Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vid smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg kan vid enstaka tillfällen provtagning av asymtomatisk personal bli aktuell efter samråd med Smittskydd Stockholm. Medarbetare inom både hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg kan då hämta ut provtagningskit på sjukhusens laboratorier.

All personal som exponerats för smitta ska informeras och skrivas upp på en smittspårningslista. I nedanstående tabeller beskrivs översiktligt de riktlinjer för smittspårning, provtagning och eventuella särskilda åtgärder som gäller för olika verksamheter.

Flera olika smittspårningslistor för covid-19 att använda i samband med smittspårning av exponerad personal.

Här hämtar och lämnar du kit för egenprovtagning

En medarbetare kan hämta provtagningskit till all personal som är aktuella för provtagning enligt smittspårningslistan. Den som hämtar ut provtagningskiten ska ta med sig en giltig legitimation. Detsamma gäller för den som sedan lämnar in proven.

Medarbetarna behöver e-legitimation samt ska ha laddat ner appen Alltid öppet för att registrera provet. Medarbetare som ska hämta flera provtagningskit till kollegor inom hälso-och sjukvården behöver visa upp e-tjänstekort.

Provtagningskiten hämtas hos Klinisk kemi vid:

 • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
 • Danderyds sjukhus
 • Norrtälje sjukhus
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus
 • Capio S:t Görans sjukhus

Utlämningsställen via Närlaboratorium med länk till öppettiderna på 1177.se:

Provsvar

När provsvaret är klart kommer resultatet till 1177.se, medarbetaren behöver logga in för att ta del av sitt provsvar.

Kontakt

Vid frågor kontakta:

Mer om smittspårning

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning, prehospital vård och tandvård.

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.

 • Uppdaterad: 28 oktober 2022

 • Faktagranskad: 9 februari 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm