Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patienter med misstanke om covid-19 men utan omedelbart vårdbehov som behöver testas för ställningstagande till eventuell behandling eller av annan orsak kan erbjudas hemtest.

Patienten beställer själv ett hemtest i appen Alltid öppet och som levereras till dennes hem. Samma tillvägagångssätt som tidigare under pandemin. För att erbjudandet ska bli tillgängligt för patienter med medicinsk indikation, krävs att patientens vårdgivare lägger in ett ärende i Vårdportalen.

Observera att patienter som saknar svenskt personnummer eller tillgång till BankID, måste hänvisas för provtagning via primärvården.

Instruktioner

För att möjliggöra för patienterna att testa sig för covid-19 vid symtom, så ska behandlande läkare, mottagning eller klinik göra följande:

  1. Fastställ vilka enskilda patienter eller patientgrupper som motsvarar er kliniks framtagna provtagningsindikationer.
  2. Identifiera de patienter som ska kunna beställa PCR-test vid symtom (covid-19 hemtest).
  3. Skapa ett nytt ärende i Vårdportalen för aktuella patienter. Alltså de som ska kunna beställa hemtest vid symtom (covid-19-hemtest) i Alltid öppet-appen. Det går att ge patienten tillgång till flera hemtesterbjudanden om det bedöms som lämpligt. Se separat instruktion ”Instruktion – skapa ”Nytt ärende” i Vårdportalen – PCR-hemtest”.
  4. Informera de berörda patienterna om i vilka situationer och hur de ska använda erbjudandet om egenprovtagning (EP) i appen Alltid öppet.
  5. Lämna tydlig information till patienterna angående rutiner och kontaktvägar vid positivt provsvar.

Du hittar provsvaret i patientens journal i TakeCare på enheten ”SLSO HLM Online Provtagning tilldelning CO-19”. Observera att för att se provsvaret kan du behöva aktivera journalfiltret om din vårdgivare inte tillhör SLSO/Karolinska.

Vid frågor angående ärenderegistreringar kontakta er Alltid öppet-förvaltning.

Information till patienten

När ärendet om covid-19-hemtest är skapat så kommer patienten få ett sms om att hen fått ett ärende i appen Alltid öppet och ombeds att logga in. När patienten loggar in finns ett ärende under rubriken ”Mina ärenden” som heter ”Covid-19-hemtest” som patienten ska öppna och följa instruktionerna för att beställa ett PCR-test.

Observera att ni bör informera patienterna att erbjudandet ”Covid-19-hemtest” är att betrakta som en vilande möjlighet till att beställa hemtest som ska utnyttjas om och när patienten får symtom. Det ska inte utnyttjas per automatik så fort de fått ett sms-meddelande om att det finns tillgängligt.

Tänk på att den som ordinerar provet/signerar provsvaret är ansvarig för provsvar och de smittskyddsåtgärder som ska göras vid positivt provsvar. Här hittar du information om vad som gäller från Smittskydd Stockholm vid nyupptäckta fall:

  • Uppdaterad: 6 april 2022

  • Faktagranskad: 25 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen