Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om provtagning för covid-19

Här finns information till vård och omsorg om provtagning för pågående infektion med covid-19 (PCR) samt antikroppstest (serologi).

Från och med 16 oktober kan medarbetare inom vård och omsorg återigen följa en särskild rutin för att beställa provtagning som ska säkertälla att sjuka medarbetare snabbt får svar.

Information om provtagning för invånare i regionen finns på  www.1177.se