Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om provtagning för covid-19

Här finns information till vård och omsorg om provtagning för pågående infektion med covid-19 (PCR), antikroppstest (serologi) samt antigentester (s.k snabbtester). 

Information om provtagning för invånare i regionen finns på  www.1177.se