Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De allra flesta genomgår en Covidinfektion utan bestående besvär. Men en viss andel får långvariga symtom som dröjer sig kvar länge, mer är 12 veckor efter insjuknande, så kallad postcovid.

Vårdprogram för postcovid finns i regionen, samt en vårdkedja för utredning, diagnosticering, behandling och rehabilitering. Den innefattar vårdgivare i primärvården, vårdcentraler/husläkarmottagningar och primärvårdsrehabiliteringen, samt specialiserad vård och specialiserad rehabilitering. 

Läs mer på Viss webbplats:

Vårdcentraler och primärvårdsrehab

Patienter med misstänkt postcovid hänvisas i första hand till vårdcentral och till primärvårdsrehabilitering. Där ska patienten utredas, diagnostiseras och behandlas.

I Primärvårdsrehabiliteringens basuppdrag ska det finnas minst tre olika professioner i verksamheten; arbetsterapeuter, dietister och fysioterapeuter. Rehabiliteringen sker på mottagning och/eller i patientens hem. En arbetsterapeut kan hjälpa och ge råd i att träna dagliga aktiviteter och ge förslag på strategier vid minnesproblematik eller hjärntrötthet. Arbetsterapeuten kan även förskriva hjälpmedel så att patienten kan fortsätta vara aktiv i sin vardag. Dietister kan ge råd vid viktuppgång/nedgång om patienten tex har smakförändringar eller svårt att återgå till sina tidigare matvanor och behöver stöd kring mat och ätande. Fysioterapeuter hjälper patienter att lägga upp realistiska mål och att dosera träningen rätt för att minska bakslag. De kan också hjälpa patienten med andningsträning och strategier vid långvariga trötthetsymtom.

Vissa primärvårdsrehab har dessutom neuroteam med kuratorer och logopeder inkluderat i verksamheten. Inom primärvården finns även logopedi, om patienten till exempel har problem med heshet, och specialiserad fysioterapi.

Specialiserad rehabilitering vid behov

I de fall primärvårdens behandling- och rehabiliteringsinsatser inte är tillräckliga eller saknar viktiga nyckelkompetenser ska patienten remitteras vidare till specialiserad rehabilitering. Patienter med kvarvarande uttalade neurologiska symtom efter covid-19 kan remitteras till planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. 

Vårdval planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

Omfattar rehabilitering i dagvård och slutenvård av vuxna med neurologiska sjukdomar/skador. Ansökningshandlingar, ersättning, uppföljning, vårdgivare med avtal, remiss och kontaktuppgifter.

Multidisciplinär utredning

Hos vissa patienter med postcovid finns det ett medicinskt behov att träffa multidisciplinära team för utredning och behandling. Karolinska Universitetssjukhuset har uppdrag att bedriva en multidisciplinär mottagning för personer med postcovid.

Geografisk områdesindelning inom hemrehabilitering och neuroteam i kommun/stadsdel. Uppdaterad 15 juni 2022.

Högspecialiserad rehabiliteringsbedömning för patienter med kognitiv funktionsnedsättning

Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus erbjuder högspecialiserad bedömning av patienter med kognitiv funktionsnedsättning. Remissbedömning görs av specialistläkare som hänvisar till lämplig rehabiliteringsnivå och i förekommande fall kallar till läkarbesök vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Vissa av patienterna genomgår därefter neuropsykologisk testning. I vissa fall kan även läkaren som gör remissbedömningen på kliniken konsultera andra professioner med relevanta kompetenser.

Kunskapsstöd

  • Uppdaterad: 9 mars 2023

  • Faktagranskad: 9 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lena Pomerleau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen