Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvård med avtal med Region Stockholm och alla medarbetare inom den kommunala omsorgen erbjuds provtagning (PCR) när de har symtom på covid-19. Samma erbjudande gäller för de med samhällsviktig funktion i samhällsviktig verksamhet. Provtagningen sker i en separat och prioriterad process.

För medarbetare inom vård och omsorg (ej barnomsorg) gäller de rekommendationer som finns om provtagning vid symtom och i samband med smittspårning oavsett vaccinationsstatus. Läs mer om provtagningsindikationerna här:

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Egenprovtagning hemma

Medarbetare (tillsvidareanställda, visstidsanställda/timanställda och studenter som gör praktik inom vård och omsorg) i både offentlig och privat regi, beställer hemtest via rutinen som finns längre ner på sidan.

Egenprovtagningen förutsätter att medarbetaren:

 •  är hemma med symtom som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla eller ska provtas i en smittspårning
 •  har giltigt personnummer
 • inte har samordningsnummer eller skyddad identitet/skyddade personuppgifter
 • har BankID (för att kunna ta del av provresultatet)
 • har smartphone med Android version 5.0 eller senare, eller IOS version 12.0 eller senare

Provtagning i hemmet är bara möjlig för adresser med vägförbindelse i Stockholms län. Du som bor i ett annat län, eller inte har fast vägförbindelse (till exempel bor på en ö) kan boka provtagning vid en drive in-station.

Beställning av provtagning

Ansvarig chef avgör i dialog med medarbetaren om hen ska göra egenprovtagning i hemmet. Medarbetaren gör sedan följande:

 1. Laddar ner appen Alltid öppet från AppStore eller GooglePlay.
 2. Logga in i appen Alltid Öppet. Klicka på Vårdenheter i menyraden allra längst ned på sidan.
 3. När du klickat på Vårdenheter kommer en lång rullista upp. Scrolla förbi alla vårdenheter tills du kommer ned till bokstaven p och Provtagning personal. Klicka på den.
 4. Välj erbjudandet Hemtest – provtagning personal PCR eller Drive-in -provtagning personal PCR
 5. Svara på frågorna och notera beställningsnyckeln. Du kopplas vidare till 1177 där du använder beställningsnyckeln för att genomföra beställningen. Antingen av ett hemtest eller vid en drive-in-station.

Hemtest

Om du bokat hemtest skickar ansvarig budfirma ett SMS inför leverans av provtagningspaketet till hemadressen. Provtagningspaketet levereras och innehåller instruktioner om hur egenprovtagningen ska utföras.

Drive-in-provtagning

Om du bokat drive-in-provtagning får du välja en provtagningsenhet och boka tid. Provtagningen utför du i din egen bil på särskilda provtagningsplatser. Du kommer att kunna välja mellan olika provtagningsstationer när du efter genomförd beställning bokar tid. Det är viktigt att du kommer i bil och stannar på parkeringen vid provtagningsstationen.

Testsvaret blir klart inom två vardagar från att testet är lämnat till analys. När provsvaret är klart får du ett sms med en länk till en portal där du loggar in med BankID för att se ditt provsvar.

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län

Medarbetare som inte är folkbokförda i Stockholms län kan provta sig vid en drive-in provtagning.

 1. Medarbetare eller chef beställer provtagning via Huddinge vårdcentral på telefonnummer 08-123 426 00 (knappval 8), öppet mellan klockan 8.00 -17.00 vardagar. 
 2. Vårdcentralen hjälper till att boka tid vid en drive-in-station och förutsätter att medarbetaren har tillgång till bil.
 3. Om medarbetaren inte har tillgång till bil kan hen gå till en provtagningsbuss med drop-in eller beställa via telefonbokningstjänsten på telefon 08–428 429 30. De kan hjälpa till att boka ett test som kan hämtas ut på Apotek av ett symtomfritt ombud.

Så här får du provsvar

Svaret på prov som du lämnat på drop-in-provtagningar kommer via sms inom 48 timmar. Om det har gått 48 timmar och du saknar provsvar kan du ringa 08-123 426 00, knappval 8. Det går till H​uddinge vårdcentral som har detta uppdrag. Öppettider: vardagar klockan 8.00-17.00.

Boka test så snart som möjligt

Medarbetare med symtom ska så snart som möjligt boka ett PCR-test. Den som har allvarliga symtom ska kontakta vården. Ring i så fall 1177 så får du råd om hur du bäst får  hjälp med dina besvär.

Provsvar

För medarbetare som får positivt provsvar (påvisad covid-19) gäller att de ska vara hemma i minst sju dagar från den dagen de fick symtom. Man kan därefter återvända till sin arbetsplats först när man känner sig frisk, och har varit feberfri minst två dygn. Om man har kvar enstaka lindriga restsymptom (lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall) kan man gå till jobbet ändå.

Om PCR-testet är negativt kan man gå tillbaka till arbetet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri i minst ett dygn innan man går tillbaka till arbetet.

Medarbetare i vård och omsorg kan beställa ett nytt PCR-test efter en dag om de får symptom på nytt.

Det finns fyra möjliga utfall av provet: påvisat, ej påvisbart, ej bedömbart och ej utfört.  Om provresultatet är ej bedömbart eller ej utfört kan du beställa en ny provtagning

Information om vad de olika resultaten innebär finns på:

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet. Om provresultatet är ej bedömbart eller ej utfört kan du beställa en ny provtagning.

Frågor och svar

Support

 • Uppdaterad: 17 november 2021

 • Faktagranskad: 3 november 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen