Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den muterade variant av viruset som först upptäcktes i Indien (deltavarianten) är nu den vanligast förekommande varianten i Stockholm. Andra varianter med mutationer som kan innebära ökad spridningsförmåga förekommer på flera ställen i världen. För att tidigt upptäcka importerade fall av dessa muterade varianter gäller därför särskilda rutiner för personer som rest utanför Norden. Se även Region Stockholms lägesrapporter, där information om muterade varianter uppdateras varje tisdag.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Den som varit utomlands i ett land utanför Norden rekommenderas

  • Testa sig efter ankomst
  • Vara försiktig med vilka man träffa första veckan efter ankomst till Sverige
  • Denna rekommendation gäller ej om man är vaccinerad mot covid-19 och det gått minst två veckor efter andra dosen
  • Denna rekommendation gäller ej om man haft laboratorieverifierad covid-19 de senaste 6 månaderna

Barn yngre än sex år behöver inte provtas.

OBS! Alla med symtom på covid-19 (oavsett om man varit ute och rest eller inte och oavsett om man är vaccinerad eller inte) ska isolera sig. Om symtomen varar mer än 24 timmar ska man beställa test (PCR).

Provtagning

Resenärer som varit utomlands och ska provtas enligt ovan rekommenderas provtagning i ett separat provtagningsspår. Bokning görs via appen Alltid öppet och instruktioner finns på 1177.se. Möjlighet till provtagning finns även på Arlanda.

Vid remittering till provtagning: ange att personen varit utomlands på labb-remissen.

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 får hen förhållningsregler för att förhindra att smittan förs vidare till andra. Smittspårning genomförs.

Ange i vilket land personen vistats i den kliniska smittskyddsanmälan.

Vaccination

De framtagna vaccinerna mot covid-19 har effekt även mot muterade varianter. Effekten mot den variant av viruset som först upptäcktes i Storbritannien är lika god som mot det ursprungliga viruset. Vissa andra mutationer kan innebära att immuniteten efter genomgången sjukdom eller vaccination är något sämre.

Mer information

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

  • Uppdaterad: 31 augusti 2021

  • Faktagranskad: 3 juni 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm