Brödsmule-navigation

Medarbetare som är folkbokförda i Stockholms län

Medarbetare som är folkbokförda i Stockholms län och vill testa sig för antikroppar gör det via provtagningen på 1177.se

Medarbetare som är folkbokförda i ett annat län

Medarbetare i vård med avtal med regionen, medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt medarbetare inom annan samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 2 och 3) som arbetar i Stockholms län, men som är folkbokförda i ett annat län kan erbjudas antikroppstest enligt rutinen nedan.  

Erbjudandet gäller alla medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda, studenter som gör praktik inom vård & omsorg) i både offentlig och privat regi.

Hur blir erbjudandet tillgängligt vid inloggning på 1177 för medarbetaren:

  1. Ansvarig chef ringer kundservice på Karolinska Universitetslaboratoriet på tfn. 08-517 719 99 val 1. Vardagar mellan kl 8.00-16.30
  2. Chefen uppger att det gäller antikroppstest för en prioriterad målgrupp och uppger medarbetarens personnummer.
  3. Nästkommande vardag kan medarbetaren gå in och beställa och boka tid för antikroppstest enligt rutinen som står under rubriken "Antikroppstest på 75 laboratorier runt om i Stockholms län" på 1177.se

 

Tider för provtagning släpps kontinuerligt. Efterfrågan är extremt hög och regionen arbetar intensivt med att skapa fler provtagningstider.