finns på sidan För dig som medarbetare.

6 oktober

 • Ny uppdaterad information med anledning av att Modernas vaccin inte får ges till personer under 30 år, finns på sidorna som berör vaccination.

5 oktober

 • Ny målgruppsida om 12-15-åringar som vaccineras på länets skolor på sidan om Målgrupper och genomförande
 • Ny frågor och svar sida om 12-15-åringarnas vaccination på skolorna.
 • Nytt informationsmaterial om munskydd vid vårdbesök, finns på Kommunikationsstödsidan
 • Ny information om hur personer utan samordningsnummer ska få sin vaccination journalförd, finns på sidan För dig som vaccinatör. 

1 oktober

 • Ny information, riktlinje och samtyckesdokument för målgruppen 12-15 år på sidan För dig som vaccinatör.
 • Uppdaterad information om vaccinationskapaciteten, den 6 oktober är första dagen det går att vaccinera sig på Hötorget, finns på sidan För dig som vaccinatör.

30 september

 • Ny information om vaccinationskapaciteten på sidan För dig som vaccinatör.

29 september

 • Nytt kampanjmaterial Drop-in-vaccination, finns på Kommunikationsstödsidan.

28 september

 • Nu är foldern Vaccin och myter, samt informationsbladet Fem vanliga skäl att vaccinera sig, beställningsbara, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterad information på sidan Vägledning av ovaccinerade patienter.
 • Nytt kampanjmaterial "Detta gäller även efter den 29 september, finns på Kommunikationsstödsidan. 

27 september

 • Uppdaterade dokument på sidan om Beställning och tilldelning av vaccin
 • Ny sida med rekommendationer och stöd för att vägleda ovaccinerade patienter till vaccinering mot covid-19, finns på sidan Kommunicera om vaccination/vaccinationsämnessidan. 

23 september

 • Nya språkversioner av kampanjmaterialet Fem skäl att vaccinera sig, finns på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterad information om provresultat finns på sidan Provtagning för medarbetare.

22 september

 • Dokumentet Matris över mappningen i 4US Admin är uppdaterat, finns på sidan IT-komponenter för breddvaccinatörerna.
 • Ny PM om vaccinernas utbytbarhet, finns på sidan om Godkända vaccin mot covid-19
 • Uppdaterad: 20 juni 2022

 • Faktagranskad: 15 juni 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson