Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de har symtom på covid-19. Antigentester ska inte användas av medarbetare med symtom för att utesluta covid-19. Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård och äldreomsorg.   

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Medarbetare inom både hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg kan hämta ut provtagningskit på sjukhusens laboratorier vid smittspårning.

Egenprovtagning hemma vid symtom

Medarbetare i både offentlig och privat regi beställer hemtest via rutinen som finns längre ner på sidan.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 • är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla eller ska provtas i en smittspårning
 • har giltigt personnummer
 • inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter har BankID (för att kunna ta del av provresultatet)
 • har smartphone med Android version 8.0 eller senare, eller IOS version 12.0 eller senare

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser med vägförbindelse i Stockholms län. 

Beställning av provtagning

Ansvarig chef avgör i dialog med medarbetaren om hen ska göra egenprovtagning i hemmet. Medarbetaren gör sedan följande:

 1. Laddar ner appen Alltid öppet från AppStore eller GooglePlay.
 2. Loggar in i appen Alltid öppet.
 3. Välj erbjudandet Hemtest – provtagning personal PCR
 4. Beställningen kopplas vidare till 1177 där den genomförs.

Hemtest

Ansvarig budfirma skickar ett SMS inför leverans av provtagningspaketet till hemadressen. Provtagningspaketet levereras och innehåller instruktioner om hur egenprovtagningen ska utföras.

Provsvar

Provsvaret blir klart inom två vardagar från att testet är lämnat till analys. När provsvaret är klart får medarbetaren ett sms med en länk till en portal där hen ska logga in med Bank-ID för att se sitt provsvar.

Beställning av provtagningskit via telefon

Om medarbetaren inte kan beställa prov via Alltid öppet kan hen ringa en telefonbokningstjänst för medarbetare som inte har digitala möjligheter. Den är öppen måndag till söndag mellan klockan 9.00-16.00 och nås på telefonnummer 070-787 50 89.

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län

Medarbetare som till exempel veckopendlar och inte är folkbokförda i Stockholms län kan provta sig genom att lämna sin stockholmsadress där de bor när de arbetar. De som dagpendlar till arbetet men bor i annan region, till exempel i Uppsala, får beställa test i sin hemregion.

Boka test så snart som möjligt

Medarbetare med symtom ska så snart som möjligt boka ett PCR-test. Den som har allvarliga symtom ska kontakta vården. Ring telefonnummer 1177 för att få vägledning.

Provsvar

För medarbetare som får positivt provsvar gäller att de bör vara hemma i minst sju dagar från den dagen de fick symtom. För de som är vaccinerade med tre doser gäller minst fem dagar från symtomdebut. Har man inga symtom räknar man från provtagningsdatum. Man kan därefter återvända till sin arbetsplats först när man känner sig frisk, och har varit feberfri minst två dygn. Om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall) kan man gå till jobbet ändå.

Om PCR-testet är negativt kan man gå tillbaka till arbetet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa lindriga luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri i minst ett dygn innan man går tillbaka till arbetet.

Det finns tre möjliga utfall av provet: positivt, negativt och inte bedömbart/analysen inte utförd. Om provresultatet är inte bedömbart/analysen inte utförd kan hen beställa en ny provtagning.

Information om vad de olika resultaten innebär finns på:

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provresultatet är ej bedömbart eller ej utfört kan du beställa en ny provtagning.

Support

 • Uppdaterad: 6 september 2022

 • Faktagranskad: 9 februari 2022

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen