Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

905 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 74 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten.

Siffrorna visar fortfarande att smittan förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet.

Både antalet sjukhusvårdade och antalet fall av covid-19 i öppenvården fortsätter öka. Medarbetare behöver stanna hemma på grund av förkylningssymtom vilket påverkar bemanningen.

16 oktober

 • Separat provtagningsrutin för medarbetare i vård och omsorg

12 oktober

Covid-19: hushållskontakter ska få förhållningsregler

12 oktober, 2020

Behandlande läkare är ansvarig för att detta blir gjort.

Läs Smittskydd Stockholms information om hushållskontakter

25 september

Nytt kampanjmateiral: Fortsätt skydda dig själv och andra

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

24 september

Samlingssidan för covid-19 är uppdaterad och en del innehåll har tagits bort för att anpassa innehållet till rådande läge, och underlätta granskning av informationen. Använd rullgardinsmenyn i A-Ö-rutan till höger för att läsa om det ämne som är relevant för dig/din verksamhet.

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

21 september

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

14 september

 • Lägesrapporten om antal smittade, avlidna och sjukhusvårdade kommer framöver på tisdagar och fredagar i stället för tisdagar och torsdagar.

9 september

8 september

7 September

 • Region Stockholm lämnar stabsläge

3 september

 • Ingen avgift vid uteblivet besök på grund av covid-19-symtom.
 • Fortsatt arbete för att hålla smittan nere - höstkampanj

1 september

Elektiv vård återupptas

01 september, 2020

11 augusti

4 augusti

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i slutenvård

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet.

3 augusti

31 juli

 • Uppdaterad fördelningsnyckel för snabb-pcr

28 juli

Uppdaterade smittspårningsrutiner för covid-19

28 juli, 2020

Nya smittskyddsblad med uppdaterad information avseende smittspårning av nyupptäckt fall av covid-19 finns nu tillgängliga.

Smittspårning och vägledning covid-19

28 juli, 2020

Nya smittspårningsrutiner från Folkhälsomyndigheten gäller enbart covid-19.

24 juli

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet.

20 juli

Återgång till ordinarie rutiner för omhändertagande av avlida

16 juli

10 juli

RSSL Beslut återgång ordinarie rutiner omhändertagande avlidna

Beslut om att från den 20 juli 2020 återgå till ordinarie rutiner vid omhändertagande av avlidna.

9 juli

6 juli

 • Rutin för provtagning av medarbetare bosatta utanför Stockholms län
 • Kampanjmaterial för sommaren

2 juli

1 juli

30 juni

Uppdaterad information om att bemöta oroliga patienter och personer med psykisk ohälsa

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

26 juni

 • Informationsblad om sommaren i Stockholm och coronaviruset - finns på ett flertal olika språk på sidan kommunikationsstöd:

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

25 juni

 • Uppdaterad information om provtagning för samhällsviktiga verksamheter

23 juni

 

22 juni

 • Uppdateringar om provtagning - egen process för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

18 juni

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Information till kommunal verksamhet gällande covid-19

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

15 juni

11juni

 • Information om vården i Region Stockholm under sommarmånaderna
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm.

10 juni

 • Kampanjmaterial "Jobba hemma för..." som uppmuntrar folk att jobba hemma för andras skull.
 • Kampanjmaterial för midsommar.
 • Uppdaterad infomration om alternativ vid brist på klorhexidinsprit på sidan om Läkemedelsförsörjning
 • Samlad och uppdaterad information om uppskjuten vård

9 juni

 • Nyhet om förutsättningar för elektiv vård för riskgrupper
 • Antal smittade per kommun/stadsdel
 • Handlingsplan Värmebölja 2020 uppdaterad - innehåller information om covid-19-vård

4 juni

 • Den 5–17 juni öppnar telefonväxeln till Samariten ambulans för mobil provtagning i kommunala verksamheter tillfälligt igen.
 • Beslut om att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start 4 juni 2020

3 juni

 • Information om provtagning för medarbetare i samhällsviktiga verksamheter
 • Kampanjmaterial om nationaldagen
 • Fira säkert-guiden och Så smittar coronaviruset på resanderomani

2 juni

 • Uppdateringar av provtagningsprocesser för medarbetare i olika verksamheter
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

29 maj

 • Uppdateringar med anledning av förlängt beslut om distanskontakt
 • Uppdateringar gällande provtagning och provtagninsindikationer
 • Fler riskgruppen än perosner över 70 år erbjuds sjukresor till vård och behandling

28 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för sociala kanaler inför studenten 2020

27 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

26 maj

 • Antal smittade och döda per kommun

25 maj

 • Frågor och svar om provtagning av medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Region Stockholm startar Folktandvården i två steg
 • Revidering av regelverket kring patientflöden

20 maj

 • Utökad information om kris- och samtalsstöd på sidan för medarbetare

19 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel
 • Kampanjmaterial för Eid översatt till arabiska och somaliska
 • Provtagning för medarbetare vid närakuter, vårdcentraler och psykiatrisk vård samt hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

18 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för Kristihimmelsfärd och Eid

15 maj

 • Provtagning för medarbetare inom psykiatrisk vård
 • Nya smittskyddsblad
 • Uppdateringar om läkemedel: ApoEx startar upp ordinarie produktion av förfyllda antibiotikasprutor och beställningar kan göras i Proceedo från och med 18 maj. För att undvika en bristsituation av midazolam inj ska andra alternativ användas, till exempel midazolam nässpray, inom palliativ vård.

14 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

13 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Information om att alla som skrivs in på SÄBO ska provtas

12 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel

11 maj

8 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Nya översättningar för informationsbladet Så smittar coronaviruset A5, samt A4 i liggande format. De finns nu på engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

6 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

5 maj

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive fall och dödsfall per kommun

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

30 april

Uppdaterat filmmaterial om skyddsutrustning och basala hygienrutiner

Här finns information, rekommendationer och beslut om skyddsutrustning för att ta hand om patienter med misstänkt eller konstaterad smitta med coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

29 april

28 april

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

26 april

RSSL Beslut om utökad resurs för jourläkarbilar helger (Beslutet upphörde att gälla den 1/6, 2020.)

25 april

24 april

 • Testning av personal inom vissa verksamheter har utökats till hela regionen, med undantag för vissa områden i skärgården
 • Information om att anmälningar av restauranger och liknande verksamheter ska göras till kommunen, inte Smittskydd Stockholm
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

23 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

22 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Smittskyddsblad  för patienter översatt till flera språk

Smittskydd Stockholms information om covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

21 april

 • Uppdaterade rutiner för byte till annat läkemedel när beställt läkemedel inte räcker till full leverans.
 • Uppdaterad information om provtagning av medarbetare, erbjuds nu även personal inom LSS-boenden och ASiH
 • Ny samlingssida för ny personal och personal som tillfälligt byter arbetsplats

20 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Film om skyddsutrustning för arbete i kommunal verksamhet

18 april

17 april

Om provtagning medarbetare

16 april

 • Flera nya filmer, på olika språk på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

Uppdatering om mobil provtagning för SÄBO och LSS

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Information om kursen i psykologiskt krisstöd

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

15 april

 • Film om krisstöd på sidan för medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial Stanna hemma upplagt på fler språk

14 april

 • Uppdaterad instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19
 • Nya översättningar för informationsbladet Stanna hemma om du är sjuk A4 och flyer Stanna hemma A5. De finns nu på dari, pashto och sorani. Uppdaterat informationsblad och flyer för språket romani lovari.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

12 april

 • Information om skyddsutrustnig vid aerosolbildande vårdmoment

11 april

 • Frågor och svar om krislägesavtalet på sidan för medarbetare

10 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Mer information om personaltransporter som tjänsteresa

9 april

 • Samlad information om patienttransporter på samlingssidan för covid-19
 • Information om krisstöd för medarbetare
 • Uppdaterade smittskyddsblad
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Informationsmaterial för Miljö- och Hälsoinspektörer från Smittskydd

8 april

Nytt kampanjmaterial: 2 meters-regeln

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 april

 • Kampanjmaterial för påskveckan finns på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

6 april

 • Uppdaterat dokument om handläggning av gravida och nyfödda barn
 • Rutin för samverkan mellan Husläkarmottagningar och LSS publicerad på sidorna för kommunala verksamheter och öppnevård.
 • Nya översättningar på språken romani lovari, romani arli, kinesiska och amhariska.

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

3 april

 • Kommunikationsstöd uppdaterat med fler språk
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Krislägesavtalet aktiverat

2 april

 • Tillfälligt stopp för omlistning på husläkarmottagningar
 • Begränsningar för närstående i verksamheter för graviditet och födande
 • Förtydligande kring smittskyddsanmälan i SmiNet
 • Tillägg i provtagningsindikationen gällande LSS-boenden

Se Smittskydd Stockholms sida

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

 

1 april

Filmer för nedladdning och användning på väntrumsskärmar

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

31 mars

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

30 mars

Söndag 29 mars

Fredag 27 mars

 • Uppdaterad statistik frånSmittskydd Stockholm

Torsdag 26 mars

 • Region Stockholm påminner vårdgivare att använda hänvisningsstödet för att patienter ska ledas rätt i vården.
 • Uppdaterad instruktion för omhändertagnade av avlidna.
 • Information om tandvård och förlossning finns under "Specialiserad vård" på samlingssidan.
 • Statistik t.o.m 23 mars från Smittskydd Stockholm publicerad

Onsdag 25 mars

 • Uppdaterade versioner av översatt kampanjmaterial
 • Husläkarjourer får reducera verksamheten med fysiska besök

Tisdag 24 mars

 • Förtydliganden av handläggning av personer med luftvägssymtom inom LSS och SÄBO
 • Uppdaterad rekommendation för studerande på sidan för medarbetare
 • Kompletterande information om bedömning av skyddsutrustning
 • Kompletterande information om uppskjuten elektiv vård

Söndag 22 mars

Elektiv vård skjuts upp för att frigöra resurser till arbetet med covid-19

22 mars, 2020

Region Stockholm har beslutat att planerad vård, så kallad elektiv vård, inom hela Region Stockholm skjuts upp. Detta gäller under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska konsekvenser.

Folktandvården stänger alla utom 10 kliniker

21 mars, 2020

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Folktandvården Stockholm begränsar därför från och med måndag den 23 mars tillfälligt verksamheten till tio öppna kliniker som enbart erbjuder akuttandvård.

Lördag 21 mars

 • Nya målgruppsanpassade sidor för psykiatrisk vård och specialiserad öppen- och slutenvård, se samlingssidan.
 • Information om beslut om ändringar eller tillägg till avtal gällande distanskontakt - se detaljer för respektive avtal/målgrupp på samlingssidan:

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Fredag 20 mars

 • Uppdaterad rutin vid misstänkta fall - infektionsbakjouren Karolinska sjukhuset Huddinge behöver ej kontaktas, kontakta mottagnade enhet om personen är i behov av slutenvård.
 • Målgruppsanpassad information tillagd på samlingssidan, t.ex för geriatrik, ASIH och SPSV.

Torsdag 19 mars

 • Förändringar gällande tandvård och cancerscreening

Onsdag 18 mars

Tisdag 17 mars

Måndag 16 mars

Information till kommunal verksamhet gällande covid-19

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Uppdatering av Vårdhygiens riktlinger om skyddsutrustning

Vårdhygieniska rutiner för att undvika smitta samt vid misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Entréskylten för besökare har översatts till flera språk

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Tillägg till Handläggning av nyupptäckt fall av covid-19 utanför infektionsklinik

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Fredag 13 mars

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Slopat tak för digitala besök respektive krav på drop in-tider för vissa vårdgivare - information finns på de berörda avtalssidorna

Torsdag 12 mars

Ny inriktning och rutiner för hanteringen av covid-19

12 mars, 2020

Syftet är att skydda äldre och personer med underliggande sjukdomar från att bli smittade.

Prioritering av skyddsutrustning

12 mars, 2020

Eftersom det finns en stor internationell efterfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare med anledning av covid-19 finns det brist eller risk för brist på viss skyddsutrustning.

Minska antalet personer som vistas vid sjukhus

12 mars, 2020

Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

Förändrad strategi för provtagning av misstänkta coronafall

12 mars, 2020

Nu förändrar Region Stockholm strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset.

Onsdag 11 mars

 • Ändrad provtagningsindikation: endast baserat på klinisk bild.
  Akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård eller boende i särskilt boende för äldre.
 • Tolkning i talade språk erbjuds endast per telefon för att minska risken för spridning och säkerställa tolkresursen.
 • Första dödsfallet till följd av covid-19.

Tisdag 10 mars

Ny sida med tips för att bemöta oro

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

Prenumerationskategori för covid-19 - anmäl dig till prenumeration här

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

Måndag 9 mars

 • Nytt område tillagt där smittspridning pågår: delstaten Tyrolen i Österrike.
 • En tredje indikataion för provtagning tillagd: akut nedre luftvägsinfektion med behov av inläggning oavsett exponering.