Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under våren 2020 mångdubblades behovet av vissa läkemedel i hela världen på grund av Covid-pandemin. För att säkra tillgång på dessa läkemedel beslutades att större lager av ett antal produkter skulle köpas in för regionens behov.

Behovet av läkemedel nu har gått ner och vissa produkter finns kvar i större lager. En del produkter är licensläkemedel där förpackningarna skiljer sig mot de vården vanligtvis använder och i vissa fall har de kort hållbarhet. Dessa produkter behöver nu säljas på ett strukturerat sätt för att fördela kostnader rättvist och minimera kassation.

ApoEx har fått i uppdrag att för dessa produkter göra utbyten inom en läkemedelsgrupp där pris, hållbarhet och längd på försäljningstillstånd (licens och dispens) vägs in enligt en prioriteringslista dvs. beställd produkt byts ut till den produkt som står högst upp på prioriteringslistan.

Detta kan medföra att levererad produkt är dyrare, har kortare hållbarhet eller annan (utländsk) förpackning jämfört med den som vårdenheten beställde.

Viktigt! Vid inleverans av dessa läkemedel, var uppmärksam på förpackningsinnehåll/storlek och styrka för de läkemedel som blivit utbytta.

Utbyten enligt prioriteringslistan förväntas pågå i flera månader. Det kan även medför ökade läkemedelskostnader som följd.

Vid frågor

Vid frågor hänvisas i första hand till vårdgivarens lokala sjukhusapoteksfunktion, eller den regionala funktionen via läkemedelsförsörjningens funktionsbrevlåda.

info.lakemedelsforsorjning.hsf@sll.se
  • Uppdaterad: 28 augusti 2020

  • Faktagranskad: 20 mars 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen