Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de har symtom på covid-19. Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård och äldreomsorg. Ta/beställ prov så snart som möjligt efter symtomdebut. 

Antigentester (snabbtester) ska inte användas av medarbetare med symtom för att utesluta covid-19. 

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Medarbetare inom både hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg kan hämta ut provtagningskit på sjukhusens laboratorier vid smittspårning.

Medarbetare kan antingen hämta provtagnings-kit själv eller beställa till sin hemadress.

Egenprovtagning med provtagningskit som hämtas och lämnas i låda 

Finns vid:

 • "Gamla" Karolinska Solna  
 • Karolinska Huddinge
 • Södertälje sjukhus

Medarbetare i både offentlig och privat regi kan hämta och lämna ett provtagningskit för PCR-provtagning (saliv, näsa och svalg) ur en låda placerad utomhus. Detta är ett alternativ till hemtest och kan ge snabbare provsvar.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 • har symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla
 • har bil eller att ett symtomfritt ombud kan hämta och lämna provtagnings-kitet. Om du har bil provtar du dig förslagsvis sittandes i bilen och lägger sedan kitet tillbaka i samma låda.
 • har giltigt personnummer
 • inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter
 • har BankID
 • har smartphone med Android version 8.0 eller senare, eller IOS version 12.0 eller senare
 • har laddat ner appen Alltid öppet. Den behövs inte för själva provtagningen, men om provet är positivt blir man kontaktad av SLSO:s smittspårningsteam via Alltid öppet. Ladda även ner 1177-appen.

Beställning av provtagning

Ingen beställning krävs i förväg utan provtagningskit registreras på plats med en QR-kod.

Hämta och lämna i Solna

Varje dag, dygnet runt kan provtagningskit hämtas och lämnas i Solna. Provtagningskit hämtas och lämnas på "gamla" Karolinska Solna, Anna Steckséns gata 49.

Hämta och lämna i Huddinge

På vardagar, dygnet runt (men ej på fredagar efter lunchtid) kan provtagningskit hämtas och lämnas i Huddinge. Provtagningskit hämtas och lämnas på Logopedvägen, entré F2. Följ skyltning mot Förlossning.

Hämta/lämna vid Södertälje sjukhus

Varje dag, dygnet runt kan provtagningskit hämtas och lämnas på Södertälje sjukhus.

Provtagningskit hämtas och lämnas på Södertälje sjukhus Rosenborgsgatan 8 – 10, vid entré till hus 18, på innergården.

Provsvar

Provsvaret blir klart inom två vardagar från att testet är lämnat till analys. 

Logga in på 1177 med Bank-ID för att se provsvar. Vid frågor kontakta Kundservice på Karolinska Universitetslaboratoriet på telefon 08-123 719 99 eller e-post:

Kundservice Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider:
Måndag till fredag 8.00-16.30

Egenprovtagning hemma vid symtom

Medarbetare i både offentlig och privat regi beställer hemtest via rutinen som finns längre ner på sidan.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 • är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla
 • har giltigt personnummer
 • inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter
 • har BankID (för att kunna ta del av provresultatet)
 • har smartphone med Android version 8.0 eller senare, eller IOS version 12.0 eller senare

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser med vägförbindelse i Stockholms län. 

Beställning av provtagning

Ansvarig chef avgör i dialog med medarbetaren om hen ska göra egenprovtagning i hemmet. Medarbetaren gör sedan följande:

 1. Laddar ner appen Alltid öppet från AppStore eller GooglePlay.
 2. Loggar in i appen Alltid öppet.
 3. Välj erbjudandet Hemtest – provtagning personal PCR
 4. Beställningen kopplas vidare till 1177 där den genomförs.

Hemtest

Ansvarig budfirma skickar ett SMS inför leverans av provtagningspaketet till hemadressen. Provtagningspaketet levereras och innehåller instruktioner om hur egenprovtagningen ska utföras.

Provsvar

Provsvaret blir klart inom två vardagar från att testet är lämnat till analys. När provsvaret är klart får medarbetaren ett sms med en länk till en portal där hen ska logga in med Bank-ID för att se sitt provsvar.

Beställning av provtagningskit via telefon

Om medarbetaren inte har digitala möjligheter och/eller inte kan beställa prov via Alltid öppet kan hen ringa en telefonbokningstjänst. Den är öppen måndag till söndag mellan klockan 9.00-16.00 och nås på telefonnummer 070-787 50 89.

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län

Medarbetare som till exempel veckopendlar och inte är folkbokförda i Stockholms län kan provta sig genom att lämna sin stockholmsadress om de vistas där under sjukdomstiden. De som dagpendlar till arbetet men bor i annan region, till exempel i Uppsala, får beställa test i sin hemregion.

Provsvar

För medarbetare som får positivt provsvar gäller att de bör vara hemma i minst fem dagar från den dagen de fick symtom. Man kan därefter återvända till sin arbetsplats först när man känner sig frisk, och har varit feberfri minst ett dygn. Om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall) kan man gå till jobbet ändå. Har man av någon anledning tagit prov trots att man inte har några symtom bör man vara hemma fem dagar från provtagningsdatum.

Om PCR-testet är negativt kan man gå tillbaka till arbetet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa lindriga luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri i minst ett dygn innan man går tillbaka till arbetet.

Det finns tre möjliga utfall av provet: positivt, negativt och inte bedömbart/analysen inte utförd. Om provresultatet är inte bedömbart/analysen inte utförd kan man beställa en ny provtagning.

Information om vad de olika resultaten innebär finns på:

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provresultatet är ej bedömbart eller ej utfört kan du beställa en ny provtagning.

Support

 • Uppdaterad: 25 januari 2023

 • Faktagranskad: 25 januari 2023

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, hälso- och sjukvårdsförvaltningen