Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Primärvaccination

Primärvaccination innebär att invånare har tagit dos 1 och 2. För vissa särskilda grupper ingår en extrados i primärvaccinationen. Alla invånare från 12 års ålder rekommenderas minst två doser. Dosintervallet bör vara mellan 4 och 7 veckor från första till andra dosen. 

Påfyllnadsdos

En påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 års ålder, och barn 12-17 år i riskgrupp. 

Fler påfyllnadsdoser rekommenderas till:

 • alla över 65 år
 • alla över 18-64 med vissa sjukdomar eller tillstånd t.ex. gravid eller diabetiker
 • alla över 18 år med Downs syndrom
 • alla över 18 år med måttlig till allvarlig immunbrist
 • alla på SÄBO, hemtjänst och med hemsjukvård.

Invånare 18-64 ska enligt Folkhälsomyndigheten erbjudas en till påfyllnadsdos även om den inte uttryckligen rekommenderas för målgruppen.

Medicinskt stöd vid vaccinordination

Om du som ansvarig läkare har frågor inför ordination av vaccination kan du skicka remiss till Infektionsmottagningen (Solna eller Huddinge mottagning 3), Karolinska Universitetssjukhuset. 

Avgränsningar för Karolinskas uppdrag:

 • Endast läkarremisser, varje vaccinatör ska ha en ansvarig läkare som kan göra en första bedömning av frågor från vaccinatörer som är sjuksköterskor.
 • Ej akuta frågor, dessa får hänvisas till lämplig jourlinje beroende på frågans karaktär.
 • Ej telefonkonsultationer.
 • Ej allergifrågor. Se flöde för hantering av allergifrågor.

Allergi och tidigare allergisk reaktion

I hälsodeklarationen, som också är inarbetad i appen Alltid öppet, finns frågor om tidigare allergiska reaktioner och allergi. Utifrån svar och följdfrågor vägles invånaren till en bokning på vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap eller till en medicinsk bedömning. I de fall det behövs en utredning före ordination remitteras invånaren till en särskild allergimottagning. I följande dokument finns frågor kring och riktlinjer för  bokning och vaccinering av invånare med tidigare allergisk reaktion och/eller allergi. Informationen är riktad till vaccinatörer men också till andra vårdgivare som vill kunna svara och hänvisa sina patienter rätt.

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion. Uppdaterad den 27 januari 2022.

Vaccinationsrekommendationer

Alla från 12 års ålder rekommenderas primärvaccination. Efter genomgången primärvaccination rekommenderas alla 18 år och äldre minst en påfyllnadsdos. Invånare över 65 år och vissa särskilda grupper rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser. För invånare 18 till 64 år som redan tagit en påfyllnadsdos kommer det vara möjligt att ta ytterligare en påfyllnadsdos men de kommer inte vara en prioriterad grupp. 

Tabell med primärvaccinationer

Tabell med rekommendationer för dosintervall av vaccination mot covid-19.
Åldersgrupp Primärvaccination Dosintervall Vaccinatör
12 år och äldre 2 doser 4-7 veckor Vårdvalsvaccinatör och vårdcentral
5-11 år i riskgrupp 3 doser 4-7 veckor (mellan dos 1 och 2) + 8 veckor (extra dos) Karolinska Universitetssjukhuset
12-17 år i riskgrupp 3 doser 4-7 veckor (mellan dos 1 och 2) + 8 veckor (extra dos) Karolinska Universitetssjukhuset
18 år och äldre i riskgrupp 2 doser (3*) 4-7 veckor (mellan dos 1 och 2) Vårdvalsvaccinatör och Karolinska Universitetssjukhuset

*Vissa invånare med nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Tabell med påfyllnadsdoser

Tabell med rekommendationer för påfyllnadsdoser av covid-19.
Åldersgrupp Påfyllnadsdos Dosintervall Vaccinatör
18-64 år 2 doser 4 månader efter senaste dosen* Vårdvalsvaccinatör och vårdcentral
65 år och äldre 3 doser 4 månader efter senaste dosen Vårdvalsvaccinatör och vårdcentral
12-17 år i riskgrupp 1 dos 5 månader efter primärvaccination Karolinska Universitetssjukhuset
18 år och äldre i riskgrupp 2 doser 4 månader efter senaste dosen Vårdvalsvaccinatör, vårdcentral och Karolinska universitetssjukhuset

*Folkhälsomyndigheten förordar att Sveriges regioner ska erbjuda invånare 18-64 år en ny påfyllnadsdos även om den inte uttryckligen rekommenderas för målgruppen. 

Vaccin mot covid-19

Information och instruktioner om vaccinationen med respektive vaccin, samt rekommendationer för personer som fått vaccin som inte används i Sverige:

Här hittar du information och instruktioner om vaccin mot covid-19.

Personalvaccinering

Vård- och omsorgspersonal hänvisas i första hand till vaccination på samma sätt som övriga invånare. Om vårdgivare har möjlighet, kan de vaccinera sina medarbetare på arbetsplatsen, förutsatt att de är aktuella för den specifika dosen enligt Folkhälsomyndigheten.

Fråga din närmaste chef om du erbjuds vaccination på arbetsplatsen.

 • Uppdaterad: 8 september 2022

 • Faktagranskad: 25 augusti 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen