Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under våren 2020 mångdubblades behovet av vissa läkemedel i hela världen på grund av Covid-pandemin. För att säkra tillgång på dessa läkemedel beslutades att större lager av ett antal produkter skulle köpas in för regionens behov.

Behovet av läkemedel har nu gått ner och vissa produkter finns kvar i större lager hos ApoEx. En del produkter är licensläkemedel där förpackningarna skiljer sig mot de vården vanligtvis använder och i vissa fall har de kort hållbarhet. Dessa produkter behöver nu säljas på ett strukturerat sätt för att fördela kostnader rättvist och minimera kassation.

ApoEx har fått i uppdrag att för dessa produkter göra utbyten inom en läkemedelsgrupp där pris, hållbarhet och längd på försäljningstillstånd (licens och dispens) vägs in enligt en prioriteringslista dvs. beställd produkt byts ut till den produkt som står högst upp på prioriteringslistan.

Detta kan medföra att levererad produkt är dyrare, har kortare hållbarhet eller annan (utländsk) förpackning jämfört med den som vårdenheten beställde.

Viktigt! Vid inleverans av dessa läkemedel, var uppmärksam på förpackningsinnehåll/storlek och styrka samt förpackningens utgångsdatum för de läkemedel som blivit utbytta.

Utbyten enligt prioriteringslistan förväntas pågå i flera månader. Det kan även medföra ökade läkemedelskostnader som följd.

ApoEx gör även utbyten till läkemedel som tas ut från det Nationella läkemedelsförrådet, NLF. Dessa kostar 1 kr/förpackning. Läs mer information kring utbytet här:

Vid frågor

Vid frågor hänvisas i första hand till vårdgivarens lokala sjukhusapoteksfunktion, eller den regionala funktionen via funktionsbrevlåda: avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 25 oktober 2021

  • Faktagranskad: 25 oktober 2021

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen