Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omikronvarianten är den dominerande varianten i Stockholm. Andra varianter med mutationer som kan innebära ökad spridningsförmåga förekommer på flera ställen i världen. För att tidigt upptäcka importerade fall av muterade varianter finns särskilda rekommendationer för personer som varit utomlands.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Den som varit utomlands och får symtom inom 14 dagar efter ankomst till Sverige rekommenderas att isolera sig och beställa test (PCR). Detta gäller även om man är vaccinerad och även om man haft covid-19 senaste halvåret. Barn under förskoleklassålder behöver inte provtas, men stanna hemma om de får symtom.

Provtagning

Resenärer som får symtom efter utlandsresa och ska provtas enligt ovan rekommenderas provtagning i ett separat provtagningsspår. Bokning görs via appen Alltid öppet och instruktioner finns på 1177.se.

Vid remittering till provtagning: ange att personen varit utomlands (och land) på laboratorie-remissen.

Vid positivt provsvar

Personer med positivt provsvar för covid-19 får förhållningsregler för att förhindra att smittan förs vidare till andra. Smittspårning genomförs.

Vaccination

De framtagna vaccinerna mot covid-19 har effekt även mot muterade varianter. Vissa mutationer kan innebära att immuniteten efter vaccination är sämre.

Mer information

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Samlingssida för Smittskydd Stockholms statistik avseende covid-19.

  • Uppdaterad: 19 januari 2022

  • Faktagranskad: 14 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Owe Källman, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm