Brödsmule-navigation

Samlad information för ny personal

I samband med utbrottet av covid-19 är behovet av personal stort inom vissa vårdområden. Därför har Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslutat att så kallad elektiv vård kan skjutas upp för att frigöra resurser.  Det innebär att ny personal tas in, och andra flyttas till andra enheter och vårdområden än de normalt arbetar inom.

Här finns information om och för personal som ska arbeta på en annan plats än vanligt.

Basala hygienrutiner

Till och med 30 september kan alla vård- och omsorgsverksamheter gå den digitala utbildningen i basala hygienrutiner kostnadsfritt.