Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 219 693
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 139

 • 90 patienter med covid-19 i intensivvård
 • 453 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
 • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 543 patienter

21 april

 • Nytt kampanjmaterial "60+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdateringar om målgrupper och genomförande av vaccinationen
 • Ny information om tidbokning via Alltid öppet för vaccination
 • Nya affischer med förlängt beslut om krisstöd för medarbetare

20 april

 • Information om nödvändiga IT-komponenter för vårdgivare med avtal för breddvaccination
 • Kristtödet för medarbetare och chefer anställda av Region Stockholm förlängs till 30 september
 • Elektiv vård skjuts upp i nytt beslut till och med den 16 maj
 • Nya verisoner av smittskyddsbladet till såväl läkare, patienter och hushållskontakter för covid-19 (obs gäller endast det svenska, övriga språk är äldre versioner, frågan om översättningar ses över)
 • Smittskydd Stockholms information om smittspårning och hushållskontakter har uppdaterats

19 april

 • Nya språkversioner för kampanjmaterialet "Då är det din tur" publicerat på Kommunikationsstödsidan.

16 april

 • Ny instruktion för personuppgiftshantering i Alltid öppet, samt kravlista för informationssäkerhet i IT-system, för vårdgivare med avtal för breddvaccination
 • Nytt kampanjmaterial "65+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat nya språkversioner av dokumentet "Information till dig som vaccineras mot covid-19".

15 april

 • Nya affischer om drop-in-test/mobila provtagningsenheter på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterade instruktioner om webbtidbok för vårdgivare med avtal för breddvaccination

14 april

 • Nytt kampanjmaterial "Din tur att vaccineras" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan
 • Kompletterande infomration från Astra Zeneca om biverkningar (DHCP-brev)

13 april

 • Beskrivning av kommunikationsinatser till invånare om vaccination mot covid-19
 • Supportadress gällande tidbok för breddvaccination
 • Nytt kampanjmaterial "70+" om vaccination för covid-19 på Kommunikationsstödsidan.

12 april

 • Uppdateringar om målgrupper och genomförande av vaccinationen

9 april

 • Uppdaterad fråga om långtidscovid på sidan med Frågor och svar.
 • Uppdaterat informationsmaterial om kostnasfritt kris- och stödsamtal som har blivit förlängt till den 30 juni 2021 på sidan Krisstöd för medarbetare.
 • Uppdaterad information om hantering och planering av överblivna doser på sidan För dig som vaccinatör. 

8 april

 • Uppdaterad information om postcovid (långtidscovid) - ersätter tidigare sida om rehabilitering efter covid-19

7 april

 • Information om marknadsföring och kommunikation för de aktörer som har avtal för breddvaccination mot covid-19
 • Vaccinsamordnaren informerer, ny text om läget från Magnus Thyberg

1 april

 • Nytt informationsblad om bland annat dosintervall och skydd efter vaccination mot covid-19
 • Avtalsinformation för vaccinatörer med uppdrag att vaccinera i fas 4
 • Kostnadsfria antikroppstester för invånare och medarbetare upphör i regionen.

  Test av antikroppar mot covid-19 kan ordineras till patienter där det är medicinskt motiverat.

31 mars

 • Astra Zenecas vaccin benämns framöver som Vaxzevria (tidigare COVID-19 vaccine Astra Zeneca)
 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg

29 mars

 • Nytt kampanjmaterial om att stanna hemma under påsken på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat material om de mobila provtagningsenheterna/provtagningsbussen på Kommunikationsstödsidan.

26 mars

 • Uppdaterat dokument om lokala rekommendationer i Region Stockholm
 • Problem med länkarna till filmer för flertalet kampanjenheter på sidan Kommunikationsstöd - felsökning pågår.
 • Rekommendationen om hemarbete förlängs till 30 augusti 2021 för alla som har möjlighet
 • Nya uppdatering om dosintervall för vaccin för Pfizer och Moderna

25 mars

 • Astra Zenecas vaccin kan återigen börja användas till vaccination av personer över 65 år
 • Ny text från vaccinsamordnare Magnus Thyberg

24 mars

 • Viss elektiv vård skjuts upp

23 mars

 • Uppdateringar gällande dosintervall för vaccinen från Pfizer och Moderna

22 mars

 • Länkar till vaccinationskort för utskrift för respektive vaccin för de som behöver fler än de som levereras med vaccinet
 • Frågor och svar om ersättning för besök i samband med vaccination
 • Uppdaterad information för medarbetare

19 mars

 • Nya frågor och svar med anledning av pausen i vaccinationen med Astra Zenecas vaccin

17 mars

 • Nytt informationsmaterial om att börja arbetspasset på Vårdgivarguiden till medarbetare på Kommunikationsstödsidan.
 • Nya dokument med Vårdhygienska rekommendationer för planerad öppenvård och planerad slutenvård
 • Ny text från Magnus Thuberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm

16 mars

 • Ändringar, tillägg och uppdateringar med anledning av att vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas
 • Uppdatering gällande vårdcentralers och primärvårdsrehabiliteringens roll gällande långtidscovid
 • Uppdaterade affischer om drop-in-test för de mobila provtagningsenheterna

15 mars

 • Riktlinjerna för LSS-boende är uppdaterade så de även inkluderar socialpsykiatriskt boende
 • Dokumentet Omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion har uppdaterats av Vårdhygien
 • Nytt kampanjmaterial om de utökade mobila provtagningsenheter på Kommunikationsstödsidan
 • Uppdaterad info om Covid-19 vaccine Janssen
 • Krisstöd för medarbetare och chefer förlängt till 30 juni

12 mars

 • Ny sida för målgruppen "Specifika riskgrupper" dvs transplanterade eller dialyspatienter. Länk i tabellen på sidan Målgrupper och genomförande
 • Ny sida om instruktioner och hantering av covid-19 vaccinet Janssen

11 mars

 • Ny tabell för jämförelse av aktuella, godkända vaccin
 • Uppdateringar om perosnalprovtagning, se sidan om målgrupper
 • Tillägg om långtidscovid
 • Kommentar från Läkemedelsverkat angående repporter om tromboembolsim efter vaccination med Astra Zenecas vaccin - hittas via sidan om vaccinet.

10 mars

 • Uppdaterade versioner av Informationsblad om vaccination mot covid-19
 • Nytt kampanjmaterial om 5 viktiga regler
 • Uppdaterat kampanjmaterial och filmer om Provtagningsbussen

9 mars

 • Frågor och svar om vaccination uppdaterat utifrån alla godkända vaccin, läkemedelsverkets och folkhälsomyndighetens rekommendatoner mm.
 • Tillägg på sidan om personalvaccination

5 mars

 • Nytt och uppdaterat kampanjmaterial
 • Länk till utbildning om rapportering av biverkningar för vaccinatörer

4 mars

3 mars

 • Ny text från Magnus thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.
 • Nytt kampanjmaterial om Ökad smitta på Kommunikationsstödsidan.

1 mars

 • Uppdaterad checklista för vaccination på husläkarmottagningar

26 februari

 • Fler språkversioner på affischen om munskydd vid vårdbesök
 • Ny information om krav på lokaler och säkerhet för vaccinatörer
 • Uppdateringar gällande personalvaccination för akutsjukhusen + prehospital vård, hemsjukvård samt att hyrpersonal ska inkluderas i vaccinationen

25 februari

 • Ny uppdaterad information om personalvaccinering
 • Uppdaterade infoblad om Vaccination av covid-19
 • Nytt kampanjmaterial om Vaccinationskampanjen med endast 1177-logga att använda i andra regioner.

24 februari

 • Ny inforamtion om målgrupper för vaccination
 • Affisch om att besökare i vården ska använda munskydd
 • Information om provtagnning är förtydligad med en ny sida om rutiner och principer som gäller i regionen
 • Ny text om läget från vaccinsamordnare Magnus Thyberg
 • Uppdaterat material med andra språk om Vaccinationskampanjen på sidan Kommunikationsstöd.

23 februari

 • Uppdaterade frågor och svar om vaccination
 • Dosintervall för respektive vaccin
 • Uppdaterat material om Provtagningsbussen, Drop-in-test, på sidan Kommunikationsstöd.
 • Ny affisch med instruktioner om hur vaccinatörer får ut alla 6 doser
 • Mer information om rutiner och beställning av material på sidan om Pfizers vaccin

22 februari

 • Ny sida om beställning av vaccin och material kopplat till vaccinationen

19 februari

 • Nytt material om Vaccinationskampanjen publicerat på sidan Kommunikationsstöd.
 • Nya rekommendationer om vaccination vid behandling med orala antikoagulantia finns under sidan För dig som vaccinatör.

17 februari

 • Nytt rörligt material om Vinterreglerna för sociala medier och digitala skärmar

15 februari

 • Ny sida om behandlingar och andra insatser som genomförs i grupp:

  Rekommendationer för gruppbehandlingar

  Behandlingar och andra insatser som genomförs i grupp kan fortsätta bedrivas om den medicinska nyttan är hög och då de kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift.

12 februari

 • Information om vilket material som behövs för respektive vaccin, skyddsprodukter och annat sjukvårdsmaterial finns hos MediCarrier
 • Nya frågor och svar på sidan Frågor och svar om vaccinationen mot Covid-19

11 februari

 • Nytt kampanjmaterial Vaccinationskampanj del 1 ligger nu publicerat på Kommunikationsstödsidan. 

10 februari

 • Nytt infoblad till personal som vaccinerat sig publicerat på sidorna Information till dig som vaccinerar mot covid-19 och Vaccination av medarbetare
 • Uppdaterad rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Rutin för hantering av överblivna vaccindoser

Vaccinatörer bör säkerställa att allt levererat vaccin kommer till nytta så långt det är möjligt.

9 februari

 • Tabellen över målgrupper och genomförande är uppdaterad med mer specifika målgrupper och uppdaterad tidplan utifrån rådande infomration om vaccinleveranser
 • Utökad praktisk information för vaccinatörer
 • Uppdaterat kampanjmaterial om provtagningsbussen på Kommunikationsstödsidan.
 • Uppdaterat Frågor och svar-sidan.

4 februari

 • Ny sida med information till vaccinatörer

3 februari

 • Uppdateringar om användning av antigentester på SÄBO

1 februari

Beslut om sjukresor till vaccination mot covid-19

Gäller tom 30 juni 2021 eller tills nytt beslut fattas.

28 januari

 • Nytt dokument med regional instruktion för hantering och transport av Modernas vaccin
 • Anmäl intresse för att hjälpa till med vaccinationen genom att mejla:
erbjudanden.vaccin@sll.se

27 januari

 • Hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 uppladdad på ytterligare språk
 • Ny instruktion för hantering av Pfizers vaccin
 • Uppdaterad info om krisstöd för medarbetare
 • Fler sätt att boka PCR-provtagning för personal i vård och omsorg

26 januari

 • Hälsodeklarationen översatt till flera olika språk: engelska, finska, persiska, somaliska och turkiska
 • Beslut om uppskjuten elektiv vård har förlängts till 16 februari
 • Printannons på flera språk är publicerad för kampanjen Håll hushållet hemma.
 • Uppdaterad information med bland annat chefsstöd på sidan om Vaccination av medarbetare.

25 januari

 • Mer information om sjukresor till vaccination för riskgrupper
 • Kampanjmaterial om Hemisolering/Håll hushållet hemma
 • Fler språkversioner på kampanjmaterialet Boka test
 • Uppdaterad information på sidan om mutationer av SARS-CoV-2

22 januari

 • Frågor och svar om vaccination har kompletterats med kontaktuppgifter för frågor som inte besvaras på sidan

21 januari

 • Dokumentet "Omhändertagande av covid-19 inom hemsjukvård" har uppdaterats.

20 januari

 • Uppdaterad information om vaccination på särskilda boenden för säldre, SÄBO
 • Frågor och svars-dokument för vaccination av medarbetare i kommunal vård och omsorg

19 januari

 • Kampanjmaterial om drop in-test på den s.k. provtagningsbussen i Tensta och Husby
 • Information om antigentester

15 januari

 • Patienter i riskgrupper har rätt till sjukresor även till och från vaccination
 • Ny hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

14 januari

 • Ett flertal uppdateringar gällande vaccination mot covid-19

12 januari

 • Uppdaterad information om målgrupper, genomförande och preliminär tidsplan för vaccination
 • Information om vaccination av medarbetare - se målgrupper och genomförande
 • Dokument som beskriver hur kommuner och vårdcentraler ska samarbeta kring vaccinationen - hittas under Målgrupper och genomförande/Vaccination av boende på Säbo

11 januari

 • Fler språkversioner av informationsblad om vaccination
 • Information för medarbetare och chefer om att arbetsgivaren rekommenderas att tillhandahålla munskydd till de medarbetare i vård och omsorg osm inte kan arbeta hemma.

8 januari

 • Affisch med "vinterregler" tillgänglig på 3 nya språk: persiska, somlliska och tigrinja

4 januari

 • Dokumentet Vaccination mot covid-19 för individer på särskilt boende har uppdaterats
 • Fler språkversioner av informationsbladet om vaccination mot covid-19 har publicerats.
 • Sidan med frågor och svar om vaccination mot covid-19 har uppdaterats.

29 december

Beslut om vaccinationskedja - målgruppen personer med hemtjänst, riskgrupper och äldre.

23 december

 • Uppdaterad information om genomförande av vaccination för särskilda boenden
 • Informationsblad om vaccination
 • Fler språkversioner av informationsbladet om skärpta råd
 • Beslut om undantag från ordinarie rutin för omhändertagande av avlidna
 • Ny riktlinje för covid-19 inom LSS-boenden

21 december

18 december

 • Utökad och uppdaterad information om vaccination

17 december

Vårdhygienisk rutin för vaccination mot covid-19 inom Region Stockholm under pågående pandemi

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination mot covid-19 under pandemin.

16 december

 • Nytt kampanjmaterial om jul- och nyårshelgerna

14 december

 • Uppdaterad rekommendation angående visir och munskydd
 • Mindre uppdateringar om vaccination mot covid-19

11 december

 • Uppdatering av smittskyddsblad på andra språk
 • Fler språkverioner av informationsblad om nya restriktioner
 • Tryckamterial för kampanjen gällande de skärpta råden
 • Uppdateringar om smittsäker/smittförebyggande vård

10 december

 • Uppdatering och renodling av information till kommunal vård och omsorg

9 december

 • Uppdateringar om vaccination
 • Ny film om vikten av krisstöd för medarbetare

7 december

 • Uppdatering om vilka grupper som rekommenderas vaccionation

4 december

 • Lathund för handläggning av nyupptäckt fall publicerad av Smittskydd Stockholm

1 december

 • Även barn som bor tillsammans med någon som konstaterats ha covid-19 ska stanna hemma i 7 dagar även om de är symptomfria. Tidigare har hemisoleringen bara gällt personer som gått ut grundskolan.

27 november

 • Uppdaterad provtagningsrutin för medarbetare - nu finns även alternativet att provta sig på en drive in-station.

26 november

 • Nytt kampanjmaterial för Black friday

24 november

 • Medarbetare i vård och omsorg kan beställa PCR-test var tredje dag om de får nya symtom.

23 november

 • Förtydligande gällande att provtagning av samhällsviktig personal och medarbetare i vård och omsorg är två olika processer.

20 november

 • Vårdhygien Stockholm har tagit fram rekommendationer för att förebygga smittspridning mellan personal

18 november

 • Uppdaterade rutiner för hemtjänsten från Vårdhygien Stockholm

Covid-19 - Corona virusinfektion

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

17 november

 • Ny förenklad rutin för pcr-provtagning för medarbetare
 • Ny möjlighet att rapportera avvikelser gällande regionens ansvar för vården av äldre på särskilt boende och inom socialpsykiatri och LSS

16 november

 • Särskild rutin för provtagning av medarbetare med samhällsviktiga funktioner öppnar tisdag, 17 november, klockan 10.00.

12 november

 • All personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård omfattas nu av Region Stockholms rekommendation att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vård- och omsorgsmoment.
Rekommendation ang source control för att minska risken att överföra covid-19 från asymtomatisk personal till patienter och brukare.pdf

10 november

 • Nytt kampanjmaterial med anledning av de skärpta rekommendationerna i Stockholm

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

9 november

 • Bokningen av hemtest för leverans nästa vardag öppnar klockan 11 varje vardag och stänger när dagens bokningsbara tider är slut.

6 november

 • PCR-provtagning för invånare öppnade kl 11 men pausades igen när kvoten var fylld. Bokningen öppnar igen på måndag, 9 november, kl 11.00. Läs mer på 1177.se.

5 november

 • PCR-provtagning för invånare är återupptagen sedan kl 11 men pausades igen under dagen. Läs mer på 1177.se.

3 november

 • Nytt bildmaterial för att hänvisa invånare till 1177.se för användning på webben.

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

2 november

 • Paus för möjligheten att beställa hemtest för invånare sedan söndag 1 november, preliminärt till torsdag.
 • Regionen börjar med dagsrapporter om utvecklingen - prenumerera på kategorin "Covid-19" för att få dem skickade till din mejl:

Prenumerera

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

30 oktober

 • Uppdaterat dokument om rekommendationer för studerande

29 oktober

Rutin för vaccination inom Region Stockholm under pågående pandemi

Instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination under pandemin.

27 oktober

Om vaccination mot säsongsinfluensa

Vårdgivarguidens och Smittskydd Stockholms information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

16 oktober

 • Separat provtagningsrutin för medarbetare i vård och omsorg

12 oktober

Covid-19: hushållskontakter ska få förhållningsregler

12 oktober, 2020

Behandlande läkare är ansvarig för att detta blir gjort.

Läs Smittskydd Stockholms information om hushållskontakter

25 september

Nytt kampanjmateiral: Fortsätt skydda dig själv och andra

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

24 september

Samlingssidan för covid-19 är uppdaterad och en del innehåll har tagits bort för att anpassa innehållet till rådande läge, och underlätta granskning av informationen. Använd rullgardinsmenyn i A-Ö-rutan till höger för att läsa om det ämne som är relevant för dig/din verksamhet.

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

21 september

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.

14 september

 • Lägesrapporten om antal smittade, avlidna och sjukhusvårdade kommer framöver på tisdagar och fredagar i stället för tisdagar och torsdagar.

9 september

8 september

7 September

 • Region Stockholm lämnar stabsläge

3 september

 • Ingen avgift vid uteblivet besök på grund av covid-19-symtom.
 • Fortsatt arbete för att hålla smittan nere - höstkampanj

1 september

Elektiv vård återupptas

01 september, 2020

11 augusti

4 augusti

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i slutenvård

Rekommendationer för planerad verksamhet inom slutenvården som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

3 augusti

31 juli

 • Uppdaterad fördelningsnyckel för snabb-pcr

28 juli

Uppdaterade smittspårningsrutiner för covid-19

28 juli, 2020

Nya smittskyddsblad med uppdaterad information avseende smittspårning av nyupptäckt fall av covid-19 finns nu tillgängliga.

Smittspårning och vägledning covid-19

28 juli, 2020

Nya smittspårningsrutiner från Folkhälsomyndigheten gäller enbart covid-19.

24 juli

Vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie vårdverksamhet i öppenvård

Rekommendationer för planerad öppenvård som återgår till ordinarie verksamhet. Reviderat 16 mars 2021.

20 juli

Återgång till ordinarie rutiner för omhändertagande av avlida

16 juli

10 juli

RSSL Beslut återgång ordinarie rutiner omhändertagande avlidna

Beslut om att från den 20 juli 2020 återgå till ordinarie rutiner vid omhändertagande av avlidna.

9 juli

6 juli

 • Rutin för provtagning av medarbetare bosatta utanför Stockholms län
 • Kampanjmaterial för sommaren

2 juli

1 juli

Smittsäker vård under pandemin

Information om hur du som vårdgivare kan erbjuda smittsäker vård som får patienter att känna trygghet och våga söka vård under covid-19-pandemin.

30 juni

Uppdaterad information om att bemöta oroliga patienter och personer med psykisk ohälsa

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

26 juni

 • Informationsblad om sommaren i Stockholm och coronaviruset - finns på ett flertal olika språk på sidan kommunikationsstöd:

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

25 juni

 • Uppdaterad information om provtagning för samhällsviktiga verksamheter

23 juni

 

22 juni

 • Uppdateringar om provtagning - egen process för provtagning av medarbetare inom vård och omsorg

18 juni

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

Information till kommunal verksamhet gällande covid-19

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

15 juni

11juni

 • Information om vården i Region Stockholm under sommarmånaderna
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm.

10 juni

 • Kampanjmaterial "Jobba hemma för..." som uppmuntrar folk att jobba hemma för andras skull.
 • Kampanjmaterial för midsommar.
 • Uppdaterad infomration om alternativ vid brist på klorhexidinsprit på sidan om Läkemedelsförsörjning
 • Samlad och uppdaterad information om uppskjuten vård

9 juni

 • Nyhet om förutsättningar för elektiv vård för riskgrupper
 • Antal smittade per kommun/stadsdel
 • Handlingsplan Värmebölja 2020 uppdaterad - innehåller information om covid-19-vård

4 juni

 • Den 5–17 juni öppnar telefonväxeln till Samariten ambulans för mobil provtagning i kommunala verksamheter tillfälligt igen.
 • Beslut om att Älvsjö sjukhus ska avvecklas med start 4 juni 2020

3 juni

 • Information om provtagning för medarbetare i samhällsviktiga verksamheter
 • Kampanjmaterial om nationaldagen
 • Fira säkert-guiden och Så smittar coronaviruset på resanderomani

2 juni

 • Uppdateringar av provtagningsprocesser för medarbetare i olika verksamheter
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

29 maj

 • Uppdateringar med anledning av förlängt beslut om distanskontakt
 • Uppdateringar gällande provtagning och provtagninsindikationer
 • Fler riskgruppen än perosner över 70 år erbjuds sjukresor till vård och behandling

28 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för sociala kanaler inför studenten 2020

27 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

26 maj

 • Antal smittade och döda per kommun

25 maj

 • Frågor och svar om provtagning av medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Region Stockholm startar Folktandvården i två steg
 • Revidering av regelverket kring patientflöden

20 maj

 • Utökad information om kris- och samtalsstöd på sidan för medarbetare

19 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel
 • Kampanjmaterial för Eid översatt till arabiska och somaliska
 • Provtagning för medarbetare vid närakuter, vårdcentraler och psykiatrisk vård samt hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

18 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial för Kristihimmelsfärd och Eid

15 maj

 • Provtagning för medarbetare inom psykiatrisk vård
 • Nya smittskyddsblad
 • Uppdateringar om läkemedel: ApoEx startar upp ordinarie produktion av förfyllda antibiotikasprutor och beställningar kan göras i Proceedo från och med 18 maj. För att undvika en bristsituation av midazolam inj ska andra alternativ användas, till exempel midazolam nässpray, inom palliativ vård.

14 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

13 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Information om att alla som skrivs in på SÄBO ska provtas

12 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive antal fall per kommun/stadsdel

11 maj

8 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Nya översättningar för informationsbladet Så smittar coronaviruset A5, samt A4 i liggande format. De finns nu på engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja.

6 maj

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

5 maj

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm, inklusive fall och dödsfall per kommun

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

30 april

Uppdaterat filmmaterial om skyddsutrustning och basala hygienrutiner

Här finns information, rekommendationer och beslut om skyddsutrustning för att ta hand om patienter med misstänkt eller konstaterad smitta med coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.

29 april

28 april

Covid-19 - statistik, Region Stockholm

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

26 april

RSSL Beslut om utökad resurs för jourläkarbilar helger (Beslutet upphörde att gälla den 1/6, 2020.)

25 april

24 april

 • Testning av personal inom vissa verksamheter har utökats till hela regionen, med undantag för vissa områden i skärgården
 • Information om att anmälningar av restauranger och liknande verksamheter ska göras till kommunen, inte Smittskydd Stockholm
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

23 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

22 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Smittskyddsblad  för patienter översatt till flera språk

Smittskydd Stockholms information om covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

21 april

 • Uppdaterade rutiner för byte till annat läkemedel när beställt läkemedel inte räcker till full leverans.
 • Uppdaterad information om provtagning av medarbetare, erbjuds nu även personal inom LSS-boenden och ASiH
 • Ny samlingssida för ny personal och personal som tillfälligt byter arbetsplats

20 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Film om skyddsutrustning för arbete i kommunal verksamhet

18 april

17 april

Om provtagning medarbetare

16 april

 • Flera nya filmer, på olika språk på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

Uppdatering om mobil provtagning för SÄBO och LSS

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Information om kursen i psykologiskt krisstöd

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

15 april

 • Film om krisstöd på sidan för medarbetare
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Kampanjmaterial Stanna hemma upplagt på fler språk

14 april

 • Uppdaterad instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19
 • Nya översättningar för informationsbladet Stanna hemma om du är sjuk A4 och flyer Stanna hemma A5. De finns nu på dari, pashto och sorani. Uppdaterat informationsblad och flyer för språket romani lovari.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

12 april

 • Information om skyddsutrustnig vid aerosolbildande vårdmoment

11 april

 • Frågor och svar om krislägesavtalet på sidan för medarbetare

10 april

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Mer information om personaltransporter som tjänsteresa

9 april

 • Samlad information om patienttransporter på samlingssidan för covid-19
 • Information om krisstöd för medarbetare
 • Uppdaterade smittskyddsblad
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Informationsmaterial för Miljö- och Hälsoinspektörer från Smittskydd

8 april

Nytt kampanjmaterial: 2 meters-regeln

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

7 april

 • Kampanjmaterial för påskveckan finns på sidan Kommunikationsstöd
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

6 april

 • Uppdaterat dokument om handläggning av gravida och nyfödda barn
 • Rutin för samverkan mellan Husläkarmottagningar och LSS publicerad på sidorna för kommunala verksamheter och öppnevård.
 • Nya översättningar på språken romani lovari, romani arli, kinesiska och amhariska.

Kommunikationsstöd

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

3 april

 • Kommunikationsstöd uppdaterat med fler språk
 • Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm
 • Krislägesavtalet aktiverat

2 april

 • Tillfälligt stopp för omlistning på husläkarmottagningar
 • Begränsningar för närstående i verksamheter för graviditet och födande
 • Förtydligande kring smittskyddsanmälan i SmiNet
 • Tillägg i provtagningsindikationen gällande LSS-boenden

Se Smittskydd Stockholms sida

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

 

1 april

Filmer för nedladdning och användning på väntrumsskärmar

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.

31 mars

Uppdaterad statistik från Smittskydd Stockholm

30 mars

Söndag 29 mars

Fredag 27 mars

 • Uppdaterad statistik frånSmittskydd Stockholm

Torsdag 26 mars

 • Region Stockholm påminner vårdgivare att använda hänvisningsstödet för att patienter ska ledas rätt i vården.
 • Uppdaterad instruktion för omhändertagnade av avlidna.
 • Information om tandvård och förlossning finns under "Specialiserad vård" på samlingssidan.
 • Statistik t.o.m 23 mars från Smittskydd Stockholm publicerad

Onsdag 25 mars

 • Uppdaterade versioner av översatt kampanjmaterial
 • Husläkarjourer får reducera verksamheten med fysiska besök

Tisdag 24 mars

 • Förtydliganden av handläggning av personer med luftvägssymtom inom LSS och SÄBO
 • Uppdaterad rekommendation för studerande på sidan för medarbetare
 • Kompletterande information om bedömning av skyddsutrustning
 • Kompletterande information om uppskjuten elektiv vård

Söndag 22 mars

Elektiv vård skjuts upp för att frigöra resurser till arbetet med covid-19

22 mars, 2020

Region Stockholm har beslutat att planerad vård, så kallad elektiv vård, inom hela Region Stockholm skjuts upp. Detta gäller under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska konsekvenser.

Folktandvården stänger alla utom 10 kliniker

21 mars, 2020

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Folktandvården Stockholm begränsar därför från och med måndag den 23 mars tillfälligt verksamheten till tio öppna kliniker som enbart erbjuder akuttandvård.

Lördag 21 mars

 • Nya målgruppsanpassade sidor för psykiatrisk vård och specialiserad öppen- och slutenvård, se samlingssidan.
 • Information om beslut om ändringar eller tillägg till avtal gällande distanskontakt - se detaljer för respektive avtal/målgrupp på samlingssidan:

Covid-19

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Fredag 20 mars

 • Uppdaterad rutin vid misstänkta fall - infektionsbakjouren Karolinska sjukhuset Huddinge behöver ej kontaktas, kontakta mottagnade enhet om personen är i behov av slutenvård.
 • Målgruppsanpassad information tillagd på samlingssidan, t.ex för geriatrik, ASIH och SPSV.

Torsdag 19 mars

 • Förändringar gällande tandvård och cancerscreening

Onsdag 18 mars

Tisdag 17 mars

Måndag 16 mars

Information till kommunal verksamhet gällande covid-19

Information om provtagning, rutiner, skyddsutrustning, handläggning av fall, omhändertagande av avlidna med mera.

Uppdatering av Vårdhygiens riktlinger om skyddsutrustning

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.

Entréskylten för besökare har översatts till flera språk

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Tillägg till Handläggning av nyupptäckt fall av covid-19 utanför infektionsklinik

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Fredag 13 mars

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Entréskylt med information till besökare om covid-19

Information till besökare på boenden och mottagningar för att minska smittspridning av covid-19. Finns på flera språk. Du väljer språk längst upp till höger i dokumentet.

Slopat tak för digitala besök respektive krav på drop in-tider för vissa vårdgivare - information finns på de berörda avtalssidorna

Torsdag 12 mars

Ny inriktning och rutiner för hanteringen av covid-19

12 mars, 2020

Syftet är att skydda äldre och personer med underliggande sjukdomar från att bli smittade.

Prioritering av skyddsutrustning

12 mars, 2020

Eftersom det finns en stor internationell efterfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare med anledning av covid-19 finns det brist eller risk för brist på viss skyddsutrustning.

Minska antalet personer som vistas vid sjukhus

12 mars, 2020

Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

Förändrad strategi för provtagning av misstänkta coronafall

12 mars, 2020

Nu förändrar Region Stockholm strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset.

Onsdag 11 mars

 • Ändrad provtagningsindikation: endast baserat på klinisk bild.
  Akut luftvägsinfektion utan känd orsak med behov av sjukhusvård eller boende i särskilt boende för äldre.
 • Tolkning i talade språk erbjuds endast per telefon för att minska risken för spridning och säkerställa tolkresursen.
 • Första dödsfallet till följd av covid-19.

Tisdag 10 mars

Ny sida med tips för att bemöta oro

Lugna, lyssna aktivt, visa omsorg och informera är viktigt när du träffar oroliga patienter.

Prenumerationskategori för covid-19 - anmäl dig till prenumeration här

Här kan du prenumerera på nyheter och/eller driftinformation från Vårdgivarguiden. Välj vilka kategorier du vill prenumerera på och fyll i din mejladress.

Måndag 9 mars

 • Nytt område tillagt där smittspridning pågår: delstaten Tyrolen i Österrike.
 • En tredje indikataion för provtagning tillagd: akut nedre luftvägsinfektion med behov av inläggning oavsett exponering.
 • Uppdaterad: 20 april 2021

 • Faktagranskad: 9 mars 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström