Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla medarbetare i vård med avtal med Region Stockholm och alla medarbetare inom den kommunala omsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de är sjuka. Provtagningen för dessa medarbetare sker i en separat och prioriterad process. Medarbetarna kan välja på att beställa hemtest eller tid vid drive-in-station. Provtagningsmöjligheterna påverkas inte av eventuell brist på bokningsbara tider för allmänheten.

Medarbetare i vård och omsorg kan beställa ett nytt PCR-test var tredje dag om de får symptom på nytt.

Medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård och omsorg) i både offentlig och privat regi, beställer hemtest via rutin nedan.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 1. är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla
 2. har giltigt personnummer
 3. inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter
 4. har BankID (för att kunna ta del av provresultatet)
 5. har smartphone med Android version 5.0 eller senare, eller IOS version 12.0 eller senare

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser med vägförbindelse i Stockholms län. Du som bor i ett annat län, eller inte har fast vägförbindelse (t.ex. bor på en ö) kan boka provtagning vid en drive in-station.

Gör så här

Obs läs noga igenom instruktionerna. Ansvarig chef avgör i dialog med medarbetaren om hen ska göra egenprovtagning i hemmet. Medarbetaren gör sedan följande:

 1. Laddar ner appen Alltid öppet från AppStore eller GooglePlay.
 2. Logga in i appen Alltid Öppet. Klicka på Vårdenheter i menyraden allra längst ned på sidan.
 3. När du klickat på Vårdenheter kommer en lång rullista upp. Scrolla förbi alla vårdenheter tills du kommer ned till bokstaven p och Provtagning personal. Klicka på den.
 4. Välj erbjudandet Hemtest – provtagning personal PCR eller Drive-in - provtagning personal PCR
 5. Svara på frågorna och notera beställningsnyckeln. Du kopplas vidare till 1177 där du använder beställningsnyckeln för att genomföra beställningen. Antingen av ett hemtest eller vid en drive-in-station.
Steg 2 Steg 3 Steg 4

Om du bokat hemtest skickar ansvarig budfirma ett SMS inför leverans av provtagningspaketet till hemadressen. Provtagningspaketet levereras och innehåller instruktioner om hur egenprovtagningen ska utföras.

Om du bokat drive-in-provtagning får du välja en provtagningsenhet och boka tid. Provtagningen utför du i din egen bil på särskilda provtagningsplatser. Du kommer att kunna välja mellan olika provtagningsstationer när du efter genomförd beställning bokar tid. Det är viktigt att du kommer i bil och stannar på parkeringen vid provtagningsstationen

Testsvaret blir klart inom två vardagar från att testet är lämnat till analys. När provsvaret är klart får du ett sms med en länk till en portal där du loggar in med BankID för att se ditt provsvar.

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser med vägförbindelse i Stockholms län. Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län eller som bor på en adress utan vägförbindelse kan provta sig vid en drive-in provtagning. Detta förutsätter att medarbetaren har tillgång till bil. Se rutin nedan:

Support och mer information

Boka test så snart som möjligt

För att medarbetare så snabbt som möjligt ska få provsvar och kunna återgå till arbetet är det viktig att sjuka medarbetare med symtom så snart som möjligt bokar ett PCR-test. Om medarbetaren dröjer med att logga in i appen Alltid Öppet så kan tiden från bokning till provsvar förlängas i onödan.

Den som har allvarliga symtom ska kontakta vården istället för att vänta flera dagar på prov och provsvar. Ring istället 1177 så får du råd om hur du bäst får hjälp med dina besvär.

Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm om personalprovtagningen

Provsvar

Oavsett provresultat måste medarbetare vara symtomfria och känna sig fullt friska innan de börjar arbeta igen. För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de ska vara hemma i minst sju dagar från den dagen de fick symtom. Man ska återvända till sin arbetsplats först när man känner sig frisk, om man har kvar enstaka lindriga restsymptom (lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall) kan man gå till jobbet ändå.

Det finns fyra möjliga utfall av provet: påvisat, ej påvisbart, ej bedömbart och ej utfört. Information om vad de olika resultaten innebär finns på:

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provet är ej påvisbart, ej bedömbart eller ej utfört så kan ansvarig chef beställa en ny provtagning enligt den beskrivna rutinen ovan.

 • Uppdaterad: 2 december 2020

 • Faktagranskad: 15 april 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen