Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För närvarande har fall av det virus av den typ som upptäcktes i Storbritannien respektive Sydafrika bekräftats i Region Stockholm. De nya virusvarianterna kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att mutationerna skulle ge en mer allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Den som varit utomlands och kommit till Sverige de två senaste veckorna ska

  • testa sig snarast efter ankomst (om inte test togs inom 48 timmar före resan till Sverige)
  • göra uppföljande test fem dagar efter ankomst
  • stanna hemma i minst sju dagar (provsvar på det andra provet måste ha kommit)
  • undvika kontakt med andra så långt det går

Barn födda 2015 och senare behöver inte provtas, men ska stanna hemma i sju dagar efter utlandsresa.

Provtagning

Resenärer som varit utomlands rekommenderas provtagning i ett separat provtagningsspår. Bokning görs via appen Alltid öppet och instruktioner finns på 1177.se.

Vid remittering till provtagning: ange att personen varit utomlands på labb-remissen.

Vid positivt provsvar

Om patienten testar positivt för covid-19 får hen förhållningsregler för att förhindra att smittan förs vidare till andra. Samtliga kontakter till patient med positivt covid-19 test och reseanamnes enligt ovan ska också testas även om de inte har symtom.

Ange i vilket land personen vistats i den kliniska smittskyddsanmälan.

Vaccination

I nuläget finns det inget som tyder på att de framtagna vaccinerna mot covid-19 inte skulle skydda mot de muterade virusvarianterna. Tester pågår för att utvärdera vaccinets effekt på de muterade virusen.

Mer information

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

  • Uppdaterad: 6 februari 2021

  • Faktagranskad: 13 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström