Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm erbjuder provtagning för covid-19 diagnostik till alla med symtom på covid-19 som inte kräver läkarbedömning. Även provtagning för genomgången infektion erbjuds.

PCR vid pågående infektion

Provtagningsflödet är digitaliserat i hög grad:

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4
Appen Alltid öppet eller motsvarande lösning 1177.se Provtagning Provsvar 1177.se

Patient svarar på frågeformulär.

Det genererar kod till provtagning. Koden byts varje vecka. Vid frågor kontakta lssl_s3_primarvard@sll.se

Patient loggar in. Använder koden från Alltid öppet för att boka tid för provtagning. Provtagning utförs. Separata flöden för dem med symtom.

Patient loggar in för att se provsvar.

Vid positivt svar ges länk till smittskyddsläkarnas smittskyddsblad

Digitala förutsättningar Digitala förutsättningar   Digitala förutsättningar
Smartphone/läsplatta och mobilt BankID. E-legitimation   E-legitimation

Stöd till patienter som kontaktar vårdcentral anpassas efter dennes digitala förutsättningar:

1. Patient har digitala förutsättningar att logga in i Alltid öppet

Vårdgivaren hänvisar patienten att ladda ner appen Alltid öppet till sin smartphone/läsplatta för att själv ta sig vidare i beställning av provtagning.

2. Patient har inte digitala förutsättningar att logga in i Alltid öppet men kan logga in på 1177.se

Vårdgivaren bedömer patienten enligt nedan och ger patienten koden.

Därefter hänvisas patienten till 1177.se för att logga in och boka tid med hjälp av koden för att själv ta sig vidare i beställning av provtagning.

3. Patient har inga digitala förutsättningar

Vårdgivaren tar hand om patienten på den egna vårdcentralen. Vårdgivaren bedömer patienten enligt nedan och skriver remiss i Take Care med remissmottagare till ordinarie laboratorieleverantör. Provtagning planeras in via vårdcentralens provtagningsflöde för covid-19.

Provsvaret meddelas enligt vårdgivarens rutiner.

Bedömning av patient

Symtom Provtagning
Allvarliga symtom: hög feber, andningssvårighet, bröstsmärta. Ge vård.

Har symtom nu. Har haft symtom mer än tre veckor.

PCR *

Har symtom nu. Har haft symtom mindre än tre veckor.

PCR

Inga symtom nu. Har haft symtom som började för mindre än tre veckor sedan. Är nu symtomfri.

 

Avvakta med provtagning.

* Om patientens PCR-prov är negativt kan provtagningen senare kompletteras med ett serologiskt prov.

Vad gäller för barn och ungdomar?

Barn i alla åldrar kan ta ett PCR-test. Föräldrar kan inte boka in barn på sitt egna personnummer, men vara ombud för sina barn upp till 13 år. Föräldrar klickar på knappen ”Sök vård för ditt barn” i Alltid öppet.

Kostnader för provtagning

PCR-provtagning är kostnadsfri för alla som vistas i Stockholms län.

Ansvar och samverkan

Vårdgivaren ansvarar för att säkerställa provtagningsrutiner i samverkan med lokala provtagningslaboratorier. Fortlöpande samverkan mellan vårdgivare och laboratorieverksamheter är av central vikt.

Vårdgivaren ansvarar för att informera patienten om rutiner vid provtagning. Provtagningslaboratorium ansvarar för fungerande tidsbokning.

Smittskyddslagen och smittspårning

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom. Smittskyddsanmälan görs av laboratorieläkaren. Läkare som ordinerat prov ansvarar för smittspårning enligt föreskrifter, se länkar:

Covid-19 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om covid-19. Uppdaterad 2021-04-20.

Covid-19 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Uppdaterad 2021-04-20. Finns på flera språk. Översättningarna baserar sig i nuläget på bladet från 2020-12-03. Nya översättningar är på väg.

Instruktioner för provtagning

Instruktioner för egenprovtagning och provtagning av barn antingen i hemmet eller i bil vid provtagningsstation.

  • Uppdaterad: 1 april 2021

  • Faktagranskad: 15 juni 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström