Brödsmule-navigation

Region Stockholm erbjuder nu alla invånare möjlighet att provta sig utan kostnad för covid-19. Det finns behov av att ge stöd till personer som vill provta sig som inte har tekniska förutsättningar.

På 1177.se/Stockholm/corona-provtagning (länk nedan) finns information till invånare om hur provtagning för covid-19 går till (både för pågående infektion och antikroppar) inklusive frågor & svar. Om patienten inte har rätt tekniska förutsättningar i form av smartphone, BankID eller vana att använda appar är det vårdcentralens uppgift att ge personen stöd hela vägen, det vill säga även skriva remiss till provtagning.

Invånare med misstänkt covid-19 - PCR

Invånare som har symtom på misstänkt covid-19 som ska provtas med PCR hänvisas till appen Alltid öppet eller andra motsvarande lösningar.

Invånare som inte har symtom på covid-19 provtas för närvarande inte med PCR.

Så här fungerar provtagningen i korthet för invånare med symtom

 1. Patienten laddar ner appen ”Alltid öppet” till smartphone eller läsplatta från Appstore eller Google Play. Loggar in i appen med mobilt BankID.
 2. Väljer ”Provtagning för covid-19” i appen, svarar på några frågor och får en kod/beställningsnyckel.
 3. Sparar koden/beställningsnyckeln och kopplas vidare till 1177.se där hen loggar in med BankID.
 4. Patienten får välja bland alternativen:
  - Covid-19 – Drive-in-test för dig som är sjuk 
  - Covid-19 – Hemtest för dig som är sjuk 
 5. Koden/beställningsnyckeln används för att boka provtagningen
 6. Några dagar efter provtagningen får patienten ett sms som meddelar att provsvaret är klart och loggar in på 1177.se med BankID för att se svaret.

Tekniska förutsättningar

Provtagningsprocessen inleds i appen Alltid öppet eller motsvarande tekniska lösning. Själva beställningen av provtagning samt provsvaret lämnas sedan via e-tjänsterna på 1177.se.

För appen Alltid öppet behövs: smartphone/läsplatta och mobilt BankID.

För e-tjänsterna på 1177.se behövs: BankID, mobilt BankID, Telia legitimation, Freja eID Plus eller Foreign eID.

Stöd till patienter som kontaktar vårdcentral anpassas efter dennes tekniska förutsättningar

Patienter som har tekniska förutsättningar att använda både Alltid öppet och 1177.se

Hänvisa patienten till att ladda ner appen Alltid öppet till sin smartphone/läsplatta för att själv ta sig vidare i beställning av provtagning.

Patienter som inte har tekniska förutsättningar att använda Alltid öppet, men kan logga in på 1177.se

Vårdgivaren bedömer patienten enligt tabell nedan och om bedömningen är att patient bör göra PCR ger vårdgivaren patienten koden/beställningsnyckeln för aktuell vecka.

LSSL-SLSO mejlar koder/beställningsnycklar till verksamhetschefer för vårdcentraler. Vid frågor om koder kontakta lssl_s3_primarvard.slso@sll.se.

Symtom

Provtagning

Kod/beställningsnyckel

Allvarliga symtom: hög feber, andningssvårighet, bröstsmärta

Ge vård

 

Har symtom nu.
Har haft symtom mer än tre veckor

PCR *

 

Mejlas till verksamhetschefer. Vid frågor kontakta lssl_s3_primarvard.slso@sll.se

Har symtom nu.
Har haft symtom mindre än tre veckor

PCR

Mejlas till verksamhetschefer. Vid frågor kontakta lssl_s3_primarvard.slso@sll.se

Inga symtom nu.
Vill ändå veta om hen har covid-19 just nu.

Provtas ej för närvarande.

 

* Om patientens PCR-prov är negativt kan provtagningen senare kompletteras med ett serologiskt prov/antikroppstest.

 • Patienten loggar sedan in på 1177.se och klickar på ”Erbjudande om provtagning” under rubriken ”Regionen rekommenderar”.
 • Patienten väljer bland alternativen:
  - Covid-19 – Drive-in-test för dig som är sjuk
  - Covid-19 – Hemtest för dig som är sjuk
 • Koden/beställningsnyckeln används för att boka provtagningen
 • Några dagar efter provtagningen får patienten ett sms som meddelar att provsvaret är klart och loggar in på 1177.se med BankID för att se svaret.

Patient har inga tekniska förutsättningar

Vårdgivaren tar hand om patienten på den egna vårdcentralen. Vårdgivaren skriver remiss i Take Care eller motsvarande system med remissmottagare till ordinarie laboratorieleverantör. Provtagning planeras in via vårdcentralens provtagningsflöde för covid-19.  Provsvaret meddelas enligt vårdgivarens rutiner.

Invånare som önskar antikroppsprov för covid-19 - serologi

Invånare som vill ta antikroppsprov ska gå direkt till 1177.se och boka tid. Dessa behöver ingen kod.

Patient har inga tekniska förutsättningar

Vårdgivaren tar hand om patienten på den egna vårdcentralen. Vårdgivaren skriver remiss i Take Care  eller motsvarande system med remissmottagare till ordinarie laboratorieleverantör. Provtagning planeras in via vårdcentralens provtagningsflöde för covid-19.  Provsvaret meddelas enligt vårdgivarens rutiner.

Vad gäller för barn och ungdomar?

Barn i alla åldrar kan ta ett PCR-test. Föräldrar kan inte boka in barn på sitt egna personnummer, men vara ombud för sina barn upp till 13 år. Föräldrar klickar på knappen ”Sök vård för ditt barn” i Alltid öppet. Barn under 13 år kan inte välja att beställa ett hemtest utan rekommenderas att åka till en mobilt provtagningsstation, alternativt få hjälp av vårdcentral.

Kostnader för provtagning

För patienter är provtagningen kostnadsfri.

Vårdgivare tar kostnaden för analysen tills vidare. Kostnaderna för både PCR och antikroppstest/serologi kommer ersättas i efterhand av Region Stockholm i de fall provtagningslaboratorierna inte tar kostnaden direkt.

Provtagningslaboratorium får ersättning direkt av Folkhälsomyndigheten för PCR och behöver inte passera Region Stockholm. Provtagningslaboratoriums kostnader för antikroppstest/serologi ersätts av Region Stockholm i efterhand.