Brödsmule-navigation

Medarbetare i vård med avtal med regionen, medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt medarbetare inom samhällsviktig verksamhet (prioritetsgrupp 2 och 3) erbjuds provtagning i hemmet (PCR) när de är sjuka. Chefer kan beställa egenprovtagning via provtagningsprocessen nedan för medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda, studenter som gör praktik inom vård & omsorg) i både offentlig och privat regi.

Det finns kapacitet för 400 provtagningar per dygn. När maxkapaciteten uppnås kan inte fler medarbetare registreras för egenprovtagning förrän nästa dag.

Oavsett provresultat måste medarbetare vara symtomfria och känna sig fullt friska innan de börjar arbeta igen. För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de ska vara symtomfria under två dygn och känna sig friska innan de får återvända till sin arbetsplats, totalt minst sju dagar hemma från dagen de fick symtom innan de får återvända till jobbet.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 1. är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla i mer än 24 timmar
 2. har giltigt personnummer
 3. inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter
 4. har BankID (för att kunna ta del av provresultatet)
 5. har smartphone.

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser i Stockholms län med fast väg hela vägen fram (dvs inte bilfärja), se postnummerområden i länet där provtagning i hemmet inte är möjlig i pdf-dokumentet nedan:

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län, eller bor på en adress utan fast väg hela vägen fram (enligt pdf-dokumentet ovan) kan provta sig vid en mobil provtagningsstation. Detta förutsätter att medarbetaren har tillgång till bil. Se rutin nedan:

Rutin för egenprovtagningen

 1. Ansvarig chef kontaktar medarbetare och frågar om hen är intresserad av egenprovtagning i hemmet.
 2. Ansvarig chef registrerar en begäran för provtagning via en dator/pc/laptop (inte smartphone, använd om möjligt en annan webbläsare än Internet Explorer för att undvika problem) genom att:
  • Gå in på https://ptc.capio.se/nyregistrering
  • Användarnamn: sllkonto (OBS själva ordet ”sllkonto”)
  • Lösenord: P@ssw0rd (OBS siffran ”noll” i lösenordet)
  • Chefen anger medarbetarens mobilnummer (till en smartphone, ange numret utan bindestreck och blanksteg, inlett med +46 och bortplockad första nolla ) samt sin (chefens) e-postadress och klickar på ”skicka”.
  • Processen upprepas för varje medarbetare som ska provtas.
  • Medarbetaren får ett sms med en länk till ett formulär där hen fyller i namn, personnummer, mobilnummer samt adress, inklusive portkod, dit provtagningspaketet ska skickas. 
 3. Medarbetaren får ett sms från ansvarig budfirma med uppgifter om när provtagningspaketet levereras.
 4. Provtagningpaketet levereras och innehåller instruktioner om hur egenprovtagningen ska utföras, hur provet returneras för analys samt hur personuppgifter och provresultatet hanteras.
 5. Medarbetaren bokar upphämtning av provtagningpaketet via en länk i ett sms från budfirman som skickats efter att provtagningskitet levererats.
 6. Medarbetaren får ett sms från budfirman med tid då provtagningpaketet hämtas. Medarbetaren ställer påsen med provtagningspaketet utanför sin dörr vid det angivna klockslaget. Det är viktigt att hen inte går ut och möter budet, för att inte riskera smitta.
 7. Testsvaret blir klart inom två vardagar från att det hämtas av budet. Medarbetaren får ett sms när provsvaret är klart med en länk till en portal där medarbetaren loggar in med BankID för att se sitt provsvar.

Det finns fyra möjliga utfall av provet: påvisat, ej påvisbart, ej bedömbart och ej utfört. Information om vad de olika resultaten innebär finns på:

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet Synlab det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provet är ej påvisbart, ej bedömbart eller ej utfört så kan ansvarig chef beställa en ny provtagning enligt den beskrivna rutinen ovan.

Kontakt

För frågor rörande lämning och hämtning av provtagningspaketet, kontakta budfirman Airmee

help@airmee.com 

För frågor om provtagningen, kontakta Capio, som är ansvarig vårdgivare:

capiogoprov@capio.se

Frågor och svar

Så går provtagningen till

Informationsblad