Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm ansvarar för provtagningen i länet och Länsstyrelsen informerar berörda myndigheter, kommuner och företag. Länsstyrelsen svarar också på frågor om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Boka provtagning så här

Personal inom samhällsviktig verksamhet som är sjuk med symptom som liknar covid-19 kan boka provtagning av pågående covid-19 (PCR-test). Detta för att få ett snabbt besked om det rör sig om covid-19 eller inte för att snabbare kunna återgå i tjänst om smittan kan uteslutas.

För provtagning av medarbetare med samhällsviktig funktion gäller följande:

 • Erbjudandet gäller personal inom samhällsviktig verksamhet i Stockholms län som varit hemma med symtom på covid-19 (som hosta, snuva, halsont och/eller feber/sjukdomskänsla) i mer än 24 timmar.
 • Ansvarig chef kontaktar medarbetare med en samhällsviktig funktion och frågar om hen är intresserad av egenprovtagning. Medarbetaren registrerar en begäran för provtagning genom att gå in på en av bokningslänkarna nedan, identifiera sig med BankID och besvara ett antal vägledande frågor.

  Bokningssida på engelska finns här:

 • Provtagningen genomförs genom så kallad egenprovtagning (PCR-test) i hemmet via bud och är bara möjlig för adresser i Stockholms län. Erbjudandet avser inte antikroppstester.

 • Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Vid positivt test utför vårdgivaren smittspårning enligt Region Stockholms rutiner.

  Smittspårning av covid-19

  Rutiner för smittspårning vid covid-19.

 • Information om provtagningen av samhällsviktig verksamhet finns hos Doktor.se och Kry.se som är de båda ansvariga vårdgivarna.

Verksamheter som är samhällsviktiga

Samhällsviktig verksamhet kan i korthet beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar om de får störningar eller bortfall i sin verksamhet. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka sektorer och yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet under den pågående pandemin. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan skilja sig åt mellan regionerna i landet. Vägledningen uppdateras vid behov och publiceras på MSB:s webbplats.

För frågor om samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsens uppdrag går ut på att vägleda i frågor om provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet. Skicka därför inga uppgifter och frågor om symptom och sjukdomstillstånd till Länsstyrelsen. Bokning av provtagning kan inte heller göras via Länsstyrelsen.

Frågor om vad som avses med samhällsviktig verksamhet ställs till Länsstyrelsen:

Provsvar

Provsvaret är personligt och delges inte arbetsgivaren. Provsvaret kommer att vara ett av tre möjliga alternativ: positivt, negativt och ej bedömbart.

Positivt

Vid positivt svar måste medarbetaren stanna hemma tills hen varit helt feberfri under minst två dygn och känner sig frisk, totalt minst sju dagar från första dagen med symtom. Hen har eget ansvar att delge sin arbetsgivare resultatet och följa reglerna angiva i smittskyddsbladet, som bifogas provsvaret.

Negativt

Vid negativt svar kan medarbetaren återvända till sin arbetsplats när hen är symptomfri och känner sig fullt frisk. Det finns en liten risk att analyssvaret är falskt negativt, så det är extra viktigt att inte återgå till arbetet förrän man är helt frisk.

Ej bedömbart

Om provsvaret är ej bedömbart. Ditt test gick inte att analysera. Det kan bero på att provet läckt eller att något annat hänt på laboratoriet som gör att provet inte går att analysera. Om du fortfarande har symtom ska du inte gå till skola eller jobb och inte träffa andra personer än de du bor ihop med samt registrera dig för en ny provtagning.

Om provsvaret visar påvisat anmäler laboratoriet det till Smittskydd Stockholm enligt smittskyddslagen (2004:168) via SmiNet.

Mer information om covid-19

 

 

 • Uppdaterad: 26 januari 2021

 • Faktagranskad: 1 juni 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Elda Sparrelid, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen