Brödsmule-navigation

Om provtagning för covid-19

Här finns information till vård, omsorg och samhällsviktig verksamhet om provtagning för pågående infektion med covid-19 (PCR) samt antikroppstest (serologi).

Information om provtagning för invånare finns på  www.1177.se

Information om invånarnas egen smittspårning finns på  www.1177.se