Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antigentester kan göra nytta för att snabbt komma igång med smittspårning och komplettera PCR-provtagningen.

Antigentester kan också användas för att snabbt identifiera smittsamma asymtomatiska patienter vid inläggning inom slutenvård samt vid vårdövergångar, till exempel vid utskrivning från ett sjukhus till en annan vårdgivare.

Snabbtest och rutiner för provtagning på SÄBO

I samband med smittspårning eller vid klinisk misstanke om covid-19 kan antigentester användas för att snabbt upptäcka högsmittsamma individer bland boende på SÄBO, i väntan på svar på PCR-prov.

I nuläget rekommenderas att alla boende som provtas med antigentest samtidigt provtas med PCR.

Regionen har tagit fram rutiner för provtagningen och en checklista för ett ordnat införande av snabbtester som ett komplement till PCR-provtagningen på ett SÄBO. Snabbtester ska ordineras av läkare och personalen ombeds delta i utbildningarna på Lärtorget och via TEAMS.

Utbildning

Den snabbtest som ska användas inom SÄBO är Abbott Panbio och regionen erbjuder nu legitimerad sjukvårdpersonal vid SÄBO att delta i utbildning i provtagning och utförande av dessa snabbtester. Utbildningen ger deltagaren kunskaper om förberedelser, provtagning, analys av patientprov och kontroller, avläsning och svarsrutiner.

Utbildningstillfällen erbjuds via Teams på förbestämda tider. Webbaserad utbildning via Lärtorget rekommenderas alltid.

  1. E-utbildning via Lärtorget, ”PNA 24 Abbott Panbio covid-19 antigen snabbtest”. Du når e-utbildningen via länken
  2. Utbildningstillfällen för SÄBO via Teams för Covid-19 antigen snabbtest publiceras löpande på Karolinska Universitetslaboratoriets sida för

För anmälan till Teamsutbildning vänligen mejla till KUL-PNA-support.karolinska@sll.se. Deadline för anmälan till utbildningstillfälle är kl. 12 dagen innan utbildningstillfället.

KUL-PNA-support.karolinska@sll.se

 

Länken nedan leder till Karolinska Universitetslaboratoriet och där hittar du utbildningsmaterial och resultatblankett för covid-19 antigen snabbtest och länkar till Lärtorget påKarolinska Universitetslaboratoriet.

​Beställning av material

Snabbtestet beställs i Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik

För de SÄBOs som inte har Karolinska Universitetslaboratoriet som laboratorieleverantör når webbshopen för beställning av snabbtesterna.

.

Vid beställning i webbshop anges:

Artnr                  Benämning

4251                   COVID-19 snabbtest Abbott (SÄBO för äldre)

Screening på akutmottagningar

Antigentester används sedan en kort tid för screening av asymtomatiska patienter på akutmottagningar.

Ordineras av läkare

Folkhälsomyndighetens har tagit fram en vägledning som beskriver hur antigentester kan komplettera PCR-testerna. Antigentester måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal på läkarordination.

Antigentest eller snabbtest

Antigentester kallas också ”snabbtester” för de ger snabbare provsvar.

Lägre känslighet än PCR

Då testerna har en lägre känslighet än PCR-tester kan de framför allt användas för att snabbt identifiera smittsamma personer som har relativt mycket virus. De kan däremot inte användas för att utesluta en pågående covid-19-infektion.

Folkhälsomyndighetens exempel på användningsområden:

  • Som komplement till PCR-testning i samband med smittspårning
  • Vid behov av snabba provsvar för att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvård eller vid triagering på exempelvis en akutmottagning
  • För att få snabba provsvar i känsliga miljöer när tidsaspekten är en viktig faktor för att kunna vidta adekvata smittskyddsåtgärder
  • Uppdaterad: 22 april 2021

  • Faktagranskad: 19 januari 2021

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen