Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Patienter med misstanke om covid-19 men utan omedelbart vårdbehov som behöver testas för ställningstagande till eventuell behandling kan erbjudas hemtest.

Regionala rekommendationer för provtagning gällande SARS-CoV2. Uppdaterad den 9 februari 2022.

Tabell som visar vilken analysmetod som ska väljas beroende på vårdform. Uppdaterad den 9 februari 2022.

Screening av patienter som läggs in för slutenvård där klinisk misstanke på covid-19 inte föreligger. Uppdaterad den 1 april 2022.

Provtagning för covid-19 för medarbetare inom vård och äldreomsorg.

SÄBO

För LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden finns även möjlighet till mobil provtagning.

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 9 februari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen